Наказателна колегия на ВКС със становище по проекта на БСП за промени в НПК:
Въвеждането на съдебен контрол над отказите за образуване на досъдебно производство противоречи на Конституцията
Предвиждането на възможност отказът на прокурора да се обжалва пред съд, би довело до подмяна на органа, компетентен да образува досъдебно производство, смятат върховните съдии
 
18 декември 2019, 12:15 | | Видяна: 651
 

Колаж: bTV

 

Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) излезе със становище относно внесения от БСП законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с който се цели засилване на влиянието от страна на съда над прокуратурата.

В законопроекта на левицата се предлага въвеждането на съдебен контрол върху отказите на прокуратурата да образува досъдебно производство, като според върховните съдии подобна идея противоречи на Конституцията. "Съгласно чл. 212, ал. 1 от НПК, компетентният орган да образува досъдебно производство е прокурорът. Освен законен повод и достатъчно данни за извършено престъпление, образуването на наказателното производство предполага и компетентност на съответния орган. Съдът не е между органите, компетентни да образуват досъдебно производство и това положение е в съгласие с принципа за независимост на прокуратурата от съда и обратно. Предвиденият на досъдебното производство инцидентен съдебен контрол е винаги в рамките на вече образувано досъдебно производство и същият представлява ефективен механизъм за защита правата на различни лица, в случаите, когато се касае за съществена намеса в личната или имуществената им сфера, или за защита достоверността на доказателствения материал. С други думи, съдебният контрол във фазата на досъдебното производство е винаги в рамките на вече образувано досъдебно производство и е пряко свързан със защита от посегателства над конституционно закрепени права на свобода и сигурност", пише в становището на Наказателната колегия на ВКС.

Върховните съдии не споделят тезата на депутатите от БСП, че след като е въведен съдебен контрол върху постановленията за прекратяване на наказателното производство, не съществувала пречка такъв да се въведе и на отказа да се образува досъдебно производство, тъй като двете производства били сходни. "Съдебният контрол върху постановлението за прекратяване на наказателното производство е регламентиран за случаите, когато активно легитимирана страна (пострадал или неговите наследници, или ощетено ЮЛ) е упражнила правото си на жалба срещу прокурорския акт - т.е необходимо е да е налице правен спор. Този правен спор е възможно да бъде разрешен единствено от съд, защото по силата на Конституцията на РБ (чл. 119 от КРБ), правораздаването се осъществява само от съдилищата. В този случай, съдът не се намесва в конституционно установените функции на прокуратурата, а осъществява присъщата си правораздавателна дейност", пише в становището на ВКС.

Според съдиите от Наказателната колегия, предвиждането на възможност отказът на прокурора да се обжалва пред съд, би довело до подмяна на органа, компетентен да образува досъдебно производство, тъй като при отмяна на отказа от съда, прокурорът би бил задължен да образува такова производство. "Това от своя страна неминуемо води до намеса и в преценката на прокурора по чл. 211, ал. 1 от НПК и изземване на функциите на прокуратурата по ръководство и надзор за законност във фазата на досъдебното производство. Последното категорично представлява нарушение на чл. 127 от Конституцията, което потвърждава тезата за ограничение на възможностите за редица промени от съществуващата конституционна рамка". Съдебният контрол над решението на прокурора да започне разследване е присъщ за друг тип правна система, каквато не би могла да бъде въведена при възприетия от КРБ модел на съдебна система", гласи още становището на ВКС.