Мащабни промени в ЗСВ предлага правосъдното министерство ден преди края на кабинета

Мащабни промени в ЗСВ предлага правосъдното министерство ден преди края на кабинета

Край на споровете

Пленумът на ВАС трябва да разпределя материята по колегии 

 

Сред правомощията на пленума на Върховния административен съд (ВАС) изрично се добавя, че той не само определя броя и състава на колегиите и отделенията на съда, но "и разпределя по колегии административно-правната материя”.

Според мотивите на законопроекта - тази новост се налага от факта, че във ВКС колегиите са по закон с разпределена материя – по наказателно, гражданско и търговско право. Във ВАС такова разпределение липсва, поради което това правомощие се предоставя на Пленума на ВАС, пише в мотивите. Това е съществена промяна, която ще сложи край на един продължил вече две години спор дали е редно материята да се разпределя еднолично от председателя на съда. 

Друга новост в това отношение е изричното отбелязване, че Пленумът на ВАС се състои от всички съдии, включително и командированите.

Командироване на съдия, прокурор или следовател да може да се прави само в конкретно посочени от закона хипотези: при незаета длъжност – до провеждане на конкурс и встъпване в длъжност на спечелилия кандидат; на длъжност, чийто титуляр е в продължителен отпуск – до неговото завръщане; когато титулярът е в продължителна командировка в международни институции, както и в други случаи, изрично предвидени в закона.

Административни ръководители да не могат да бъдат командировани  за изпълнение на служебни задължения в други органи.

Това са част от новостите в проекта за промени в Закона за съдебната власт, публикуван днес на сайта на Министерството на правосъдието. Според мотивите към законопроекта, с приемането на тези нови разпоредби ще се се избегне заобикалянето на конкурсното начало чрез командироване на магистрати за неопределен срок от време.

Така днес в предпоследния ден от живота на това правителство, Министерството на правосъдието оповести мащабен проектозакон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗСВ), отнасящ се до електронното правосъдие, проблемите на натовареността, конкурсите, атестирането, новата процедура по пряк избор по електронен път на членовете на ВСС от съдебната квота и др. Проектът предвижда промени в 118 параграфа, заедно с преходните и заключителните разпоредби, както и 20 страници мотиви, една голяма част от които са посветени на въвеждането на електронното правосъдие.  

Всъщност, в голямата си част този проект за промени в ЗСВ се работи повече от две години и половина и вече второ правителство го представя в края на мандата си като финализиран. В края на януари 2013 г. правителството на ГЕРБ одобри проект за промени в ЗСВ, с който се уреждат същите въпроси. Преди това, в началото на декември 2012 г. Министерството на правосъдието го пусна на съгласуване на всички нива. След изборите обаче, новото правителство на Орешарски изтегли законопроекта, а министър Зинаида Златанова обяви, че той ще бъде доработен и допълнен за броени месеци и след това ще бъде внесен отново в парламента. През септември м. г., в интервю за "Правен свят" министър Златанова потвърди, че законопроектът се очаква с нетърпение от магистратите заради правилата за атестирането и конкурсите, а и "доста от неговите позиции отговарят на препоръки на ЕК от последния доклад".

"Вероятно той няма да претърпи големи промени, но на мен ми се иска първо да изведем силуета на следващите стъпки за модернизация, по които в момента работим с неправителствения сектор и вече на тази основа да огледаме законопроекта за последен път - дали не трябва да се промени или допълни в някаква степен. Така няма да се налага да внасяме промени в закона една след друга. Надявам се най-късно до края на ноември да успеем да внесем законопроекта в парламента", каза министър Златанова през есента на м.г.

Тепърва ще стане ясно дали следващото правителство ще припознае този законопроект или отново ще го върне за доработване.

Изборът на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите, прокурорите и следователите се провежда едновременно чрез пряко тайно гласуване по електронен път, посредством страницата на ВСС, предвижда проектът. Предложения за кандидати за изборни членове на съвета могат да се правят за съответната квота от всеки съдия, прокурор или следовател не по-късно от два месеца преди провеждане на избора, като то се придружава с писмени мотиви, както и с предварително писмено съгласие и подробна професионална биография на кандидата.

Гласуването се извършва чрез уникален идентификационен код, предоставен на всеки съдия, прокурор и следовател на случаен принцип по начин, гарантиращ тайната на вота. Продължителността на гласуването е 3 часа, като всеки магистрат може да гласува в рамките на 10 минути. След края на гласуването се обявява броят на гласувалите и резултатите за всяка квота. Изборът се счита за редовен, ако са гласували повече от половината от всички съдии, съответно прокурори и следователи, в противен случай гласуването се повтаря на следващия ден, а изборът за съответната квота се смята за редовен, независимо от броя на гласувалите. За избран се счита кандидат, получил повече от половината гласове, а ако един или няколко кандидати не са получили необходимото мнозинство, провеждасе ново гласуване в рамките на същия ден. Ако и при повторното гласуване един или няколко кандидати не са получили необходимото мнозинство, за избран или избрани се смятат онези, които са получили най-много гласове.

