С предложения за изменения в ГПК
Депутати от БСП искат да спрат нецензурните думи и хулите в съда
Ползването на такъв език и последващото непристойно поведение в съдебната зала при разглеждане на делата може да се определи като грубо неуважение към правосъдието, защото то противоречи на самата идея за търсене на защита от съда, смятат вносителите
 
15 януари 2020, 15:28 | | Видяна: 542
 
 

С предложения за изменения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) шестима депутати от БСП правят опит да пресекат зачестилата практика на отправяне на обиди, нецензурни думи и заплахи в съдебната зала и в исковите молби до съда на някои ищци.

Идеята на Крум Зарков, Тодор Байчев, Филип Попов, Димитър Стоянов, Смиляна Нитова-Кръстева, Надя Клисурска-Жекова е при употребата на такъв език даденото процесуално действие да се смята за неизвършено, а предявеният иск за недопустим. "Тази разпоредба би позволила съдът да игнорира всяка недоброжелателна молба, дори ако чрез нея страната се опитва да упражни процесуално действие, за което има преклузивен срок", мотивират се вносителите.

"В последните години се наблюдава тревожна тенденция при процесуални действия, отправени до съда, включително при подаване на искови молби, да се използват хулителни твърдения, заплахи, обиди, цинични изрази, насочени както към насрещната страна, така и към магистрати. Употребата на недопустим съдебен език не разкрива просто и само липсата на възпитание у извършителите на подобни действия, съответно подателите на подобни актове. Често използването на непристойни изрази е показателно за случаи, при които страната всъщност не търси реална защита и съдействие за упражняването на свои права, а действията й по сезиране на съда основно са насочени към причиняване на вреда на насрещната страна или към нарочно затруднение на работата на съда. Ползването на такъв език и последващото непристойно поведение в съдебната зала при разглеждане на делата може да се определи като грубо неуважение към правосъдието, защото то противоречи на самата идея за търсене на защита от съда", пише в мотивите към законопроекта.

В частност, по отношение на исковите молби, съдържащи груби или нецензурни думи, обиди или заплахи, депутатите от БСП предвиждат съдът да връща подобни молби, с изключение на случаите, в които тези думи касаят основанието на иска. Въвежда се и възможността против връщането да се подаде частна жалба. "По този начин не се прегражда достъпът на гражданите до правосъдие, т.е. не се ограничава правото им на съдебна защита, тъй като страната винаги може да предяви нов иск, ако счита, че има легитимен интерес. Ограничават се единствено възможностите за злоупотреба с това право", пише още в мотивите към проекта.