Изборът на Владимира Янева – на съд в Страсбург

Изборът на Владимира Янева – на съд в Страсбург

Делото срещу избора на съдия Владимира Янева за председател на Софийския градски съд (СГС) на 30 май м.г., за който ВСС така и не успя да посочи каквито и да е мотиви, заминава да търси решение в Съда по правата на човека в Страсбург. В жалбата на съдия Величка Цанова, другата претендентка за поста председател на СГС, се сочи, че ВСС е осъществил избора по безпринципен и непрозрачен начин, а Върховният административен съд (ВАС)се "дистанцира" от спора (виж жалбата в прикачения файл). Оплакването е за допуснато нарушение на чл. 6, ал. 1 от Европейската конвенция по правата на човека, съгласно която всеки има право на справедливо разглеждане на неговото дело от независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона. В жалбата се излага цялата фактология около перфидния начин, по който два състава на ВАС по същество отказаха съдебен контрол върху решението на ВСС – с поредица от мурафети съдът практически избяга от задължението си да се произнесе по законността на избора, по игнорирането на критериите за пресяване на кандидатите, които ВСС сам е гласувал и в крайна сметка – за превратното упражняване на власт от кадровиците на Темида в противоречие с целите на закона.
Преди година съдия Янева бе предпочетена пред Величка Цанова изцяло въз основа на субективни оценки. Янева била човек с характер – това е единственият мотив, който по време на дискусията в съвета изтъкват изказалите се в нейна полза членове на ВСС. В същото време съдия Цанова има по-добра атестация, гледа много повече дела, няма отменени актове, натрупала е административен опит, ползва се с безспорен авторитет сред колегите си. Всички тези обективни факти, които имат отношение към избора на председател на СГС са игнорирани, без да е ясно защо, пише в жалбата.   

През февруари 2009 г. ВСС е гласувал специална "Процедура за назначаване на административни ръководители и техни заместници", в която са посочени 13 критерии за извършване на преценка на кандидатите за началници. Оказва се, че тази процедура е само за украса, при обсъждането на кандидатурите за председател на СГС никой не обръща внимание на призива на члена на съвета Галина Захарова да се направи съпоставка между тях на база на приетите критерии. Решението няма мотиви, извън обсъжданията в съвета.
В крайна сметка, фактът, че при първото гласуване 9 души гласуват за Цанова, а при балотажа – само 5, без да има никаква промяна на фактите и допълнително обсъждане на кандидатурите, е просто един от аргументите за безпринципността. "Никъде в протокола не става ясно по какви съображения тези "допълнителни" гласове от второто гласуване са преминали от единия към другия кандидат", пише в жалбата.

Всъщност делото за избора на председател на СГС в никакъв случай не е частен въпрос или проблем, породен от лични и групови амбиции, както някои се опитаха да го представят още тогава. Той е част от един много съществен проблем за зависимостта на съда, за политическия натиск върху работата на ВСС, както за чисто правния въпрос докъде се простира оперативната самостоятелност на съвета, другояче казано - дали ВСС е длъжен да се мотивира ясно и конкретно защо е избрал един или друг кандидат за началник, на база на какви факти и критерии. И още – може ли съдът да контролира дали съветът съблюдава собствените си критерии.

"...липсата на мотиви не може да се оправдае с оперативната самостоятелност на ВСС да вземе решение за избора. Това е така, защото "оперативната самостоятелност" на административния орган не е чувство или усещане, харесване или прищявка.  "Оперативната самостоятелност" е правно регулирана дейност, като задължението за вземане на решение е правно и се обезпечава с правни средства. "Оперативната самостоятелност" не освобождава административния орган от задължението да мотивира акта си и да съобрази решението си с материално-правните и процесуално-правни  изисквания. А съобразяването с тях следва да е отразено в мотивите към акта. Мотивите към административния акт следва да съдържат обсъждане на всички установени факти - логично и изчерпателно.Липсата на мотиви е особено съществено нарушение, тъй като прави невъзможна преценката за законосъобразност на акта – липсва анализ на фактите, не са изложени причините за вземане на решението и е неясна неговата логика. Следователно – не може да се направи и извод за съответствието на решението с условията на конкретна материална норма и да се провери приложимостта й", пише в жалбата на Величка Цанова до Съда в Страсбург.
"ВСС е действал и при превратно упражняване на власт, тъй като след като сам е приел и оповестил критерии за оценка и съпоставка качествата на кандидатите, е постановил акта си, без да се съобразява с тези критерии", сочи още Цанова.

