Статии от Радостина Павлова
20 октомври 2015
751
Промените в Закона за убежището и бежанците (ЗУБ), обнародвани в Държавен вестник на 16.10.2015 г., дават правомощия на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) да настанява търсещите международна закрила лица в заведения от затворен тип....