Правен свят - Коментар http://legalworld.bg/rss/?rubrid=14&title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80 bg CRSS generator Полската хватка върху правосъдието* http://legalworld.bg/show.php?storyid=63939 Sun, 16 Jul 2017 10:57:00 +0300 Физика на съдийския вот* http://legalworld.bg/show.php?storyid=63233 Tue, 20 Jun 2017 09:45:00 +0300 Колегията задължи Георги Колев да ѝ предостави функционалния анализ на ВАС http://legalworld.bg/show.php?storyid=63036 Tue, 13 Jun 2017 16:25:00 +0300 Търновският апелативен съд - неколкократното му откриване и окончателно закриване* http://legalworld.bg/show.php?storyid=62520 Mon, 29 May 2017 11:15:00 +0300 Достъпът до обществена информация става скъпо удоволствие* http://legalworld.bg/show.php?storyid=61863 Fri, 05 May 2017 12:52:00 +0300 Законовото регулиране при избора на учебници http://legalworld.bg/show.php?storyid=61283 Thu, 13 Apr 2017 08:30:00 +0300 Разбито по костовистки и от лични амбиции, дясното остана без представители в парламента http://legalworld.bg/show.php?storyid=60865 Mon, 27 Mar 2017 08:30:00 +0300 Без административно правосъдие няма правова държава http://legalworld.bg/show.php?storyid=60542 Fri, 17 Mar 2017 11:52:00 +0200 За какво ни е Изборен кодекс като не се спазва http://legalworld.bg/show.php?storyid=60136 Wed, 22 Feb 2017 09:00:00 +0200 Трябва ли ВКС да се произнесе с тълкувателно решение по исковете за недействителност на прихващанията в КТБ? http://legalworld.bg/show.php?storyid=60049 Sun, 19 Feb 2017 18:00:00 +0200 Замърсяването на въздуха вече действа като химическо оръжие. Това е противоправно и трябва да бъде спряно! http://legalworld.bg/show.php?storyid=59801 Tue, 07 Feb 2017 08:00:00 +0200 Отговорността за съдебни разноски или цената на прозрачността* http://legalworld.bg/show.php?storyid=59823 Tue, 07 Feb 2017 10:17:00 +0200 Най-спешният въпрос пред правораздаването - прекрояването на картата на съдилищата и прокуратурите http://legalworld.bg/show.php?storyid=59725 Fri, 03 Feb 2017 08:27:00 +0200 Недопустимо е да се изисква ЕГН и електронен подпис от заявителите по ЗДОИ* http://legalworld.bg/show.php?storyid=59687 Thu, 02 Feb 2017 07:53:00 +0200 Машинното гласуване гарантира честни избори http://legalworld.bg/show.php?storyid=59683 Wed, 01 Feb 2017 16:17:00 +0200 България получи достоен премиер в лицето един великолепен юрист http://legalworld.bg/show.php?storyid=59521 Wed, 25 Jan 2017 12:20:00 +0200 Техническият анализ за прокуратурата - нямаме новина http://legalworld.bg/show.php?storyid=57957 Wed, 21 Dec 2016 17:36:00 +0200 Ефективният съдебен контрол върху задържането на малолетни и непълнолетни лица http://legalworld.bg/show.php?storyid=57049 Tue, 15 Nov 2016 08:45:00 +0200 Административният договор след въвеждането му в АПК http://legalworld.bg/show.php?storyid=56433 Mon, 24 Oct 2016 08:30:00 +0300 Издава ли се фактура преди данъчното събитие, съответно преди плащането* http://legalworld.bg/show.php?storyid=55489 Thu, 08 Sep 2016 12:12:00 +0300 Съдиите и съдебните помощници като процесуални представители на съда в гражданското производство http://legalworld.bg/show.php?storyid=54987 Wed, 10 Aug 2016 11:41:00 +0300 За съсловните организации и задължението за деклариране на членство http://legalworld.bg/show.php?storyid=54831 Tue, 02 Aug 2016 16:38:00 +0300 За индивидуалната отговорност на съдия за осъдително решение на ЕСПЧ http://legalworld.bg/show.php?storyid=53844 Mon, 20 Jun 2016 16:05:00 +0300 Законосъобразен ли е контролът по редовността на пътниците в градския транспорт в София? http://legalworld.bg/show.php?storyid=53525 Wed, 08 Jun 2016 08:30:00 +0300 Мандатът на президента – демократичен или централноазиатски стандарт http://legalworld.bg/show.php?storyid=53322 Mon, 30 May 2016 10:55:00 +0300 Парадокс: Да узаконим доноса, за да укрепим почтеността http://legalworld.bg/show.php?storyid=53063 Mon, 16 May 2016 12:31:00 +0300 Как се е отчитала натовареността на съдиите в началото на ХХ век* http://legalworld.bg/show.php?storyid=52772 Mon, 02 May 2016 14:06:00 +0300 Парламентарна полицейщина* http://legalworld.bg/show.php?storyid=52719 Thu, 28 Apr 2016 08:12:00 +0300 Дали в този си вид задължителният вот няма да доведе до намаляване на гласуващите? http://legalworld.bg/show.php?storyid=52558 Fri, 22 Apr 2016 08:30:00 +0300 Ловните дружинки за хора са противозаконни* http://legalworld.bg/show.php?storyid=52427 Tue, 19 Apr 2016 13:02:00 +0300