Очакваше се отговор на всички тези въпроси да даде ВАС. Само че това не стана.
В жалбата се излагат подробно основните моменти от развитието на делото пред ВАС, които още тогава създадоха сериозни съмнения в обществото, че процесът е дирижиран отначало докрай. Като се започне от решението на тричленния състав, който практически не се произнесе по най-съществените оплаквания на Цанова за пороците в решението на ВСС, но го отмени поради тайното гласуване при вота – оплакване, което Цанова не е правила, мине се през скандалния и процесуално недопустим отвод на един от съдиите (Иван Раденков) след произнасянето на състава по същество, при това – отвод без мотиви, съмненията за въздействие върху вътрешното убеждение на съдебния състав, които намират опора и в тези нелогични и непрофесионални действия на съда, и се стигне до решението на петчленния състав по жалба на г-жа Янева, който отменя диспозитива на тричленката, но понеже отмененият диспозитив бил в нейна полза, отказва да се произнесе върху мотивите й, а с това и по всички пренебрегнати от нея съображения. Поставя се и сериозният проблем за заобикалянето на законовите правила за случаен подбор на състава на съда - във ВАС трайна практика е случайно да се избира само председателят на петчленния състав, не и членовете, въпреки ясните изисквания на закона. Само това е достатъчно да се постави под въпрос наличието на независим и безпристрастен съд, доколкото се съди и по практиката на самия ЕСПЧ по въпроса, част от която е цитирана в жалбата.     

Подробно са изложени и тълкуванията на ВАС по оплакванията за липса на мотиви в решението на ВСС – те са неоснователни, според съда, защото "професионалният опит, компетентността и личностните характеристики на кандидатите са подложени на обсъждане от членовете на кадровия орган", а преценката за притежаваните качества е единствено в компетентността на ВСС. ВАС не можел да преценява дали административният орган е взел най-ефективното, най-правилното и най-целесъобразно решение, смятат и двата състава, които са се произнасяли по това дело. С това на практика съдът не за първи път отказва реален съдебен контрол върху решенията на ВСС, като по този начин узаконява административния произвол на съвета. Именно тази практика на ВАС лежи в основата на убеждението на някои членове на съвета, че не дължат обяснение никому за своята работа. В Страсбург има не едно дело, засягащо този проблем, проблемът е, че решенията по тях ще станат известни след края на мандата на сегашния ВСС.

С отделно писмо до Съда по правата на човека защитничката на съдия Цанова - адвокат Ина Лулчева моли за приоритетно разглеждане на жалбата в Страсбург (виж писмото в прикачения файл). Тази жалба не просто се отнася до отказа от справедлив процес по повод избора на председател на най-големия и най-важен окръжен съд в България – Софийския градски съд, който решава важни за функционирането на властта и бизнеса въпроси. Това става в контекста на "тревожна продължителна тенденция на накърняване на независимостта на съдебната власт в Република България чрез непрозрачни и непредсказуеми назначения на съдии и председатели на съдилища", пише адвокат Лулчева. Тя сочи констатациите в няколко поредни доклада на Европейската комисия, където остро се поставя проблемът със съмнителните и неубедителни за обществото назначавания и повишавания в съдебната система, а един от сочените примери е именно назначаването на председател на СГС. Сочат се стандарти в Становище № 10 (2007) на Консултативния съвет на европейските съдии (КСЕС), където, освен всичко друго се казва и че изборът на административни началници в съдилищата трябва да се прави изключително на основата на качествата на кандидата, а не на субективни причини, като лични, политически интереси или други.
Цитира се и изявлението на комисаря по човешките права Томас Хамерберг от 20 март 2012 г., който изразява загриженост за състоянието на независимост на съда в някои страни от Източна Европа, в които се създават условия и обществена среда, притискаща съдиите да предугаждат "правилните" действия, за да си спестят блокиране в професионален план.

Приоритетното разглеждане на жалбата е важно за утвърждаването на ясни стандарти за назначаване и повишаване на съдиите в България, за изискванията при избора на административни ръководители, за съдържанието на оперативната самостоятелност на ВСС при кадруване в системата, както и за съдебния контрол върху тази дейност от независим и безпристрастен съд – все въпроси, които са част от ефективната защита на независимостта на цялата съдебна система, пише адвокат Лулчева.

 


Банкер и съсед на Филчев осъдиха посмъртно прокуратурата, опозорила ги*

Предишна новина

Не е добър атестат за прокуратурата, МВР и съда, ако не знаят кое дело е знаково

Следваща новина

Коментари

26 Коментара

 1. 27
  адвокат Мишковиц | нерегистриран
  0
  0

  Шопен се е шашнал

 2. 26
  до мишкуващия адвокат | нерегистриран
  0
  0

  адвокате, и сега ги има. само че им казват полицейско-административни отдели и са към Пожарната! ама щом ти липсват, значи работата съвсем се е одрямала.

 3. 25
  адвокат Мишковиц | нерегистриран
  0
  0

  Едно време имаше военно-административни отдели към областните комитети на БКП.Някога ме дразнеха,сега ми липсват!

 4. 24
  Бонд | нерегистриран
  0
  0

  Колеги, нека на-бързо да сформираме една работна група, която да подготви реформиране на Съюза на съдиите в България - Председателят на УС (или Председателят на ССБ) да се избира пряко от Общото събрание на ССБ (което се състои от всички негови членове), а не не-пряко - първо Общото събрание избира членове на УС, а от своя страна тези членове на УС избират по-между си Председател на УС.

