Статии от Доц. д-р Таня Градинарова
Актуални проблеми в развитието на медиацията у нас
Поставената дългосрочна цел на извънсъдебните способи е да се създаде в обществото култура на разрешаване на спорове извън съдебната зала, при която няма победители и губещи, а партньори
11 ноември 2019
284
Добрият достъп до правосъдие като част от политиката на Европейския съюз за създаване на пространство на свобода, сигурност и правосъдие включва достъп както до съдебни, така и до извънсъдебни способи за разрешаване на спорове[1]....