Статии от Александра Ильова, V курс, ЮЗУ
"Правен свят" представя разработките от Националния конкурс за студентски научни съчинения
Темата за изпълнителния процес винаги е деликатна и изключително актуална, тъй като чрез него се пристъпва към изпълнение върху имуществото на едно лице – длъжник по материалното правоотношение, за да се осъществи неудовлетвореното притезание на насрещната страна по това правоотношение – кредитора
09 юли 2018
838
Все повече юристи смятат, че в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) има доста неразрешени проблеми и неясноти, които на места водят дори до абсурдност в практиката. Така през десетгодишния период на действие на новия ГПК едва сега се...