Статии от Андрей Янкулов
По повод идеите за разширяване на правото на неизбежна отбрана
За да се променят правни норми, особено пък такива с основополагащ характер, това е абсолютно задължително да стане вследствие на категорично установена нужда от промяна точно в определена насока
07 март
908
Регулирането на правото на неизбежна отбрана е старо, колкото регулирането на наказателното право въобще. Уредено е в такива нормативни актове като Законите на Ману (Индия, ок. 1200-900 г. пр. Хр.), Законите на Дракон (Гърция, 621 г....
Проект на БСП за промени в Наказателния кодекс предвижда отпадане на по-леките наказания за маловажните случаи на кражба
30 май 2017
633
В четвъртък депутати от БСП внесоха проект за изменение на Наказателния кодекс, който предвижда отпадане от няколко текста на кодекса, предвиждащи по-леки наказания за маловажни случаи на кражба. Внасянето на такъв законопроект за...
Какви са разликите между българския и румънския НПК
29 март 2017
Често т.нар. румънски модел се дава като пример за добри практики в областта на наказателното правосъдие. Какво стои обаче зад румънския модел не става много ясно, защото в публичното пространство се цитират избирателно само някои...
Има ли нужда от нов НК, какво е сбъркано в наказателния процес и разследването
07 март 2016
936
Има ли нужда от нов Наказателен кодекс? Моят еднозначен отговор е отрицателен. Няма нищо толкова революционно в развитието на обществените отношения в посткомунистическа България, което да предполага голямата инвестиция на време,...