Писмото, което разбуни духовете в Алма Матер

 Писмото, което разбуни духовете в Алма Матер
Камен Ковачев

Поради големия интерес на читателите в сайта на "Правен свят" на публикацията "Алма Матер скъса връзките си с обществеността", ви предоставяме мотамо "кървавото" писмо от 18 март 2009 г., с което шефът на връзки с обществеността на Софийския университет Камен Ковачев си навлече гневът на "богоизбраните".


Уважаеми г-н Ректор, уважаеми членове на Академическия съвет,
Не бих ви губил времето със себе си, но в отчета за честването на 120-годишнината на Софийския университет, представен ви от доц. Александър Кьосев, се съдържат множество неточности и неистини по адрес на Отдела за връзки с обществеността.
Смятам за свой дълг да защитя достойнството на своите колеги.
Първата неистина можете да намерите на стр. 16 в доклада, където се твърди, че повереният ми отдел бил изготвил прес-клипинг съставен на случаен принцип. Истината е, че макар че по онова време ОВО да не беше абониран за нито един вестник, именно той захрани с архивирана информация Албена Николова и доц. Георги Лозанов, както е истина и това, че колегата Симеон Хинковски никога не се е занимавал с направата на клипинг.

Не е вярно също така, че ОВО не бил представял сведения за медийното отразяване в електронните медии, но е напълно вярно, че отдел с щатен състав от двама души и не разполагащ с технически записващи средства не е в състояние да изготви аудио- и видеоархив, като се знае, че в ефира на София работят 32 радиостанции и 43 телевизионни станции. Подобна задача у нас може да се реши единствено от мощна агенция от ранга на БТА.  Колкото се отнася обаче до упоменатото в същия пасаж интервю на Ал. Кьосев във вестник "Дневник"- по мое мнение то нанесе  сериозен удар по реномето на Софийския университет. В него авторът твърди, че "Тези, които са над 60 години, са професори - реликти от времето на социализма." Реакциите в електронното издание на вестника бяха 100% негативни. Замислял ли се е авторът му какви впечатления оставят у страничния наблюдател неговите квалификации по адрес на академичната общност и последвалите реплики? (Прилагам разпечатка на интервюто и последвалата дискусия в електронното издание на вестник "Дневник", а изводите оставям на вас.).

Следващата, но уви не и последна, голяма неистина е фиксирана на стр. 18. Цитирам: "Създаденият покрай честването медиен съвет също не прояви особена активност..." , за което, разбира се вината отново се приписва на ОВО. Истината е, че идеята за създаването на медийния съвет бе моя. За съжаление  като си присвои права, които никой не му е давал, Александър Кьосев еднолично определи състава на медийния съвет. По този начин в съвета влязоха негови познати и приятели, заемащи ниски и средни управленски постове в своите медии. В същото време в медийния съвет не намери място нито един генерален директор на електронна медия или главен редактор на печатно издание, в медийния съвет не бе представен и Факултетът по журналистика и масова комуникация поне в лицето на неговия Декан. На всичкото отгоре цялата дейност на въпросния съвет, а както е добре известно, съветите се създават, за да дават съвети, се заключи в една – единствена опознавателна среща, да не говорим пък, че според мен от юридическа гледна точка този съвет не съществува – той няма съдебна регистрация, устав, ръководни органи и т.н. В този смисъл би било по-вярно да се каже, че дори и в този си непълноценен и несъответстващ на обществената позиция на Университета състав благодарение на ОВО медийният съвет всъщност си надскочи възможностите.

Тук му е мястото да отбележа, че по моя инициатива бе свикана среща на Координационния център с генералните директори на Българската телеграфна агенция, Българското национално радио и Българската национална телевизия. По необясними причини началникът на Отдела за връзки с обществеността в мое лице не бе поканен на нея. Не мога да знам какви искания са били предявени пред тези институции, но съм сигурен: Университетът пропусна огромни медийни ползи. Ще си послужа с пример. През 1998 година се честваше 110-годишнината на Алма Матер, а медийното отразяване бе поверено на мен. Тогава след една подобна среща по мое настояване генералният директор на БТА определи специален репортер с единствената задача да отразява и най-дребното събитие в Софийския университет. В резултат на това (по данни на БТА) за 22 дни агенцията разпространи за страната и чужбина168 файла с позитивна информация.

