НАЙ-ВАЖНОТО

image

Идея: Делата за УПО на осъдени от специализираните съдилища да се решават само от специализирани съдии

Подсъдността на делата разглеждани от СНС обхваща територията на цялата държава и няма да бъде създадено затруднение при изготвяне на предложението от прокурор от СП с оглед местоизтърпяване на наказанието от осъдените лица, пише в мотивите към предложението

Последни Новини

Идея: Делата за УПО на осъдени от специализираните съдилища да се решават само от специализирани съдии

Подсъдността на делата разглеждани от СНС обхваща територията на цялата държава и няма да бъде създадено затруднение при изготвяне на предложението от прокурор от СП с оглед местоизтърпяване на наказанието от осъдените лица, пише в мотивите към предложението