Резултати за "Проф. д-р Пенчо Пенев"
Книгопис
21 февруари 2013
След 20-годишна практика Конституционният съд на България се утвърди като основен фактор, без който не може да функционира важният, немажоритарен дял на съвременната демокрация. Дошло е време дебатът за конституцонното правосъдие да...
Изказване на проф. д-р Пенчо Пенев време на Форум за правосъдие и права на човека, организиран от Националния институт на правосъдието
21 април 2014
899
Когато се говори за системата от способи за защита на основните права, обикновено на предна позиция излиза традиционното правосъдие - съдебната система, което, разбира се, е естествено. Съдебната система е на аванпоста, който...
Правно мнение по конституционното дело за Истанбулската конвенция
Считам за неудачно и неприемливо да се разясняват особеностите на нестандартния пол сред малолетни и непълнолетни и те да откриват за себе си едва ли не някаква алтернатива
31 юли 2018
792
На 27 юли 2018 г. Конституционният съд на Република България прие историческо решение, според което т.нар. Истанбулска конвенция противоречи на Конституцията. На вниманието на 12-те конституционни съдии при взимането на решението...
Правно мнение по конституционното дело за Истанбулската конвенция
Полът на всеки човек е определен на генетично ниво и е един и същ от раждането до смъртта и не може да се променя, нито от обществени стереотипи, нито от държавни регулации
30 юли 2018
616
На 27 юли 2018 г. Конституционният съд на Република България прие историческо решение, според което т.нар. Истанбулска конвенция противоречи на Конституцията. На вниманието на 12-те конституционни съдии при взимането на решението са...
Сред определените членове са професорите Цветана Каменова, Пенчо Пенев, Маргарита Чинова, Иван Русчев и Жасмин Попова
15 март 2017
Правният съвет на президента Румен Радев вече е формиран. Това е станало днес с указ на държавния глава. Правният съвет се състои от осем души като председател е проф. Емилия Друмева, която е съветник на президента по правните...
16 януари 2018
205
Конституционният съд (КС) допусна за разглеждане по същество искането на съдиите от Върховния касационен съд за обявяване на противоконституционност и на несъответствие с международните договори, по които Република България е страна на...
След решението на Конституционния съд
Отказът на парламента да освободи депутата от ГЕРБ е нарушение на Конституцията
30 януари 2018
Депутатът от ГЕРБ Делян Добрев остава в Народното събрание. Това става ясно от решението на мнозинството от Конституционния съд. Производството бе образувано по искане на 62-ма народни представители от "БСП лява България" за...
Дискусия на конституционалисти при вицепрезидента:
29 януари 2014
390
Единодушно становище за необходимостта от обединение на политическата воля за създаване на конституционни гаранции за защита на индивидуалните права и свободи на гражданите с цел разумна и компетентна защита – това е равносметката от...
Становище на Пленума на Висшия съдебен съвет:
Мнението на Съвета отива в Конституционния съд, който ще тълкува закона по искане на главния прокурор по въпроса за "вечните началници"
18 януари 2018
Законът (чл. 129 ал.6 от Конституцията на Република България) не забранява един магистрат, който е изкарал два мандата начело на определен съд или  прокуратура, да кандидатства за трети мандат, но в друг орган на съдебната власт....