Статии от Кристина Найденова
Много икономисти споделят, че покачването на цените следва да бъде погледнато от положителна гледна точка, а именно да послужи като морален критерий за насърчаване на ефективното разпределение на намалелите ресурси
24 март
76
Обявяването на извънредно положение в държавата във връзка с предотвратяване последиците от пандемията, предизвикана от COVID – 19, постави пред нас редица въпроси, свързани не само със здравната, но и със социалната система на...
17 март
141
В контекста на трудовите отношения все по-често се повдига дискусионният въпрос дали е действителна забранителната клауза в трудовия договор, която ограничава или напълно лишава работника или служителя от възможността да продължи...