Статии от адв. Петър Спасов
Основополагащ принцип в наказателния процес е разкриването на обективната истина
Често много недоразумения са породени от иначе добри намерения
04 декември 2017
Сред най-съществените въпроси от последните изменения на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) е "Ускоряване на наказателното производство", поместен в Глава 26. Измененията, в сила от 5 ноември 2017...