Статии от Адв. Евелина Овчарова
За да се извърши преценка за интереса на детето, пътуването следва да има времева и пространствена рамка, т.е. да е предвидимо във време и пространство
14 февруари
368
Родителите решават чрез взаимно съгласие всички въпроси отнасящи се до ненавършилите им пълнолетие деца. Основен принцип залеганал в отношенията родител-дете по повод упражняване на родителските права и задължения е упражняването им в...
Досегашната редакция на ЗОПБ обхващаше само парични престации по договор, сега засегнати са всички платежни операции на едно и също основание
10 февруари
В България действат строги правила относно осъществяване на плащанията в брой, а именно въведеният праг към настоящия момент от 10 000 лв., до който би могло да се извърши "кешово" плащане. Ограничаването на парите в брой, като...