Явор Нотев: Разводите пред нотариус ще са за сметка на децата и на нарастването на имуществени спорове
Идеята разводите по взаимно съгласие да се поемат от нотариуси едва ли ще се реализира скоро
Очаква се адвокатурата да отхвърли предложенията за промени в ГПК, лансирани от опозиционен депутат
 
06 януари 2020, 13:11 | | Видяна: 382
 
 

Очакванията за скорошни промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), които да позволят заимстването на практиката от Франция, Испания и Латвия разводи да се извършват и пред нотариуси, са по-скоро прибързани. Това показа справка на "Правен свят" сред депутати от Комисията по правни въпроси на Народното събрание. Идеята - прекратяването на брачното съжителство по взаимно съгласие да се извършва пред нотариус, а не пред съдия, която от години се лансира от гилдията на нотариусите, придоби актуалност в първите дни на новата година от коментар на депутата от "БСП за България" Филип Попов пред в-к "Труд". Парламентаристът мотивира предложението си с желанието за разтоварване натовареността на съдилищата. Още в края на седмица обаче се очаква остро критична позиция по въпроса от адвокатурата. Оттам се опасяват, че евентуална промяна на ГПК, би лишила страните в бракоразводния процес от процесуални представители пред нотариуса и респективно да се отрази негативно върху ангажираността на адвокатите.

Освен това се оказва, че най-голямата парламентарна група - тази на ГЕРБ нямат готова позиция по въпроса. Председателят на правната комисия Анна Александрова коментира, че биха се включили в дебата по темата, но първо трябва да синхронизират позицията си с Министерството на правосъдието.

Според адвокат Явор Нотев, депутат от "Атака", предложенията на колегата му от опозицията по скоро ще доведат до проблеми за гражданите, отколкото да облекчат работата на съдебната система. "Ще започна предпазливо с детайлите в едно такова предложение, а те всъщност предизвикват и оценката. Една промяна на бракоразводния процес и предоставянето на компетентност на нотариусите в тази част предполага и особен ред, по който тези промени ще бъдат регистрирани, доколкото бракът е действие, което подлежи на гражданска регистрация. Сключването на граждански брак е част от няколко акта в живота на всеки един човек – акт за раждане, акт за смърт и акт за граждански брак. Тази стройна система, която е изградена за регистрация на подобни събития от съществена важност както за субекта, така и за цялото общество, ми се струва, че изисква много размисъл преди да се направят някакви промени", коментира пред "Правен свят" Нотев.

По повод аргумента, че подобна промяна в ГПК ще облекчи работата на съдилищата, депутатът, който е и действащ адвокат, изрази резерви, че подобна мярка може да бъде постигната с промени в бракоразводния процес. На въпрос дали съзира известен лобизъм в настоящото предложение, както твърдят някои негови колеги,  той подчерта: "Ако трябва да разгледаме нещата откъм обем работа, която се осигурява и се предоставя в ръцете на съответната професионална общност, може дори да се коментира и лобизъм, разбира се. Макар че това най-малко ми се ще да обсъждам. Не са сериозни аргументите – лобизъм, за да дадем работа, респективно доходи в ръцете на нотариусите, които впрочем не се нуждаят кой знае колко от тях. Но пък и разтоварването на съдилищата не би трябвало да бъде вече някаква панацея за решаване проблемите на съдебната система. Промяната на подсъдността за определени видове дела доведе вече до своите сътресения и негативи. И тези промени пак бяха облечени в идеята – да разтоварим СГС, СРС, да направим безплатни делата по места. Сега обаче търпим последиците – липса на вещи лица, невъзможност да се сформират състави при повторно разглеждане на делата. Така че не знам какви са съображенията на колегата Попов, но предстоят разговори", допълни още юристът.

По отношение на последиците от липсата на процесуален представител на страните по едно бракоразводно дело, макар и при наличието на взаимно съгласие и на двамата съпрузи, Явор Нотев посочи, че риск, в случая, се крие основно за децата и ще предизвика задълбочаване на бъдещи имуществени спорове. "Ако гледаме интереса на гражданите, за които би било добре да получат възможност максимално интелигентно и без травми да прекратят брака, то тези възможности са налице и сега. Има и сега развод по взаимно съгласие, с различни споразумения по важните въпроси за децата и имуществото. Това обаче се извършва под един компетентен контрол на съдебни състави. Специализация има и в адвокатурата. Проблемът не е за подценяване. Щом се отнася до съдбата на децата и бъдещите имуществени спорове – аз смятам, че проблемите ще се задълбочат при подобна нова възможност, която и без друго ще бъде практически използвана, а последиците ще носим – после", смята Нотев.

Очаква се негативно становище и от адвокатурата

Адвокатурата се очаква да обсъди темата и да излезе с официална позиция в петък - 10 януари, когато ще се състои първото заседание на Висшия адвокатски съвет за годината. От предишните случаи, в които се лансираше идеята за прехвърляне на бракоразводните казуси по взаимно съгласие пред нотариуси, е известно, че адвокатурата е реагирала негативно. Основно с мотива - кой и как ще гарантира, че интересите на страните, а и на наследниците, ще са максимално защитени, ако те не се ползват от услугите на свой процесуален представител. По закон нотариусите нямат право да консултират клиентите, а единствено да удостоверяват подписите и съдържанието на даден документ. Освен това, правата на децата могат да бъдат засегнати, тъй като съдът е длъжен и служебно следи за защита на техните интереси, докато нотариусите нямат такъв ангажимент.

Различните становища на юридическите гилдии показва, че идеята разводите по взаимно съгласие да се поемат от нотариуси, едва ли ще се реализира скоро.