Съдебен контрол се дължи по всяко задържане - още докато то трае

Съдебен контрол се дължи по всяко задържане - още докато то трае
Снимка: БГНЕС

Чл. 30, ал.3 от Конституцията на Република България:

В изрично посочените от закона неотложни случаи компетентните държавни органи могат да задържат гражданин, за което незабавно уведомяват органите на съдебната власт. В срок от 24 часа от задържането органът на съдебната власт се произнася по неговата законосъобразност.

Чл. 5§4 от Европейската конвенция по правата на човека

Βсеки арестуван или лишен от свобода има право да обжалва законосъобразността на своето задържане в съда, който е задължен в кратък срок да се произнесе; в случай че задържането е неправомерно, съдът е длъжен да нареди незабавното освобождаване на задържаното лице.

***

Вчера прокурор Иван Гешев от Софийската градска прокуратура (СГС)  с лекота произведе ново дело в Страсбург, което със сигурност ще завърши с осъдително решение. По делото за мерките за неотклонение на задържаните за източване на КТБ прокурор Гешев бе категоричен, че не му е известно 72-часовото задържане да подлежи на съдебен контрол.

Всеки, който се е почувствал скандализиран от подобно изказване на прокурор в съдебна зала, трябва да знае, че това не е единичен случай на невежо и извратено тълкуване на закона. Прокуратурата често се държи като във вчерашното заседание на СГС по повод на 72-часовото задържане, твърдят съдии и адвокати.

Както "Правен свят" вече написа, в съдебната зала вчера адвокат Татяна Дончева и прокурор Иван Гешев от СГС влязоха в спор дали подлежи на обжалване пред съд 72-часовото задържане по чл. 64, ал. 2 НПК. В петък адвокат Дончева е внесла жалба срещу задържането на главния касиер на КТБ Маргарита Петрова, а от СГС веднага са поискали от прокуратурата да осигури материалите по досъдебното производство, както и страните, за провеждане на заседание по жалбата още същия ден. Прокуратурата обаче отказва –"поради необходимост от провеждане на неотложни действия, които продължават и към настоящия момент".

В съдебна зала прокурор Гешев бе категоричен, че не му е известно 72-часовото задържане да подлежи на съдебен контрол, а Татяна Дончева изрази съмнение в правната му квалификация.

Въпросът, който може би трябва да си зададе ръководството на прокуратурата, е дали прокурор Гешев в своето битие на юрист е чел само НПК, дали е успял да стигне до Конституцията и Европейската конвенция по правата на човека (ЕКПЧ).

Очевидно е обаче, че не е стигнал до решението на Съда в Страсбург по делото "Звездев срещу България" от 7 януари 2010 г., в което ясно и еднозначно се постановява, че липсата на съдебен контрол върху прокурорско постановление за задържане за 72 часа на основание на чл. 64, ал. 2 от НПК, представлява нарушение на чл.5§4 на ЕКПЧ. Самото решение не е публикувано на сайта на Министерството на правосъдието, но пък може да се намери в бр. 5-6 на сп. "Адвокатски преглед" от 2011 г.

Всъщност, съвсем наскоро, на 24 юни т.г. ЕСПЧ произведе едно съвсем прясно осъдително решение срещу България по делото "Петков и Профиров срещу България", в което в прав текст се  казва, че чл. 5§4 от Конвенцията се задейства веднага след арест или задържане и е приложим за всеки лишен от свобода. (Текстът на решението по делото Petkov and Profirov v. Bulgaria (applications nos. 50027/08 and 50781/09 може да бъде прочетен тук.) Другояче казано, чл. 5§4 означава, че всяко задържане, независимо колко време трае то и на какво основание е постановено, трябва да получи възможност за съдебен контрол, при това докато трае самото задържане, така че да има реална възможност за евентуално освобождаване на задържания преди да е изтекъл срокът му.

За несведущите - Конституцията и ЕКПЧ имат пряко приложение.

"В случая компетентността на съда се извежда пряко от ЕКПЧ, поради което не представлява недопустимо разширяване на правомощията на съда извън случаите, предвидени в чл. 27, ал. 2 НПК", пише в статия на съдиите Мирослава Тодорова и Красимир Шекерджиев от 2008 г., посветена на актуални (тогава и сега!) проблеми на прилагането на НПК в съответствие с чл. 5 и чл. 6 от ЕКПЧ. 

Във въпросната статия, публикувана преди 6 години в списание "Права на човека", има също така и интересни разсъждения по темата за съотношението между събиране на доказателства и възможността за незабавно изправяне на обвиняемия пред съд.

