Правен свят http://legalworld.bg/rss/?storytype=5 bg CRSS generator СТАНКОВ, ТОДОРОВ, ХИНКОВ И СПАСОВ Tue, 21 Nov 2017 15:16:00 +0200 Консултантска къща "Велинов & партньори" Sun, 22 Jan 2017 11:50:00 +0200 Мая Манолова Thu, 20 Oct 2016 07:36:00 +0300 Ралица Негенцова Thu, 01 Sep 2016 15:29:00 +0300 Димитър Танев Thu, 07 Jul 2016 12:22:00 +0300 Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество Mon, 23 Nov 2015 08:30:00 +0200 ЧСИ Мария Цачева Mon, 09 Nov 2015 08:30:00 +0200 Агенцията по вписванията Mon, 14 Sep 2015 08:30:00 +0300 Нотариус Теодора Вуцова Mon, 01 Jun 2015 08:30:00 +0300 Евгени Диков Mon, 18 May 2015 08:30:00 +0300 Софийски Районен Съд Mon, 04 May 2015 08:30:00 +0300 Нотариус Валентина Георгиева Fri, 03 Apr 2015 17:44:00 +0300 Съда на Европейския съюз Mon, 23 Mar 2015 08:30:00 +0200 Административен съд Ямбол Mon, 09 Mar 2015 08:30:00 +0200 Окръжен съд Габрово Mon, 09 Feb 2015 08:30:00 +0200 ЧСИ Георги Дичев Fri, 09 Jan 2015 16:12:00 +0200 Нотариус Красимир Катранджиев Thu, 11 Dec 2014 16:04:00 +0200 Александър Арабаджиев Wed, 22 Oct 2014 07:25:00 +0300