Удостоверения за имоти ще се искат и получават от всяка служба по вписвания

Удостоверения за имоти ще се искат и получават от всяка служба по вписвания

Заявления за издаване на удостоверения за собствеността върху недвижими имоти и за извършени вписвания по партидите им ще могат да се подават във всяка служба по вписванията в страната, а получаването на заверен препис от удостоверението също ще може да се осъществи във всяка служба по вписванията, посочена от заявителя. Това предвижда една от промените в Правилника за вписванията, приети днес с постановление на Министерския съвет. Специално тази промяна обаче ще влезе в сила чак от 15 юни 2015 г., за да има време да се организира процеса по предоставяне на новата услуга.

До момента гражданите могат да получават удостоверения за собствеността върху имоти, извършени сделки с тях, вписани ипотеки, възбрани, договори за наем, аренда и др. само в службата по вписванията, в чийто район се намира недвижимият имот. Занапред това ще става независимо от местонахождението на имота, пише в прессъобщение на Министерството на правосъдието.

В правилника са внесени и много други промени, насочени към оптимизиране на дейността на съдиите и службите по вписванията и подобряване на взаимодействието между тях чрез ясно регламентиране и разпределение на отговорностите в производството и създаване на допълнителни гаранции за законосъобразност, пише в съобщението. Промените имат за цел и конкретизиране на уредбата на отделните етапи на вписването и съчетаването им с по-ефективно използване на информационно-техническите възможности на Агенция по вписванията. Те ще създадат и необходимите нормативни предпоставки за постепенна електронизация на вписването и автоматизиране на процесите, уредени в Правилника за вписванията.

Проектът не променя ни най-малко фактическия състав на извършеното вписване по чл. 1 и чл. 9 от Правилника за вписванията и поставя началото на изграждането на имотен регистър, не като еднократен акт, а като процес, съобщава още министерството.

В страната се водят имотни партиди на електронен носител от 1997 г., като през различните периоди са били създадени три програмни продукта. До този момент Правилникът за вписванията съдържа единствено абстрактната възможност по чл. 9 да се водят имотни партиди, без да се регламентира тяхното съдържание, образуване, разделяне и съединяване. Липсата на правна регламентация създава затруднения при извършването на справките, относно актовете, подлежащи на вписване, които са познати на всеки гражданин и всеки специализиран юрист.

За първи път се структурира имотната партида нормативно, създава се единно досие на имота с всички промени на собствеността, промени на характеристиките на недвижимата вещ, отразяване споровете, тежестите върху имота и т.н.

Новите разпоредби дават възможност, подобно на договорите за продажба на наследство, да се оповестяват актове, с които се удостоверява наследствено правоприемство. Това ще отстрани недостатъците от скритото преминаване на собственост, което затруднява работата по различните съдебни производства, данъчни органи, частни съдебни изпълнители, нотариуси и др.

В съобщението на правосъдното министерство изрично се акцентира върху това, че с промените изрично се възпрепятства възможността службите по вписванията да предоставят незаверени копия на вписани актове. Документите, които трябва да получават гражданите, са оригинали и заверени преписи, отразени в съответния регистър за преписите. Изричната забрана за предоставянето на незаверени копия, които не представляват препис от документ по смисъла на чл. 179, ал. 2 от ГПК, възпрепятства възможността за имотни измами, пише в съобщението.

ВСС отказа ръководен пост в Окръжен съд-Пловдив на съдийката, която оправда Цветанов

Предишна новина

Висшият съдебен съвет възстанови Йордан Грамов на поста му като прокурор в Софийската районна прокуратура. През последната година той бе заместник на Цветлин Йовчев в МВР, но вчера бе освободен от премиера Пламен Орешарски, след като сам бе подал молба за

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.