"Съответното с ЕКПЧ приложение на чл. 64, ал. 2 НПК изисква всяка конкретна продължителност на предварителното задържане винаги да бъде обосновавана с обективните възможности на прокурора да действа незабавно – да внесе искане за вземане на мярка задържане под стража и да доведе обвиняемия в съда. Законността на продължителността на задържането до 72 часа не може да бъде обосновавана с необходимостта да бъдат събирани доказателства в подкрепа на предпоставките по чл. 63, ал. 1 НПК, въпреки че разследването и активната дейност по доказване продължават. Ако такива нови доказателства бъдат събрани междувременно, няма пречка те да бъдат представени пред съда в първоинстанционното или във въззивното производство по вземане на първоначалната мярка за неотклонение задържане под стража", разсъждават двамата съдии.

"Предназначението на предварителното прокурорско задържане не бива да бъде подменяно, като максимално допустимият срок на задържането бъде използван за събиране на доказателства, които тепърва да обосноват, че най-тежкото ограничение на правата на обвиняемия е пропорционалното на нуждите на процеса. Максимално допустимият срок е предвиден за изключителни случаи, при които технологията по задържането, транспортирането на обвиняемия и внасянето на искането в съда обективно не позволяват незабавното започване на съдебната процедура. Безусловно разпоредбата на чл. 64, ал. 2 НПК не създава процесуално допустима възможност за прокурора да постановява задържане без доказателства по необосновано подозрение и до изтичането на срока на предварителното задържане да събира доказателства, за да превърне подозрението си в обосновано. Подобно тълкуване е несъвместимо с разума на закона, тъй като би значело в грубо противоречие с чл. 5, т. 1 ЕКПЧ, че предварителното задържане се постановява, за да позволи или да улесни събирането на доказателства. Във връзка с това трябва да бъде направено отчетливо разграничение между посочената подмяна на основанието на задържането и възможността на органите на досъдебното производство да продължат да събират доказателства за изясняване на обективната истина. Практиката на Европейския съд ясно и последователно поддържа принципното разбиране, че събирането на доказателства по време на предварително задържане при условията на чл. 5, т. 1, б. "с" ЕКПЧ преди произнасяне на съда не представлява нарушение на ЕКПЧ и не влияе на законността на задържането. Но за да бъде преценено задържането като законно, се изисква при постановяването му прокурорът да е действал добросъвестно, да е разполагал с достатъчно обективни данни, за да прецени, че са налице основанията за задържане, да е формирал обоснована увереност, че е възможно и събиране на нови доказателства в подкрепа на обоснованото предположение и да е положил усилия да ги събере", пишат още в статията си Тодорова и Шекерджиев.

Още по темата

Европейска прокуратура? Някога, но не сега*

Предишна новина

Иван Костов обвини прокуратурата, че е опорочила одита на КТБ

Следваща новина

Коментари

11 Коментара

 1. 12
  ЗА ПО-СЪЩЕСТВЕНАТА БРЕМЕННОСТ НА ПРОБЛЕМА "КТБ" | нерегистриран
  1
  0

  Системния проблем в бг частния (в случая банков) бизенс е ясен още от средата на 90-те години, от неговия бренд (търговска марка) – „ПЧБ“... Възелът (стремежът към печалба на частника "НА ВСЯКА ЦЕНА") не може да бъде развързан с предплатените и или безплатни АЛАБАЛИЗМИ… "За“ добрите кредити, ликвидност, лихви и печалби на „добрите банки“, и „против“… същите параметри на „лошите банки“. Още по-малко този „зъл възел“ може да бъде развързан със закон срещу алабализмите. Този „ЗЪЛ ВЪЗЕЛ“ не може да бъде развързан, той може само да бъде РАЗСЕЧЕН с лицензирането на „Търговска“ банка, ОБЩЕСТВЕНО-ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, с широко разгърната клонова мрежа по цялата територия на страната, която да оперира с „не“ пазарна лихва (например: 2 пъти по-ниска от средната пазарна лихва на частните банки в България или да е равна на базовата лихва на БНБ х 2 ). Така, тази „Национална банка“:  1- Няма да бъде „пачалбарски конкурент“ на н.в.Частният интерес на Частника;  2- Ще създаде базова банково-финансова сигурност на физическите и юридическите лица (особенно тези, чиято собственост е преобладаващо държавна и общинска), които са „консервативни реалисти“ без хъс към „спекулативна печалба“;  3- Ще открие няколко хиляди работни места;  4- Всички данъци ще се плащат в България;  5- Печалба (примерно от 1 милиард лева) от търговската дейност с банковите продукти няма да се изнася и харчи от чуждински банки и бюджети;  *** Само по този начин могат да бъдат отрязани ръцете на строителите на финансови пирамиди и да бъдат спестени левчета на отрудените граждани на Тази държава! 2. 11
  както винаги | нерегистриран
  0
  0

  става дума за едни пари, а тъпаците се препарат за правилния параграф...

