„Държавен вестник“ обърка кандидатите за младши магистрати за сроковете – ВСС ги уточни

„Държавен вестник“ обърка кандидатите за младши магистрати за сроковете – ВСС ги уточни

Висшият съдебен съвет (ВСС) предупреди кандидатите в конкурсите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, че има допусната грешка от страна на редакцията на „Държавен вестник“ за решенията на Съдийската и Прокурорската колегии за обявяване на конкурсите. Датите са обнародвани в броя от 29.01.2021 г. вместо на предварително договорената и оповестена на интернет страницата на ВСС дата.

„Същевременно, съгласно изискванията на чл. 180, ал. 1 от ЗСВ, обявите за конкурсите са публикувани и в един централен ежедневник - вестник „Труд“ в броя му от днес - 02.02.2021 г. С оглед разминаване на датите на двете публикации, 14-дневният срок за прием на документи се счита от датата на публикуване на обявата във вестник „Труд“, поради което кандидатите имат възможност да подават заявление за участие в съответния конкурс от 03.02.2021 г. до 16.02.2021 г., включително. Напомняме на кандидатите, че с оглед спазване на въведените противоепидемични мерки в страната, заявления за участие се подават САМО по пощата чрез лицензиран пощенски оператор, с известие за доставяне (обратна разписка), в деловодството на Висшия съдебен съвет, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12“, пишат от ВСС.

Заявления, подадени след този срок, не се разглеждат. Кадровият орган уточнява още, че при подаване на заявление по пощата определяща е датата на пощенското клеймо (датно клеймо) при изпращането. Чрез известието за доставяне (обратната разписка) кандидатите ще получат информация, че документите им са входирани в деловодството на Висшия съдебен съвет. Участниците ще бъдат уведомени за входящия си номер, по всеки един от конкурсите, при публикуване на списъците за допустимостта, по реда на чл. 182, ал. 2 от ЗСВ. Необходимо е в заявлението за участие кандидатите да посочат актуален телефон за контакт, с оглед необходимостта от обратна връзка с тях, в случай на нередовни или непълни документи в хода на проверката.

При участие в повече от един от обявените конкурси за младши магистрати, кандидатите следва да представят пълен комплект с документи за всеки един от тях. Дипломата за завършено висше образование по специалността „Право", удостоверението за придобита юридическа правоспособност и трудова/служебна и/или осигурителна книжка, които изискват нотариална заверка, следва да бъдат представени с оригиналните заверки при участие в един от обявените конкурси, а в случай на участие в повече от един се представя копие на същите за всеки следващ конкурс.

„С оглед зачестилите запитвания, кандидатите следва да имат предвид, че със Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 11 от 7 февруари 2020 г.) разпоредбата на чл. 181, ал. 4, т. 7 от ЗСВ е ОТМЕНЕНА, с което ОТПАДНА изискването за прилагане към документите за участие в конкурсите на най-малко две препоръки от юристи“, казват още от ВСС.

Още по темата

ВСС пенсионира върховния съдия Евелина Стоянова с огромни благодарности

Предишна новина

Разследваният за злоупотреба с вътрешна информация, има право да запази мълчаниe

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.