Статии от Наталия Киселова, доктор по право
Доклад
Няма разлика между общите съдилища и Специализирания наказателен съд относно правата на участниците в процеса
08 ноември 2017
Неизменен белег на съвременната държава е, че правораздаването е концентрирано у съдилищата, съставени от професионални и независими съдии. Това е водещ принцип и в действащата ни конституционна уредба (чл. 119, ал. 1), която изброява...