Пленумът на ВСС реши:
Без бонуси за магистрати, подали оставка при висяща дисциплинарка с предложение за уволнение
Допълнителни възнаграждения няма да получат и съдии, прокурори, следователи и служители, които имат влязла в сила присъда "лишаване от свобода" за умишлено престъпление или повдигнато обвинение
 
21 ноември 2019, 12:36 | | Видяна: 2284
 
 

Магистратите и съдебните служители с висящи дисциплинарни производства с предложение за уволнение няма да получават допълнителни възнаграждения. Това реши Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС), след кратък спор от кого трябва да идва въпросното предложение – от Инспектората към кадровия орган, от административния ръководител, от дисциплинарния състав или от член на съвета.

Допълнителни възнаграждения по смисъла на Закона за съдебната власт (ЗСВ) ще бъдат изплатени на съдии, прокурори, следователи и служители, които са обект на прекомерна натовареност.

В случая членовете на ВСС дебатираха и взеха решение за промени в правилата за изплащане на допълнителните възнаграждения по чл. 225 от ЗСВ. Сред магистратите и служителите, на които няма да бъдат изплатени допълнителни възнаграждения, са и тези с влязла в сила присъда "лишаване от свобода" за умишлено престъпление, при окончателно решение за налагане на дисциплинарно наказание, при повдигане на обвинение за извършено умишлено престъпление от общ характер до приключване на делото, при получаване на оценка "задоволителна" на последната атестация.

Дебат сред кадровиците предизвика обаче единствено ограничението за висящите дисциплинарни производства. Според Атанаска Дишева, при промяната на правилата трябва изрично да се уточни от кого трябва да е направено предложението за уволнение, за да се спре изплащането на бонуса. "Видът на наказанието не е задължителен елемент от предложението за образуване на дисциплинарно производство. Считам, че следва да направим това уточнение, иначе ще има проблем при прилагането. Какво бихме направили в хипотеза, в която няма изобщо предложение от административния ръководител, а дисциплинарният състав все още е на фаза разглеждане, а се твърдят тежки нарушения?", заяви Дишева.

От своя страна Вероника Имова и Гергана Мутафова посочиха, че в случая не е необходимо да се уточняват такива детайли, тъй като законът има предвид "всички предложения", а подобно допълнение би представлявало дописване на ЗСВ.

В крайна сметка мнозинството в Пленумa прие именно тази теза, като не уточни откъде трябва да идва предложението за уволнение – от административния ръководител, от ИВСС, от дисциплинарния състав или от член на Съдийската или Прокурорската колегии.