Статии от Адв. Трифон Кумчев
Липсва изрично установен контрол, което от своя страна води до грешки, злоупотреби и недоверие у собствениците на имоти
04 ноември
Отношенията, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях са регламентирани в...