Правен свят - Коментар http://legalworld.bg/rss/?rubrid=14&title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80 bg CRSS generator Техническият анализ за прокуратурата - нямаме новина http://legalworld.bg/show.php?storyid=57957 Wed, 21 Dec 2016 17:36:00 +0200 Ефективният съдебен контрол върху задържането на малолетни и непълнолетни лица http://legalworld.bg/show.php?storyid=57049 Tue, 15 Nov 2016 08:45:00 +0200 Административният договор след въвеждането му в АПК http://legalworld.bg/show.php?storyid=56433 Mon, 24 Oct 2016 08:30:00 +0300 Издава ли се фактура преди данъчното събитие, съответно преди плащането* http://legalworld.bg/show.php?storyid=55489 Thu, 08 Sep 2016 12:12:00 +0300 Съдиите и съдебните помощници като процесуални представители на съда в гражданското производство http://legalworld.bg/show.php?storyid=54987 Wed, 10 Aug 2016 11:41:00 +0300 За съсловните организации и задължението за деклариране на членство http://legalworld.bg/show.php?storyid=54831 Tue, 02 Aug 2016 16:38:00 +0300 За индивидуалната отговорност на съдия за осъдително решение на ЕСПЧ http://legalworld.bg/show.php?storyid=53844 Mon, 20 Jun 2016 16:05:00 +0300 Законосъобразен ли е контролът по редовността на пътниците в градския транспорт в София? http://legalworld.bg/show.php?storyid=53525 Wed, 08 Jun 2016 08:30:00 +0300 Мандатът на президента – демократичен или централноазиатски стандарт http://legalworld.bg/show.php?storyid=53322 Mon, 30 May 2016 10:55:00 +0300 Парадокс: Да узаконим доноса, за да укрепим почтеността http://legalworld.bg/show.php?storyid=53063 Mon, 16 May 2016 12:31:00 +0300 Как се е отчитала натовареността на съдиите в началото на ХХ век* http://legalworld.bg/show.php?storyid=52772 Mon, 02 May 2016 14:06:00 +0300 Парламентарна полицейщина* http://legalworld.bg/show.php?storyid=52719 Thu, 28 Apr 2016 08:12:00 +0300 Дали в този си вид задължителният вот няма да доведе до намаляване на гласуващите? http://legalworld.bg/show.php?storyid=52558 Fri, 22 Apr 2016 08:30:00 +0300 Ловните дружинки за хора са противозаконни* http://legalworld.bg/show.php?storyid=52427 Tue, 19 Apr 2016 13:02:00 +0300 Моделът за оценка на натовареността на съдиите е първият по рода си в България* http://legalworld.bg/show.php?storyid=52200 Wed, 13 Apr 2016 08:30:00 +0300 Като се е тръгнало да се отнемат привилегии, нека това да стане за всички http://legalworld.bg/show.php?storyid=51991 Mon, 04 Apr 2016 08:30:00 +0300 ВАС с крачка по-близо до признаване правото на непълнолетните лица самостоятелно да подават жалби http://legalworld.bg/show.php?storyid=51473 Thu, 17 Mar 2016 09:00:00 +0200 Правомощието на прокурора по чл.64, ал.2 от НПК - проблеми в практиката http://legalworld.bg/show.php?storyid=51405 Tue, 15 Mar 2016 10:00:00 +0200 Отстраняването от длъжност – задача с твърде много въпросителни http://legalworld.bg/show.php?storyid=51407 Tue, 15 Mar 2016 08:30:00 +0200 В парламента недопустимо се бавят важни законопроекти, а правната комисия се обезличава http://legalworld.bg/show.php?storyid=51365 Mon, 14 Mar 2016 08:30:00 +0200 Делата срещу БНБ за вреди - позицията на вложителите в КТБ http://legalworld.bg/show.php?storyid=51366 Mon, 14 Mar 2016 10:01:00 +0200 Способи за справяне с блокадата на гръцките фермери съгласно правото на ЕС http://legalworld.bg/show.php?storyid=50725 Mon, 15 Feb 2016 09:25:00 +0200 Вътрешноинституционалната независимост на съда като гаранция за справедлив процес* http://legalworld.bg/show.php?storyid=50470 Thu, 04 Feb 2016 14:25:00 +0200 100 грама справедливост, моля* http://legalworld.bg/show.php?storyid=50138 Mon, 25 Jan 2016 08:12:00 +0200 Ислямска държавност и религия http://legalworld.bg/show.php?storyid=49957 Mon, 18 Jan 2016 08:30:00 +0200 Данъчните престъпления и някои предложения de lege ferenda http://legalworld.bg/show.php?storyid=49788 Mon, 11 Jan 2016 08:30:00 +0200 Защо само граничари? Дайте от ЕС прокурори и съдии!* http://legalworld.bg/show.php?storyid=49689 Tue, 05 Jan 2016 08:02:00 +0200 Бомбите в съда - "безсилие" или... обикновено бездействие http://legalworld.bg/show.php?storyid=49611 Tue, 29 Dec 2015 09:00:00 +0200 Нови държавни помощи в българския енергиен сектор http://legalworld.bg/show.php?storyid=49346 Tue, 15 Dec 2015 08:30:00 +0200 Политиците превърнаха съдебната реформа в хазарт* http://legalworld.bg/show.php?storyid=48886 Thu, 26 Nov 2015 08:16:00 +0200