 3. 10
  ОВЧЕВ | нерегистриран
  1
  -2

  ​Действията на МВР, ДАНС и Прокуратурата сега показват, че се възстановяват и развиват тоталитарни практики, такива, каквито не биха могли да се случат по този начин даже и преди 1989 г. Сега миционерщината изначално вменява виновност на гражданите, издевателства над тях, и ги малтретира. Лустрация трябва да има за милиционерската паплач, тя е гръбнакът на организираната престъпност.

 4. 9
  | нерегистриран
  0
  0

  До коментар [#5] На всички е ясно, че в посочването, че ЕСПЧ им анепосредствено действие, става дума за печатна грешка, човекът е имал предвид ЕКПЧ, която със сигурност има непосредствено приложение. 5. 8
  | нерегистриран
  10
  -3

  Много ми се иска на всички тия "правозащитници" да им се случи "приятна" случка -кражба , грабеж, изнасилване , може и убийство , ей така за разнообразие и когато полицията видиш ли вземе , че задържи някой , абсолютно случайно , съда да го пусне още в 24 часовия срок , защото просто за 24 часа трудно можеш да събереш , нещо даже и за обосновано предположение и тоя "страдалец" вземе , че духне , като свободен електрон.Пък после пак да говорят за справедливост , възмездие и права , но от позицията на жертвите.

 6. 6
  чл 5 ЕКЗПЧ | нерегистриран
  5
  -5

  Европейската конвеция за ПЧ-чл 5 е част от вътрешното право и с директно приложение, и с примат пред противоконституционо уредената прокурорска мярка за 72 часа... Прокурорската мярка подлежи на съдебен контрол на основание чл 5 ЕКЗПЧ... Милиционерското задържане-също...  Явно, ще се наложи съдът в Страбург пак да осъди България заради калпави закони, за да дойде промяната. то не беше чак толкова далече времето, когато ...прокурорът можеше да налага МН задържане под стража, докато срасбург не ни се разсърди,, и не промениха НПК.

 7. 5
  Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи | нерегистриран
  9
  -12

  За несведущите, като Мирела Веселинова и прокурор Иван Гешев от СГС - само Конституцията има пряко приложение. Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) няма никакво пряко приложение.

 8. 4
  необжалваемостта на задържането -произвол и срещу невинни | нерегистриран
  8
  -3

  Всъщност задържането, може и да е повече. Как ли-изтича 24 часовата милиционерска мярка, пускат те, и на входа на милицията те задържат пак-вече било нова 24-часова мярка. Това, на теория може да продължи неограничен брой пъти. Няма регулация, дали след 24 часовата милиционерска мярка може да има нови, неограничен брой милиционерски мерки. тежко и горко, ако обикновен човек без власт и пари, попадне в лапите на репресивния апарат, особено, ако е невинен. Няма никаква защита. Никаква. попаднеш ли в лапите на темида, а преди това и милицията е свършено с тебе-особено ,ако си невинен. Даже, най-вече, ако си невинен.

  Помните ли случая, с мъжа, който беше задържан за убийство, което не е извършил-беше направил пълни самопризнания в милицията, след 24 часово задържане. А после ,се оказа,че убиецът е момче на 15 г. Първоначално задържания, още в милицията си призна за убийство, и разказа, как е "извършил" убииство,, което не е извършил, а на другия ден милицията направиха и пресконференция. 2 седмици по-късно се оказа,че убиецъте друг...  Представяте ли си какво са го правили в милицията ,за да признае за убийство, което не е извършил, и дори да измисли разказ за дейние, което не е извършил. Все един, и най-коравия може да бъдее смазан в полицейския ареест, и да признае каквото му се казва. само 24 часа са нужни-и ще признаеш всичко. Докато милиционерския ареест не подлежи на ъдебен контрол ще става и по-зле

 9. 3
  112 | нерегистриран
  7
  -4

  Това далеч не е изолиран случай. В София масово се взема 24-часово задържане по ЗМВР, а с постановлението за привличане СРП взема прокурорско за 72 часа "считано от предявяване на постановлението", което е в остър разрез с решението по делото "Броган" (Brogan and Others v. the United Kingdom, решение от 29 ноември 1988 г., Сборник A № 145 B). Казано с думи прости - получава се 96-часово задържане, точно за каквото Великобритания е била осъдена, и то още преди четвърт век! Но това не е проблем - и да ги осъдиш по ЗОДОВ, ще изреват, че нямат пари да работят; оттам - или няма да платят изобщо или спешно ще се намерят пари в държавния бюджет, за да се попълни дупката.

 10. 2
  Business trip | нерегистриран
  17
  -8

  Имаме прекрасен пример за поправителното и превъзпитателно действие на наказанието "командировка в друго населено място"

 11. 1
  | нерегистриран
  19
  -8

  А бе я не ни заминавайте с разни конституции и разни конвенции и съдилища. Важното е, че прокурор Гешев си спаси кожата и няма да ходи в Перник този път, а прокурор Стоянов си закрепи командировката в СГП.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.