Две съдийки са дали съгласие да бъдат номинирани за главен инспектор

Две съдийки са дали съгласие да бъдат номинирани за главен инспектор
Теодора Точкова и Вера Чочкова

Съдия Вера Чочкова от Софийския градски съд (СГС) и председателката на Административен съд - Хасково Теодора Точкова са номинирани за главен съдебен инспектор и са дали съгласие да продължат участие в процедурата на Съюза на съдиите в България (ССБ). От ССБ съобщиха днес, че общо 12 съдии са били номинирани от професионалната общност, но само двете съдийки са дали съгласие за участие в следващия етап от консултациите.

Процедурата ще продължи с публично обществено обсъждане и едва след него Управителният съвет на ССБ ще прецени дали двете кандидатури да бъдат официално подкрепени и излъчени от името на съсловната организация. Оттам нататък всяка парламентарна група, а и всеки народен представител, е свободен да реши дали да внесе някоя от тези номинации за разглеждане в Народното събрание. До момента има официална позиция само от ГЕРБ, че биха внесли предложение, което бъде излъчено от съдийската общност.

Публичното обсъждане на двете номинации ще се състои на 21 март от 10.00 ч. в Конферентната зала на Съдебната палата в София. За участие в него ще бъдат поканени съсловните магистратски организации, както и неправителствени организации. По време на обсъждането всеки от номинираните ще има възможност да се представи и да изложи вижданията си за дейността на ИВСС.

До 20 март пък могат да бъдат задавани въпроси и да се изразят становища за кандидатурите на електронната поща на съюза office@judgesbg.org.

Всички въпроси ще бъдат обобщени и зададени на двете съдийки по време на обсъждането, където поканените за участие ще могат да задават и допълнителни въпроси. Целта на следващия етап от процедурата е да се установи каква е съсловната и обществената подкрепа за предложените кандидати, посочват от ССБ.

Освен, че ще е открито, публичното обсъждане ще бъде предавано пряко по интернет на адрес http://www.judgesbg.org.

"Съсловната организация ще продължи обобщаването на събраната информация и повдигнатите по време на дискусията въпроси за действащата правна уредба на конституирането на ИВСС, неговия състав, правомощия и дейност до момента, както и перспективите за развитие. ССБ изказва своето удовлетворение от успешното приключване на първия етап от вътрешно-съсловните консултации за избор на Главен съдебен инспектор. Убедени сме, че предстоящото публично обсъждане ще допринесе не само за пълната прозрачност на процеса, но и за предлагането на безспорен кандидат за тази длъжност. Оценяваме високо способността на професионалната общност да реагира компетентно и задълбочено в подкрепа на съсловните усилия за демократизиране на процесите в съдебната система и работата на държавните институции", се казва в съобщение на организацията.

От ССБ са публикували и биографиите на двете номинирани съдийки, както и писмените номинации за тях. Под номинацията за съдия Чочкова стоят имената на 12 съдии. Осем от тях са нейни колеги от Софийския градски съд - Галина Иванова, Мирослава Тодорова, Златина Рубиева, Анжелина Христова, Пламен Колев, Здравка Иванова, Златка Чолева и Владимир Астарджиев. Тя е подкрепена още от съдия Вероника Николова от Софийския апелативен съд, от съдия Владимир Вълков от Софийския районен съд, както и от двама съдии от Административен съд – София - Аглика Адамова и Милена Славейкова.

В мотивите за номинацията на съдия Чочкова подробно е представена нейната работа и качествата ѝ, през погледа на номиниралите я колеги.

"Друга причина да предложим съдия Чочкова за главен инспектор е липсата на тесногръд формализъм в работата ѝ и същностното й разбиране за правото. Това ни дава реална увереност, че тя ще избегне подхода на статистически отчети без съдържание и ще приложи такива методи и подходи при осъществяване на правомощията на Инспектората, които ще стимулират развитието на правото", се казва в предложението за съдия Чочкова.

Съдия Теодора Точкова пък е предложена за главен съдебен инспектор от съдиите Борислав Белазелков от Върховния касационен съд и от съдия Николай Гунчев от Върховния административен съд.

"Дългогодишният ѝ опит като съдия на районно и окръжно ниво я поставя в позиция да познава отблизо и в дълбочина проблемите на съдебната власт, съответно да предлага адекватни предложения за разрешаването им. Динамиката на обществените, институционалните и законодателни промени през годините, в които се е развивала кариерата на съдия Точкова са ѝ позволили да натрупа институционална памет за успешни стъпки и погрешни модели, свързани с функционирането и инспектирането на съдебната власт", пише в предложението за съдия Точкова.

На 10 февруари Съюзът на съдиите откри процедура за номиниране на главен съдебен инспектор, чрез която да даде възможност на самата гилдия да излъчи от средите си най-подходящите кандидати за длъжността, след като депутатите на няколко пъти се провалиха. Процедурата на ССБ протече трудно и до 5 март нито един от общо 10 тогава предложени съдии, не бе дал съгласие да бъде официално номиниран. Консултациите обаче продължиха и седмица по-късно първият етап от процедурата приключи с двете окончателни предложения.

