Статии от Проф. д-р Пенчо Пенев
Правно мнение по конституционното дело за Истанбулската конвенция
Считам за неудачно и неприемливо да се разясняват особеностите на нестандартния пол сред малолетни и непълнолетни и те да откриват за себе си едва ли не някаква алтернатива
31 юли 2018
825
На 27 юли 2018 г. Конституционният съд на Република България прие историческо решение, според което т.нар. Истанбулска конвенция противоречи на Конституцията. На вниманието на 12-те конституционни съдии при взимането на решението...
12 май 2016
799
Последните конституционни промени засегнаха съществено двата носещи стълба в ръководството на съдебната власт, предвиждайки разделянето на ВСС на две колегии и формулирането на нови правомощия на Инспектората към ВСС. Конституционните...
Решение 3/2003 г. на КС не е пречка за реформиране на съдебната власт
21 май 2015
444
Проблемът за приложното поле на решение №3 на КС от 2003 г. се превърна в централен в контекста на дебата за реформата на съдебната власт. Някои юристи видяха в него абсолютна пречка за реформите, защото според тях, решението забранява...
Изказване на проф. д-р Пенчо Пенев време на Форум за правосъдие и права на човека, организиран от Националния институт на правосъдието
21 април 2014
905
Когато се говори за системата от способи за защита на основните права, обикновено на предна позиция излиза традиционното правосъдие - съдебната система, което, разбира се, е естествено. Съдебната система е на аванпоста, който...