Главният прокурор Иван Гешев възложи на ДАНС пълна проверка на целия приватизационен процес
Инспекцията трябва да обхване всички сделки, извършването на плащания по тях, независимо от вида на платежните средства, както и всички предприети действия по осъществяването на следприватизационния надзор
 
12 февруари 2020, 09:29 | | Видяна: 511
 

Иван Гешев, главен прокурор

 

Главният прокурор Иван Гешев възложи на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) извършването на пълна проверка на целия приватизационен процес и на последващия контрол от отговарящите за това министерства, агенции и други държавни ведомства.

Проверката трябва да обхване всички приватизационни сделки, извършването на плащания по тях, независимо от вида на платежните средства, както и всички предприети действия по осъществяването на следприватизационния надзор. ДАНС следва да установи събрани ли са предвидените в приватизационните договори неустойки, лихви, обезщетения и банкови гаранции, в случай на тяхното частично или цялостно неизпълнение. В тази връзка следва да се установи извършени ли са действия по разваляне на приватизационните договори, в случай на тяхното неизпълнение.

Проверяващите трябва да установят как е била водена цялата документация по текущия следприватизационен контрол, извършвани ли са проверки по изпълнение на приватизационните договори и била ли е актуализирана своевременно информацията в публичните регистри.

В обхвата на проверката трябва да бъде извършен анализ на одитните доклади на Сметната палата и какви действия са били предприети по изпълнението на дадените указания.

 

Владислав Горанов: Колкото повече се знае за приватизацията, толкова по-добре

 

"Макар и доста отдалечени във времето голяма част от приватизационните сделки, ако има данни за извършени нарушения, проверката ще осветли начина, по който са извършвани сделките“. Това каза министърът на финансите Владислав Горанов в Министерски съвет по повод възложената от главния прокурор Иван Гешев проверка на целия приватизационен процес, предаде „24 часа“.

 

Не съм юрист да кажа дали вече могат да бъдат преразглеждани, би трябвало отговорът да бъде не, но ще се дадат отговори на много въпроси, които си задават българските граждани. Колкото повече се знае за тази част от българския преход, която може да се окачестви като неуспешна, по-добре“, коментира още министър Горанов.

 

В Министерството на финансите имали данни за това колко пари са постъпили от приватизацията, но информация по-скоро трябвало да се търси в звената, които са извършвали приватизация - Агенцията по приватизации, съответните министерства.

 

За връзката премиер - главен прокурор, за която сутринта спомена президентът Радев, Горанов каза, че не може да го коментира в контекста на изказването, че главният прокурор е подчинен на премиера.

 

По-скоро ДАНС може да извършва проверки на конкретни лица. Освен че и двамата са мъже, не мисля, че има друга връзка, заключи Горанов.