От всекиго според способностите, всекиму според труда – така вдигнаха заплатите на магистратите и служителите
Ръстът ще е с 10% за всички, по 100 лв. на върховно ниво и по 50 лв. за ранг на всички съдии, прокурори и следователи
 
30 януари 2020, 13:05 | | Видяна: 4275
 
 

"От всекиго според способностите, всекиму според труда" – това се оказа моделът, по който Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) реши да повиши възнагражденията на магистратите и служителите в съдебната система.

Въпросът с увеличенията на възнагражденията е на дневен ред от миналата седмица, когато Пленумът отложи решението си по въпроса, тъй като прецени, че заложеното - по равно увеличение от 10% за абсолютно всички магистрати и служители - не е справедливо и моделът трябва да се дообмисли. От заседанието на Пленума на ВСС в четвъртък все пак не стана ясно нищо конкретно, освен, че мистериозният окончателен вариант се прие единодушно с 23 гласа "за". Не бе обявено нито какъв ще е размерът, с който ще се повишат основните възнаграждения, нито какъв ще е ръстът на ранговете по нива. Единственото, което представляващият кадровия орган и председател на Комисията "Бюджет и финанси" Боян Магдалинчев заяви беше, че увеличението ще е според "характера и естеството на отговорностите, опита и квалификациите".

"Правен свят" обаче научи, че крайният вариант, около който са се обединили единодушно членовете на ВСС, е ръстът на възнагражденията да е с 10% за всички магистрати и съдебни служители, но не само. За съдиите и прокурорите на върховно ниво ще има и допълнителни по 100 лв. над заплатите, считано от 1 януари 2020 г., а за всички останали магистрати ще бъдат дадени допълнително по 50 лв. за ранг, считано от март месец.

Тоест – ранговете ще се увеличат на 400 лв. за ВКС и ВАС, за съдия в АС и прокурор в АП стават 350 лв., а за съдия в ОС и прокурор в ОП – 250 лева. Основните трудови възнаграждения на върховните съдии и прокурори вече ще доближат 5000 лв., тези на магистратите на окръжно ниво ще получават близо 3400 лв., а тези на районно - 2681 лв.

Междувременно, Пленумът на ВСС за втора поредна година си отпусна и общо 100 000 лв. за награден фонд. Разпределението по колегии ще е - 52 000 лв. за Съдийската колегия и 48 000 лв. за Прокурорската колегия. Сумата от 26 784 лв., която Съдийската колегия не раздаде на магистрати за награди миналата година ще се прехвърли в настоящата.