Статии от Цветелина Янкова
Митко Карушков, съдружник в адвокатско дружество "Камбуров и съдружници":
Голям брой български компании са проявили интерес и ефективно търсят защита на правата си върху различни свои изобретения пред Европейското патентно ведомство, смята адвокатът
15 юни
294
Господин Карушков, как се стигна до ангажирането на български адвокати за защита на изобретения в областта на ядрените технологии пред Европейското патентно ведомство? България се е присъединила към редица международни договорености...
Михаела Джоргова, председател на "Асоциация общество и ценности":
Грубо вмешателство е Съдът на ЕС да надхвърля националната компетентност на страните-членки по отношение на такова ключово понятие като "съпрузи", казва гражданският активист
13 юни
740
Госпожо Джогорова, преди дни Съдът на ЕС се произнесе с решение, според което правото на свободно пребиваване следва да се ползва и от съпрузите в еднополови бракове, независимо дали определената държава членка признава за...
Гл. ас. д-р Наталия Киселова относно правото на свободно движение и пребиваване на еднополови съпрузи:
В действащото ни законодателство има закон, който определя условията и реда, при които гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства могат да влизат, пребивават и напускат Република България, смята преподавателят по Конституционно право
11 юни
557
Госпожо Киселова, преди дни Съдът на ЕС прие решение, според което правото на свободно пребиваване следва да се ползва и от лицата, сключили еднополов брак, това означава ли, че в България следва да се признаят законово еднополовите...
По старшинство
След като Георги Ушев официално встъпи в длъжност като председател на АСпНС, съдебните кадровици определят идния вторник и.ф. ръководител на първоинстанционния спецсъд
09 юни
391
След като досегашния председател на Специализирания наказателен съд (СпНС) Георги Ушев официално встъпи в новата си длъжност като ръководител на Апелативния специализиран наказателен съд (АСпНС) в понеделник (4 юни), ръководния пост в...
С впечатляващо единодушие прокурорската колегия реши:
Съперниците му за поста Вилен Мичев и Стефка Якимова не получиха нито един глас "за"
06 юни
Владимир Чавдаров Станков е новият административен ръководител на Апелативната прокуратура във Варна. Това реши днес прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) с впечатляващо единодушие. Кандидатите в изборната процедура...
Борислав Цеков за решението на Съда на ЕС, относно правата за пребиваване на еднополовите съпрузи
Съгласно стандартите, установени от практиката на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, сключването на еднополов брак не е право, което се ползва със защита от ЕКПЧ, заяви д-р Цеков
06 юни
297
Господин Цеков, вчера Съдът на ЕС прие решение, според което правото на свободно движение следва да се ползва и от съпрузите в еднополови бракове, независимо дали всяка европейска държава позволява сключването на подобни...
След като Георги Ушев стана ръководител на Апелативния специализиран наказателен съд:
Членовете на съдийската колегия на ВСС не уважиха желанието на досегашния и.д. ръководител на второинстанционния специализиран съд Даниела Росенова за назначение в Софийски апелативен съд
05 юни
599
След като преди седмица Върховният административен съд окончателно реши, че Георги Ушев е новият ръководител на Апелативния специализиран наказателен съд, той е встъпил в длъжност в понеделник (4 юни), стана ясно на днешното заседание...
След сигнал на градския съдия Любомир Василев, съдийската колегия смята:
Съдебните кадровици приеха за сведение писмото на Василев, с което той апелира за спешни действия в посока на намаляване на натовареността на магистратите в институцията
05 юни
Сигнал от градския съдия Любомир Василев е постъпил във Висшия съдебен съвет (ВСС), с който магистратът алармира членовете на съдийската колегия към Съвета за крайната необходимост от взимане на мерки в посока на намаляване...
Любомир Гайдов, зам.-председател на УС на Асоциацията на българските административни съдии:
В момента данъчни дела могат да се разглеждат само в 5 административни съдилища в страната. Няма причина съдии, които са еднакви по ранг и стаж да не могат теоритично да разглеждат данъчни дела, смята върховният магистрат
04 юни
875
Г-н Гайдов, миналата седмица Министерският съвет прие да бъде оттеглено искането за подкрепа от ЕС за извършване на външен функционален анализ на административното правосъдие в България. Какъв е вашият коментар по тази...
След септември
Заплатите на съдебните служите се вдигат с 2,5%
31 май
Висшият съдебен съвет (ВСС) все пак вдигна заплатите на съдиите, прокурорите и следователите, както и на съдебните служители. Точката, внесена в дневния ред на Пленума на ВСС от Комисията "Бюджет и финанси" няколко дни след...