Положението в ефирните медии не бе по-различно. Към програма "Хоризонт" на БНР бе назначен нов репортер, за да следи в детайли ставащото в Университета. Изработен бе сигнал на честването, който предхождаше всяко споменаване на Софийския университет. Новините на програма "Хоризонт" се възпроизвеждаха  както  в програма "Христо Ботев", така и в радио "България", което пък в превод ги транслираше за всички европейски и за редица арабски страни. Сигналът на честването също бе преведен, а еднократното му излъчване на всички езици имаше обща продължителност над 14 минути! Защо нищо подобно не се случи през 2008 година? Едва ли отговорът на този въпрос може да се намери в представената ви белетристична творба на г-н Кьосев.
Не мога да подмина и съдържащата се неистина в първия абзац на следващата страница 19. Тъй като в този абзац е използвана максимално обтекаемата формулировка, цитирам: "Координационният център очакваше тази задача (изработка на украса на сградата и билборд пред нея, Б.м.) да бъде изпълнена от Отдела за връзки с обществеността ще кажа истината, като се позова единствено на фактите:

1.    Отделът за връзки с обществеността никога и при никакви обстоятелства не е получавал задача да се занимава с празничната украса.

2.    Вярно обаче е обратното: в качеството си на член на Координационния съвет аз на няколко пъти устно предлагах да се изработят поне 5 транспаранта, които да се поставят върху сградите на СУ . Отговор на това искане така и не получих.

3.    След провеждане на конкурс по Закона за обществените поръчки на 21 октомври 2008 година влезе в сила заповед № Ю.37-9, с която се регламентираше редът за поръчване на рекламни материали, в т.ч. и за поръчване на външна реклама, каквато е т. нар. празнична украса.

4.    След излизането на въпросната заповед поднових опитите си и когато говоренето не даде резултат, написах доклад до Ректора на Софийския университет. Резолюция на доклада нямам и до днес. /Прилагам копие от доклада си и копие от цитираната заповед./

5.    Няколко дни по-късно на г-н Кирил Прашков му бе възложено да изработи въпросната украса. Доколкото ми известно г-н Прашков не се е явявал на конкурса, визиран в заповед № Ю.37-9, т.е получил е поръчката като физическо лице, което по мнението на юридическите ми консултанти е чиста проба заобикаляне на Закона за обществените поръчки.

6.    Ако се вярва на официалния сайт на фирма "Институт за съвременно изкуство" (http://ica.cult.bg/bg/frameset.html) в него членуват г-н Прашков и авторът на юбилейното лого г-н Терзиев, а г-н Кьосев се труди в същия институт като куратор. Чудя се дали става въпрос за конфликт на интереси, или просто за съвпадение. Нека юристите в тази зала кажат мнението си.
(Прилагам разпечатка от сайта.)

Не мога да оставя без внимание и неистината по мой адрес на стр. 23. Единствено като клеветническо мога определя твърдението на г-н Кьосев, че съм бил отказал да съобщя на научната общност за обсъждането на научната стратегия на Софийския университет. Както г-н Кьосев правилно отбелязва, създаването на стратегията бе дело на назначена от Ректора работна група и продължи над 6 месеца.   Прерогатив на тази работна група бе да покани желаните от нея гости.

Истината е, че една вечер, по-малко от 48 часа преди събитието, г-н Кьосев поиска да бъдат разпратени имейли до всички структури на БАН. Обясних му, че не разполагам с такъв списък, но въпреки напредналото време ОВО започна да го изготвя. Това ни отне няколко часа нощен труд, понеже в структурата на БАН се включват 69 научни институти и лаборатории. На следващия ден вместо да ми предаде текст за покана, г-н Кьосев ми заяви, че "тая работа изобщо не го интересува повече", край на цитата. Въпреки това обаче залата едвам побра участниците в дискусията, а събитието бе и медийно отразено.
Не е вярно, че единственият принос на ОВО били двете пресконференции, стр. 23., Вярно е,  че с изключение на интервюто на г-н Александър Кьосев, коментара на докторанта Иван Радев, рецензиите във в. Култура, академичния пресклуб в сутрешния блок на БНТ и прякото предаване по същата телевизия всички останали публикации се дължат на Отдела за връзки с обществеността.