Следващият редовен избор на членове на ВСС е през 2017 г., но новата уредба трябва да е готова най-късно през януари 2015 г., съгласно преходните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСВ от лятото на 2012 г. Със същите промени бе въведено и изискване системата за прекия избор да се тества не по-късно от 9 месеца преди изтичане на мандата на сегашния съвет, което означава - до края на 2016 г.  

Със законопроекта се предлагат промени в Закона за защита на класифицираната информация, съгласно които членовете на ВСС, както и главният инспектор и инспекторите от Инспектората към ВСС се включват в категорията лица, които имат право на достъп до класифицирана информация, без за това да е необходимо предварителното им проучване за надеждност. Тези промени са мотивирани с решение №10 на КС от 2011 г. и бяха предвидени още в първоначалния законопроект.

След края на мандата им членовете на ВСС, инспекторите и главният инспектор имат право да се върнат на същите длъжности в съдебната система, които са заемали преди това, нито повече, нито по-малко. По-нататъшното им кариерно развитие трябва да става по общия ред.   

За мотиви на решение на Висшия съдебен съвет, прието с явно или с тайно гласуване, се смятат съображенията на вносителите на предложението и изказаните от членовете на Висшия съдебен съвет становища по решението при неговото приемане.

По същия начин както в първоначалния законопроект са решени новите правила за натовареността, конкурсите и атестирането.

Законопроектът предлага да падне забраната за оповестяване на името и длъжността на магистрат, привлечен към дисциплинарна отговорност, вносителя на предложението за наказание, както и членовете на дисциплинарния състав. Изрично се записва в закона, че съдия, прокурор или следовател да не може да бъде назначаван на по-висока длъжност и повишаван на място в ранг за срока на изтърпяване на наложено дисциплинарно наказание, нещо, което и в момента се е наложило като практика. Единственото известно изключение в практиката на този ВСС е повишаването на прокурора Ангел Илиев от Софийската апелативна прокуратура във ВАП след наложено му дисциплинарно наказание.

Законопроектът създава възможност едно тълкувателно решение да бъде прието от общо събрание, включващо трите колегии на ВКС. Предлага се, общите събрания и Пленумите на ВКС и ВАС да могат да бъдат свиквани и от 1/3 от всички съдии.

Малена Филипова държала папки, за да опази доброто име на главни прокурори и магистрати

Предишна новина

Парламентът увеличи с 225 млн. лева бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г., а актуализацията на държавния бюджет отпадна от програмата му. На последното си заседание днес НС разреши допълнителен трансфер от държавния бюджет по бюджета

Следваща новина

Коментари

25 Коментара

  1. 25
    Спайдърмен | нерегистриран
    1
    0

    До коментар [#6] - А също така и никога повече Диана Ковачева "Бретончето" и Деница Вълкова " Сервитьорката"

  2. 24
    из архивите на Правен свят | нерегистриран
    0
    -2

    http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1539743

    Ама каква европейска федерация?! Вие, лъскавите чиновници от ЕС със смехотворните си доклади, дето не можете да се справите с корупцията в една малка страна, като България, та ще правите федерация?! Ами ако нашата корумпирана съдебна система захване и гражданите от другите държави на ЕС? Ако почне да ги дои и тях? Ами и ако на разследващите органи, прокурори и съдии от другите държави на ЕС вземе, че им хареса и те покрай заплатите си да получават и по един кашон пачки и за някоя и друга година да си накупят луксозни имоти, яхти, коли и да станат и те хотелиери? Ами ако корумпираните разследващи полицаи, прокурори и съдии вземат, че си предоставят милионите за управление на организираната престъпност или на някоя радикална организация? Това да правиш федерация, да не ти е като да режеш лентички?    Франсоа Митеран, президент на Франция: “С друга Европа имам усещането, че вратите на следващото столетие ще се отворят от вятъра на свободата, който ще мине през вратите, през прозорците.”

    Дали чиновниците от ЕС дето пишат нефелните си доклади правят разлика между „ вятъра на свободата” и вятър носещ зараза ?

  3. 23
    из архивите на Правен свят | нерегистриран
    0
    -2

    http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1528970

    Ежедневно българската корумпирана съдебна система: разследване, прокуратура и полиция бълват невинни жертви, като пребиват, арестува, тормозят, обвиняват и осъждат невинни хора! Това става за сметка на богатите престъпници, които или сами доброволно си плащат лептата, като си поделят заграбеното с корумпираните магистрати или биват изнудвани да си платят за да се оневинят или им се намалят наказанията.

    Ежедневно корумпирани магистрати злоупотребявайки с правата и привилегиите си извършват престъпления срещу държавността и срещу народа! Те са безнаказани и нагли защото политиците с власт се страхуват да не им станат клиенти! Затова се сключва негласно споразумение всеки да си краде свободно и да не се закачат едни други. Малцината от жертвите осъдили България в Страсбург получават измъчените си обезщетения след години и те не се плащат от виновните магистрати, а от джоба на всеки българин. От виновните не се търси никаква отговорност и нищо не плащат - те продължават да „правораздават” и да бълват нови жертви трупайки богатства от престъпното си правораздаване!    Късогледи чиновници с меки китки от ЕС гледат умно и пишат измислени доклади. Шефовете им се разкарват със самолети да режат лентички, да си снимат новите костюми с лъскавите фалшиви усмивки и да говорят високопарни приказки. През това конвейера на корумпираната съдебна система си работи и бълва от една страна богатства за корумпираните магистрати, от друга съсипани човешки съдби. Защо да се чудим, че българите с тъга си спомнят за комунизма? Защо да се чудим на прогнозите за разпадане на ЕС?