Още по темата

Върховен съд на Украйна е сезиран с иск за законността на и.д. президента Турчинов

Предишна новина

Съдът върна Иван Ванчев като окръжен прокурор на Хасково

Следваща новина

Коментари

51 Коментара

 1. 6
  Браво на момичетата | нерегистриран
  20
  -8

  Куражлийки са! А на всички плювачи ще кажа: да, ССБ наистина няма регламентирано право да предлага инспектори, но има смелостта да се опита да помогне в тая парламентарна суша. А мижитурките, дето само им дай да спамят по форумите, нека се гордеят със себе си - нали е безопасно и анонимно.

 2. 5
  "Сит търбух за наука глух" | нерегистриран
  7
  -14

  "Друга причина да предложим съдия Чочкова за главен инспектор е липсата на тесногръд формализъм в работата ѝ и същностното й разбиране за правото. Това ни дава реална увереност, че тя ще избегне подхода на статистически отчети без съдържание и ще приложи такива методи и подходи при осъществяване на правомощията на Инспектората, които ще стимулират развитието на правото", се казва в предложението за съдия Чочкова? Нейните колеги Галина Иванова, Мирослава Тодорова, Златина Рубиева, Анжелина Христова, Пламен Колев, Здравка Иванова, Златка Чолева, Владимир Астарджиев, Вероника Николова, Владимир Вълков, Аглика Адамова и Милена Славейкова да отиват и да учат какви са функциите и правомощията на Инспектората към ВСС (ИВСС). Инспекторатът към ВСС е самостоятелен орган, с основна функция да проверява дейността на органите на съдебната власт, без да засяга тяхната независимост, а не стимулира развитието на правото. Инспекторатът към Висшия съдебен съвет /ИВСС/ е орган на съдебната система на Република България. Създаден е с чл. 132а от Конституцията на Република България /обнародван в ДВ бр.12 от 6 февруари 2007 г./ Инспекторатът се състои от главен инспектор и десет инспектори, които се избират от Народното събрание с мнозинство от две трети от народните представители. Мандатът на главния инспектор е петгодишен, а на инспекторите - четиригодишен. Условията и редът за избиране и освобождаване на главния инспектор и на инспекторите, както и организацията и дейността на Инспектората са уредени в Глава трета чл. 40 - чл. 60 от Закона за съдебната власт.
  Главният инспектор и инспекторите при осъществяване на функциите си са независими и се подчиняват само на закона. Инспекторатът действа служебно, по инициатива на граждани, юридически лица, или държавни органи, включително на съдии, прокурори и следователи.
  Инспекторатът отправя сигнали, предложения и доклади до други държавни органи и до компетентните органи на съдебната власт.
  Инспекторатът предоставя публично информация за дейността си. "Глух, но послушен".

 3. 4
  до папагалчо под номер 1 | нерегистриран
  14
  -4

  Папи, прочетохме вече изкиханото от теб.Разбрахме, че си против прозрачни и открити процедури за търсене на почтена и професионална кандидатура за главен инспектор. Ами не сме съгласни с теб и това е!Престани да въртиш все една и също плоча, ти не рабра ли, че на хората им омръзна, задъшиха се от толкова мъгла, неясноти, парашути, протежета и целия този миманс около кандидати , които трябва да са гордост за системата, а не срам!Ако теб те е срам да излезеш на светло и открито, крий се в миманса, но остави другите да защитават професионалната си чест и правото да ги уважават като гилдия и професия в тази държава!

 4. 3
  Дърт съдия | нерегистриран
  13
  -4

  Тая русата ли е Чочкова? Хм .... взех да си фантазирам за чочета, чочки и т.н. Ако я изберат и аз се номинирам но за обикновен инспектор :))))

 5. 2
  win | нерегистриран
  20
  -1

  За номинацията ще се борят Точкова и Чочкова. Началото е забавно :)))

 6. 1
  Сульо и Пульо от Съюза на съдиите в България | нерегистриран
  12
  -16

  Съдия Вера Чочкова от Софийския градски съд (СГС) и председателката на Административен съд-Хасково Теодора Точкова са номинирани? за главен съдебен инспектор и са дали съгласие да продължат участие в процедурата на Съюза на съдиите в България (ССБ)? Съюзът на съдиите в България извършвайки номинации и вътрешносъсловни консултации за излъчване на подходящи кандидатури за главен съдебен инспектор на ВСС тежко нарушава Конституцията и Закона за съдебната власт, Устава на Съюза на съдиите в България ( Съюзът осъществява дейността си съобразно нормите на Конституцията на Република България, действуващото в страната законодателство), както и Решение № 10 от 2011 г. по к. д. № 6 от 2011 г. Условията и редът за избиране и освобождаване на главния инспектор и на инспекторите, както и организацията и дейността на Инспектората се уреждат със закон. Предложенията за кандидати за главен инспектор и за инспектори се правят не от Сульо и Пульо от Съюза на съдиите в България или от Марульо от форумите, а от народните представители не по-късно от два месеца преди провеждането на избора пред специализираната постоянна комисия на Народното събрание. Предложенията се придружават от подробни писмени мотиви и се правят, при условие че е налице предварително писмено съгласие на кандидата. Към предложенията се прилагат и документи, определени от комисията, свързани с изискванията за несъвместимост, юридически стаж, кариерното израстване на кандидата и завършено висше образование по специалността "Право". Съюзът на съдиите в България на какво правно и нормативно основание откри процедура за номиниране на кандидати за главен инспектор?

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.