Статии от Проф. Огнян Герджиков
16 май 2017
Прокуратурата образува няколко проверки за безстопанственост, поради ползването на външни адвокати при наличието на юрисконсулти във фирмите. Засега производствата са при обслужване на държавни или общински фирми и учреждения. Но няма...
24 май 2016
Речник на нормативните дефиниции в българското законодателство. Видях го и начаса го купих. Винаги съм имал слабост към речници, справочници, енциклопедии... Самият аз имам желанието да направя подобен речник, но не сам. Силите не биха...
То е много по-сигурно от вота с бюлетини
02 юни 2015
След два успешни пилотни проекта на избори в България, смело можем да кажем, че машинното гласуване има много повече предимства от проблемното гласуване с бюлетини. За минути се получават подробни, точни и достоверни резултати за...
02 юни 2015
Въобще не оспорваме, че в проекта за изменение и допълнение на ЗСВ има и редица положителни моменти. За тях беше многократно писано и не е необходимо да ги повтаряме. Бихме искали да обърнем внимание върху някои несъвършенства на...
Като избяга от възможността да "спести" на страната ни осъдителни решения или да се противопостави на осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека срещу България
20 април 2015
Със свое определение от 17 март 2015 г., по конституционно дело № 1/2015 г., Конституционният съд отклони искането на Общото събрание на Търговската колегия на ВКС за постановяване на решение за тълкуване на чл. 12, ал. 2 от...
09 февруари 2015
Дали приетата концепция за реформи ще доведе до честно правосъдие? На този въпрос търсят отговор в коментара си двамата юристи. В първата част от материала си, публикуван на 28 януари във в. "24 часа", те анализират силните...
Може ли ВКС да гласува подкрепа за кандидат за председател на ВКС?
11 септември 2014
Един преглед на избора на председатели на върховните съдилища в страните от Европейския съюз дава интересна картина. Най-голям процент са случаите, при които председателите на върховните съдилища се назначават от изпълнителната...
09 май 2013
Предмет на тези кратки бележки е участието на кредитори с обезпечено вземане със залог или ипотека от трето лице в производство по несъстоятелност. 1. При наличие на предпоставките по чл. 607а ТЗ, обезпеченият кредитор може да иска...
20 април 2012
737
В правото процедура "оттегляне на подпис" не съществува. В този смисъл желанието на "Атака" да оттегли подписите си от внесения вот на недоверие е невъзможно от юридическа гледна точка. Това е все едно да попълня чек на...