Главният прокурор награди с най-високото отличие двама прокурори от ВКП
Завеждащите отдел "Досъдебен" Валери Първанов и отдел "Административен" Славка Славова се пенсионират в края на годината
 
18 ноември 2019, 16:38 | | Видяна: 1215
 

Главният прокурор Сотир Цацаров и прокурор Валери Първанов, снимки:ПРБ

 

Главният прокурор Сотир Цацаров връчи награди на завеждащите отдел "Досъдебен" Валери Първанов и отдел "Административен" Славка Славова към Върховната касационна прокуратура (ВКП,) които се пенсионират в края на годината, съобщиха от държавното обвинение.

Двамата са наградени с най-високото отличие в системата на прокуратурата – грамота и "Кортик на Прокуратурата на Република България", за висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните им задължения.

Прокурор Валери Първанов работи в органите на съдебната власт от 01 февруари 1980 г. Продължителният му магистратски стаж е преминал в системата на прокуратурата, където се е развивал последователно и възходящо по съответните нива на кариерно и професионално израстване. Заемал е длъжностите заместник-районен прокурор на районна прокуратура – Плевен, военен прокурор във Военно-окръжните прокуратури в Плевен и София, прокурор и завеждащ отдел в Прокуратурата на въоръжените сили. От 01 януари 1999 г. е прокурор във Върховна касационна прокуратура. За периода от 2006 г. до 2013 г. е заместник на главния прокурор при ВКП. Към настоящия момент е завеждащ отдел "Досъдебен" във Върховна касационна прокуратура.

Прокурор Славка Славова работи в Прокуратурата на Република България от 01 август 1979 г. Изпълнявала е длъжностите младши прокурор в районна прокуратура Девня, заместник-районен прокурор в Софийска районна прокуратура, прокурор в Софийска градска прокуратура, прокурор в отдел "Следствен" при Главна прокуратура, а впоследствие в отдел "Следствен" на Върховна касационна прокуратура. Славова е била ръководител на сектор "Инспекторат" в отдел "Административен" във ВКП, а към момента е завеждащ отдел "Административен" във Върховна касационна прокуратура.

В края на ноември 2019 г. предстои освобождаването от длъжност на двамата прокурори, поради навършване на 65-годишна възраст.

Главният прокурор е отправил и предложение до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС)  Първанов и Славова да бъдат поощрени и с най-високото отличие на ВСС: почетен знак първа степен – златен, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, и високи нравствени качества.

Зам.-главният прокурор Мария Шишкова, прокурор Славка Славова и главният прокурор Сотир Цацаров