 5. 23
  444 | нерегистриран
  0
  0

  И според мен е: "... важно за утвърждаването на ясни стандарти за назначаване и повишаване на съдиите в България, за изискванията при избора на административни ръководители, за съдържанието на оперативната самостоятелност на ВСС при кадруване в системата, както и за съдебния контрол върху тази дейност от независим и безпристрастен съд – все въпроси, които са част от ефективната защита на независимостта на цялата съдебна система,..." Въпроса и принципен, поради което и отговора е важен, независимо от "кариерата" на приятелката на Ц.Цветанов или "провала" на В.Цанова.

  Нека чуем мнението на ЕСПЧ.

 6. 22
  до предния | нерегистриран
  0
  0

  Никаква клавиатура не може да оправдае изписването на еродиран или Стразбург, това означава единствено колосална неграмотност. И подобни неграмотници и сервилни типове нямат право да коментират и критикуват хора като Цанова и съмишлениците й. Аман от прости хора

 7. 21
  до 111 | нерегистриран
  0
  0

  И на Вас 111 не ви неудобно да "хулите" всички колеги, които не са преклонили глави пред Куцкова, Тодорова, Костов, енергийни мафии и т.н. Е, не съм толкова изненадана, чувството за величие е заразително. Но поне престанете да злоупотребявате с българския език! Има разлика между ръкопис и писане с клавиатура и когато ръкописът е правилен, останалото не е важно, но за 111 включително е трудно да се определи как пише собственоръчно!

 8. 20
  111 | нерегистриран
  0
  0

  Видимо тук се възмущават магистрати и то -неграмотно.Възмутително да се пише ерОдиран и СтрЗбург.Така,че преди да се възмущават от Цанова, да научат българския език. А всички,които отсега считат, че животът на Цанова ще се стъжни,поздравявам с послушковщината и с последователността към поговорката "Преклонена главица остра сабя я не сече".Така че преклонявайте се послушковци от страх да не ви се стъжни живота, но не охулвайте хората, които проявяват достойнство. По същия начин хулехте и Мирослава Тодорова, че завела дело за клевета. Е, като ви клеветят дайте и другата си буза или изобщо не кандидатствайте за длъжност ,когато Цецо е посочил приятелката си.Не знам какви юристи се, но като хора сте много жалки

 9. 18
  Ужас! | нерегистриран
  0
  0

  Това пък какво е, че не разбрах. Не избрали някого за ръководител и той оревава света. Егати простотията! Оставям на страна колко е малограмотно... Един добър юрист никога не би сезирал ЕСПЧ, защото видите ли, не го били избрали да ръководи. Мале-е-е-е, голяма простотия! Не познавам В. Цанова, но този й ход не отива на сдържаността и достолепието, присъщи на съдията по дефиниция. Съдебната система в България прилича на кофа с лайна.

 10. 17
  . | нерегистриран
  0
  0

  Ама не ги е срам! Не ме озадачава жалбата на Цанова, но как може пък да не е запозната с основните принципи на административното правораздаване, въпреки че е съдия, който разглежда само наказателни дела.

 11. 16
  до "учудвам се" | нерегистриран
  0
  0

  еще има много да се учудвате двамцата с Цецко олигофрена занапред

 12. 15
  О-о-о Цецо Крадецо | нерегистриран
  0
  0

  май си е продал единия апарт да има пари4ки за Стразбург

 13. 14
  до "с главите си..." | нерегистриран
  0
  0

  що да се чупят с глави, той леда си се топи.

 14. 13
  Кабакчиев | нерегистриран
  0
  0

  "Май е прав Кабакчиев, че това е разкапана, безотговорна и алчна пасмина, мотивирана само и единствено от личен интерес."

  Аз точно тази формулировка не съм давал, но тя е перфектна според мен.

 15. 12
  С главите си ще счупим ледовете! | нерегистриран
  0
  0

  Определено смятам,че В.Цанова е решила "с главата си да счупи ледовете". Този служебен конфликт (виж и коментарът под мен)не може да бъде защитен в ЕСПЧ, но дори да приемем,че съдът го поеме, то срокът за завършване на делото ще бъде около 4-6 години. Това време е напълно достатъчно Янева като шеф да направи всичко възможно животът на Цанова да се стъжни и то в такава степен,че последната да си грабне чукалата и да отиде в друг съд. В аналогична ситуация беше Н.Куцкова, която е „голямо шило”, психически доста стабилна личност и е независима по характер. Ако не се лъжа, тя устоя на агресивната политика спрямо нея на Пенгеза около 2 години и премина в СОС. Така че Цанова ще повтори този опит с предизвестен край. Да не говорим,че ако подчинен рита спрямо началника си , изходът в 80-95% от случаите е ясен – подчиненият напуска работата си. Може пък при софийските магистрати това да не е така, ама надали...

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.