Статии от Тони Щилянова
Росица Темелкова, председател на Окръжен съд Бургас:
Вече сме свързани с Единния портал за електронно правосъдие и е въпрос на време да се стартира възможността на страните да се възползват от безплатния отдалечен достъп до делата, който той предоставя
09 февруари
347
Г-жо Темелкова, измина една година откакто ръководите Окръжен съд Бургас. Това достатъчно време ли е за равносметка?   Аз бях част от предходния управленски екип, 8 г. заместник–председател, но отговорността на председателя...