Уточнения

Уточнение първо

Макар да не съм присъствал на всички заседания на Координационния център, съм готов да свидетелствам, че нито едно решение не е било взето чрез гласуване. Не се водеше и протокол от заседанията. Вместо протокол по електронната поща се разпространяваше странен документ, наречен мемо. Най-лошото е, че в редица случаи мемото значително се разминаваше със случилото се на заседанията. Вероятно това е една от основните причини за напускането на някои от членовете на Координационния съвет. По време на подготовката за честването станах свидетел на явни опити от страна на г-н Александър Кьосев да лобира в полза на определени лица и фирма. Успях да предотвратя и опит да се фалшифицира конкурс по Закона за обществените поръчки.
 Аз самият не напуснах Координационния център, понеже поех личен ангажимент пред Ректора на Софийския университет проф. Илчев да съдействам за медийното отразяване на честването. Този мой ангажимент беше изпълнен.

Уточнение второ

В мое отсъствие и без мое знание настоящото лого бе обявено за официално лого на честването и бе отпечатано в многохиляден тираж върху всевъзможни пликове, бланки пр. За съжаление то съдържа пунктуационна грешка!
Името на университета би трябвало да се изпише в кавички. Смятам това за недопустимо и мисля, че е редно авторът му
г-н Красимир Терзиев да върне парите за неговата изработка.

Уточнение трето

Не споделям оптимизма на г-н Кьосев във връзка с изложбата "Внимавай къде стъпваш". Не желая да влизам в естетически дебат, но съм категоричен, че подобни предмети, поставени на пода представляват сериозна заплаха за здравето и живота на незрящите и по тази причина те не се слагат в обществени сгради.

Уточнение четвърто

На 24 ноември в залата на Народния театър се състоя не "технически детайл", както го определя г-н Кьосев, а тежък протоколен и комуникационен проблем. По причини, които няма да коментирам, българските и чуждестранните официални гости бяха принудени да чакат повече от час прякото включване на БНТ. Когато премиерът Станишев изпадна в подобна ситуация на лифта недалеч от Благоевград, медиите не му спестиха ехидните си коментари, а отделът за връзки с обществеността на Министерски съвет разполага с несъизмеримо по-голям човешки, финансов и властови потенциал. /Прилагам разпечатка от сайта на вестник "Дневник"./

Можеха ли на следващия ден в пресата да се появят заглавия от сорта на: "Станишев дарява 5 милиона, за благодарност го държат прав час и половина" или например " Президентът напусна честването на СУ демонстративно"? Разбира се, че можеха. Единствената причина това да не се случи е, че докато академичната общност се забавляваше, повереният ми отдел си свърши работата професионално. Да се предотвратят подобни публикации е висше майсторство в ПР, майсторство, което и у нас, и в чужбина владеят малцина. Гордея се с работата на поверения ми отдел!
Уважаеми г-н Ректор, почитаеми членове на Академическия съвет, аз съм длъжностно лице, но не съм разследващ орган. Всички ние обаче сме подвластни на законите в Република България.
Член 245, алинея втора от Наказателно-процесуалния кодекс казва следното, цитирам: "Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, длъжностните лица трябва да уведомят незабавно органа на досъдебното производство и да вземат необходимите мерки за запазване на обстановката и данните за престъплението." Както вече поясних по-горе, у мен се засилва впечатлението, че в качеството си на ръководител на Координационния център г-н Александър Кьосев е допуснал редица нередности, и може би е нарушил Закона за обществените поръчки и  Закона за конфликт на интереси. В представения ви отчет обаче той откровено се опитва да превърне мен и колегите ми от ОВО в параван и в изкупителна жертва за личните си провали.

