203-ма магистрати са допуснати до конкурса за окръжните прокуратури
Недопуснатите кандидати са двама, а мотивът за това е – недостатъчен стаж
 
07 ноември 2019, 12:37 | Правен свят | Видяна: 1412
 
 

203-ма обвинители са допуснати до конкурса за повишаване в окръжните прокуратури в страната, обявен от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) през септември т.г. Това стана ясно от списъците с допуснатите кандидати, публикуван от кадровия орган.

Сред желаещите да заемат места в някое от окръжните обвинения, обявени на конкурс, се открояват редица прокурори на районно ниво, както и такива, които участват в ръководствата на част от определените за окрупняване обвинения. Такива са например Борислава Барболова, районен прокурор на Своге и Благовест Вангелов – ръководител на РП-Поморие. Сред кандидатите за прокурори на окръжно ниво са няколко съдии от РП-Перник, в това число и административният ръководите, както и заместникът му.

Свободнтие места в процедурата са общо 34. Девет длъжности в Специализираната прокуратура, осем в Софийска градска прокуратура, три в Окръжна прокуратура – Благоевград, по две длъжности в Окръжна прокуратура – Пловдив, Окръжна прокуратура – Плевен, Окръжна прокуратура – Шумен и Окръжна прокуратура – Бургас, както и по една длъжност в окръжните прокуратури във Видин, Перник, Велико Търново, Разград, Ловеч и Стара Загора.

Недопуснатите до конкурса кандидати са двама - Христина Апостолова от РП-Несебър и Таня Георчева РП-Пловдив, като мотивите за това са, че и двете нямат изискуемия по закон стаж.