Резултати за "Андрей Искров"
Определено има необходимост от борба с това негативно явление, от осведоменост на обществото, от подкрепа на жертвите и от работа с насилниците, но се създава усещането, че част от неправителствените организации у нас са превърнали това в бизнес
11 февруари
483
В последно време много публични личности и организации твърдят, че всяка трета жена в България е жертва на домашно насилие. Вярно ли е това? Не. Това е една огромна манипулация на общественото мнение. От този неверен извод се прави...
Закупуването на недвижим имот обикновено се предприема не много пъти в живота, ако не се прави по занятие
17 февруари
514
Вещните права са ограничен брой (numerus clausus). Законовата уредба е императивна. Недопустимо е страните да учредят вещни права със свободно съдържание. Ограничен брой са и способите за придобиване и изгубване на вещни права. Обичайно...
Да се отстоява правото на личен контакт с дете в България е трудно и без въведено извънредно положение, но отговорният родител е длъжен да намери най-доброто за детето решение
03 април
202
У нас изпълнението на съдебното решение в частта му за личен контакт с дете и без извънредното положение е проблемно. България вече доста пъти е осъждана от ЕСПЧ за това, че не е в състояние да гарантира изпълнението на съдебните...
Предложенията целят да намалят излишната административна тежест за гражданите и бизнеса при обявяване на Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността
09 март
213
До 31 март всички предприятия, които не са осъществявали дейност през изминалата година, декларират обстоятелството и го публикуват в Търговския регистър. За публикуване на декларацията не се дължи такса по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона...
Неясните формулировки в закона и недостатъчно добрата подготовка на част от служителите на МВР създават предпоставка да се търси неправомерно отговорност от гражданите за изпълнение на гражданските им задължения
27 февруари
317
Представете си следната ситуация. Вечер се прибирате сам вкъщи. По пътя виждате как двама бият трети. Не владеете бойни изкуства и решавате да помогнете като се обадите на номер 112. Приемат сигнала ви и изпращат полиция. Но, докато...
Какво правим, ако родителят дължи издръжка на две или повече деца? С увеличаването на МРЗ се стигна до следния абсурд – родител, който получава минималната работна заплата и плаща издръжка дори само на едно дете, ще остане с разполагаем доход, по-нисък от официалния праг на бедността
19 февруари
На пръв поглед всичко изглежда ясно. Практиката на съда е постоянна и непротиворечива, но дали съответства на закона? В новия Семеен кодекс (СК) има една промяна, която изглежда не е отразена от съдебната практика. В предишния СК от...