Във връзка с гореизложеното от името на Отдела за връзки с обществеността и лично от свое име настоявам г-н Александър Кьосев публично пред Академическия съвет да ни се извини за изречените от него по наш адрес клеветнически твърдения. Ако не го направи, ще бъда принуден да приложа хипотезата на чл. 245 от Наказателния кодекс. Запазвам си правото да защитя името си по съдебен ред.
Уважаеми г-н Ректор, почитаеми членове на Академическия съвет, моля, в случай че отчетът на г-н Кьосев въобще бъде приет в този му вид, от него да отпаднат споменатите вече пасажи на стр. 16, стр. 18, стр. 19 и стр. 23. и тази редакция да се протоколира по надлежния ред.

Благодаря за вниманието.


18 март 2009 г.     
д-р Камен Ковачев, началник на Отдела за връзки с обществеността     
 


Още по темата

Хитрата сврака – с двата крака? Да, но в парламента...

Предишна новина

Насрочено е дело за убийството на Стоян Балтов

Следваща новина

Коментари

23 Коментара

 1. 23
  ****** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 2. 22
  ****** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 21
  ********** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 4. 20
  Haiioo | нерегистриран
  0
  0

  <a href="http://www.acnegoaway.net/">accutane</a> derqum <a href="http://www.edmedscenter.com/">levitra to buy</a> fmxn

 5. 19
  оптимистът | нерегистриран
  0
  0

  лошо, лошо Въгларов, лошо!

 6. 18
  Дърво | нерегистриран
  0
  0

  Аре, стига толкова. На Ковачев, наздраве, щото бе срамно положението му

 7. 17
  Явор | нерегистриран
  1
  0

  Нещо ми изглупя.Кой държи на здрав дух в здраво тяло у нас , бе. Те си гледат коремите и да не ги разстрелят.

 8. 16
  Здравец | нерегистриран
  0
  0

  Ама нали си е лектор, могат ли да му вземат часовете. Могат. Тогава ще направим подписка

 9. 15
  минзухар | нерегистриран
  0
  0

  Абе, вие се шашнахте, покрай писмото на КК. Общото е само, че КК го изпратиха в опитното му поле- да сади чушки и домати.

 10. 14
  Роса | нерегистриран
  0
  0

  Абе, я не ме съветвай, приятел, не е ли лесно да имаме опитно поле. От лесно по-лесно. По-добре опиткно поле в двора на у-щето, отколкото, фасовме от дрога. Ама политиците са оперирани, извадени са им душите.

 11. 13
  Ясен | нерегистриран
  0
  0

  Пречи ни Яворе, времето, че немаме време. Тук ни заливат с безмсмислени задължения, за да ни приспят, ясно. Ако ти си фен на САШ, бегай, бегай...

 12. 12
  Явор | нерегистриран
  0
  0

  Калине, Калине, що си не направите разсади в уч. дворовете и не садите и сега, бе приятел?! Кво ви пречи су-то и държавата.

 13. 11
  Калин | нерегистриран
  0
  0

  Те за това са ни набучили с толкова безсмислени предмети, че да се гътаме болни и да закриват у-щата.Ако всеки божи ден играеме игри по два часа, леле какъв кеф- футбол, шах, табла, бридж, баскет, волей, гитара, песни и пр.И после шампионите в елитни вузове, а не в мръсвичкото СУ, помътняло и оглупяло...каква хигиена, култура. Предлагам в часовете по земеделие да засаждаме дървета, треви и храсти в уч. дворовете и по главите на държавните мъже.

 14. 10
  Роза | нерегистриран
  0
  0

  А кога да чатаме, бе. И без това си седим в тъпата София, за да сме съвестни граждани и да можем да се оплакваме след като сме гласували.Готин е разговорецът. Харесва ми за двата предмета стига културата да е музикална и физкултурна. Явиж в САЩ, не можеш да учиш ако не си физкултурен. Здрав дух в здраво тяло, по живковски.

 15. 9
  Валя студентка | нерегистриран
  0
  0

  Абе в деня на изборите това не е ли пропаганда. Спрете да чатате, моля ви, кой ще ви чете иби чуе?! Само ме е яд, че и в СУ се краде на поразия, но защо да е изключение, "Су-то", горкото, съсипаното и пр. При разпад на цивилизацията с два предмета се захващат учителите:хигиена и култура; земеделие и земеделие. И успяват, но с любов, а не със страх от санкции. Да ги пратим в миналото и СУ и всичките му там "учени"...

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.