Статии от Михаил Екимджиев
30 март 2017
489
Нормата в Изборния кодекс, която предвижда драстични, драконовски санкции - между 2000 и 5000 лв. глоба, за разгласа на прогнозни резултати от екзитпола преди края на изборния ден, е едно архаично и диспропорционално ограничаване на...
Още за реда за ангажиране на отговорността на държавата при нарушение на правото на Европейския съюз
05 декември 2016
Темата за обективната отговорност на държавата при нарушения на правото на Европейски съюз (ЕС) е обект на оживен дебат в юридическите среди през последните години. Нови фрагменти в тази дискусия, свързани с процедурния ред, по който се...
28 април 2016
748
След като Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) за пети път осъди България за полицейските безобразия от времето на "ранния" ГЕРБ, а Цветан Цветанов за пети път беше оправдан от нашия съд и се върна на бял кон в Народното...
18 април 2016
434
Автор: Михаил Екимджиев, адвокатПрез октомври 2015 г. общественият дебат за кратко бе фиксиран върху "отстрела" на мигрант от граничен полицай. Новината стана водеща в международния информационен обмен. Според някои анализатори това е...
Магистрат, избран в нарушение на принципа за случайно разпределение на делата, не може да се приеме за независим и безпристрастен
08 февруари 2016
1. Предмет на настоящата статия[1] е принципният въпрос за законосъобразността на съдебните актове, постановени от съдии или от съдебни състави, в нарушение на принципа за случайно разпределение на делата, визиран в чл.9 от Закона за...
Вместо често непосилната 4% такса по ГПК исковете за нанесени вреди от държавата ще се гледат по ЗОДОВ
03 юни 2015
С Определение от 8 май 2015 г. по гр. дело № 1867/2015 г. Върховният касационен съд (ВКС) за първи път прие, че исковете срещу държавни институции за вреди, причинени от техни актове, действия и бездействия, противоречащи на правото на...
Неразумните мерки на държавата за осигуряване на "разумен срок" на съдебните дела
16 юни 2014
* Ретроспекция От римското право е оцеляла сентенцията "Tarda iustitia non est iustitia" (Бавното правосъдие не е правосъдие). Близо хилядолетие по-късно, през 1215 г., чл. XL от Великата харта на свободите (Magna Carta Libertatum)...
04 февруари 2014
В последно време граждани и медии все по-настойчиво поставят въпроса: "Какво се случва в Европейския съд по правата на човека?". В "мрежата" прочетох дори призиви за протести срещу "намесата на държавата при решаването на делата срещу...
Драконовските мерки срещу прозрачността на управлението несъмнено ще постигнат целта си за създаване на оптимална среда за корупция и задкулисни решения
13 януари 2014
През последните дни мислещите и разбиращи хора са потресени от духа и целите на разпоредби от проекта за нов Наказателен кодекс (НК). Някои дори прибързано провидяха в тях реставрация на тоталитарната наказателна политика. Всъщност при...
Тема с продължение
03 декември 2013
На 23 октомври 2013г. "Правен свят" публикува статията "Уникално дело срещу ВАС се натъкна на (не)обичайни спънки в СГС". Тя визира дело за обезщетение, водено от "Прециз-2" ЕООД, срещу Върховния административен съд (ВАС). Основание на...