    Г-н Барозу, другия път като кацнеш в България за рязане на лентички, след като те снимат с лъскавия костюм и усмивка, преди да си отлетиш с луксозния самолет, вземи се разходи из градчета и села, да изядеш една копривена чорба и да чуеш истината от народа.

  4. 22
    из архивите на Правен свят | нерегистриран
    1
    -2

    http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1527443

    Г-н Барозу, ама борбата с корупцията в мафиотизираната съдебна система, не е като да хванеш самолета и да режеш лентички с ножица, не е и като да се пишат нефелни доклади с мъгливо съдържание и благопожелания от късогледи чиновници. Г-н Барозу, ама Вие въобще на ясно ли сте за какво въобще става на въпрос? Срещнали ли сте се поне с един от хилядите жертви на корумпираното българско правораздаване? Или имате представа за корупцията в българската правосъдна система само от селективните и стерилни писания на вашите европейски чиновници?

  5. 21
    из архивите на Правен свят | нерегистриран
    2
    -1

    http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1527001

    Г-жо Заркова, използвайте докато тук е Барозу, запознайте го с този случай и с хилядите подобни и го питайте има ли такава правосъдна система в някой държава от ЕС и докога европейските чиновници с меки китки ще пишат небивалици и неверни заключения в докладите си? Питайте го също той, тези около него и „специалистите” по докладите правят ли разлика между чума и грип и докога ще се опитват да лекуват чумата с аспирин?

  6. 20
    . | нерегистриран
    5
    0

    Да, Андрюша, аз смея да твърдя, че назначенията на магистрати без проведени конкурси са назначения "на тъмно" и не гарантират, че хората, назначени по този начин "не са хванати от улицата".

    Що се касае до въззивна и касационна инстанции за мен, лично, е недопустимо там да правораздават хора, които нямат стаж като съдии.

  7. 19
    | нерегистриран
    6
    0

    До коментар [#18] от "":    Чудовищно- съдебен изпълнител да е втора инстанция /в много случаи и последна/ по делата на дългогодишни и прекрасни колеги. Жал ми е за гражданите, но и за нас, защото няма как да обясняваш че този не е достатъчно компетентен и затова е написал глупостите дето не се разбират, а не защото по дефолт съдиите са корумпирани.

  8. 18
    | нерегистриран
    8
    -1

    До коментар [#16] от "Андрюша":    Стаж като какъв? Дори и 20 години да си работил като юрисконсулт в община, мислиш ли, че ставаш за съдия? Правилата на този род външни конкурси правят избора абсолютно неадекватен... Съдийството е занаят също и ако не си започнал от чирак, не можеш да станеш майстор...Елементарно казано, за да го разбереш.

    Освен това, очевидно тези конкурси са за да се назначат "наши хора".

    Вижте последния конкурс за ТО на САС- единият от кандидатите /работил само като СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ/, е в състава на шефа на ТО- Стефан Гроздев. По негов личен избор и преценка. Защо мислите, е така? Другият в шефския състав е командирован- Николай Марков... Изводите са ясни и на кьоравия, нали?

  9. 17
    1 | нерегистриран
    5
    -1

    До коментар [#16] от "Андрюша":    По какъв признак е дискриминацията?

  10. 16
    Андрюша | нерегистриран
    2
    -7

    До коментар [#15] от "Viola":

    Хора от улицата?!? Ми нали тези хора имат 8 респ. 10 години юридически стаж за да бъдат допуснати до конкурс?!? А тези дето са ставали съдии и прокурори само допреди 7-8 години без конкурс и те ли са от улицата? Че то цялата съдебна система тогава са хванати от улицата. Май ти се изказваш неподготвена.

  11. 15
    Viola | нерегистриран
    12
    -1

    До коментар [#13] от "Андрюша":

    Защо да е дискриминационно? Сегашният ред е скандален. Не може във въззивна инстанция /окръжни, но най-вече апелативни инстанции/ да влизат хора от улицата. Става дума за професионализъм, който не може да го придобиеш чрез конкурс, колкото и да си умен. Съдийската квалификация се придобива най-вече с писане на дела, така че драги ми Андрешко, не се изказвай неподготвен...

  12. 14
    111 | нерегистриран
    4
    -4

    "След края на мандата им членовете на ВСС, инспекторите и главният инспектор имат право да се върнат на същите длъжности в съдебната система, които са заемали преди това, нито повече, нито по-малко. По-нататъшното им кариерно развитие трябва да става по общия ред." Да видим колко от т.н. "свестни" професионалисти ще се съгласят да отидат за пет години в един административен орган и ще поизостанат в кариерното си развитие от други, по-малко "свестни"!!! Ще се кандидатират само хора пред пенсия. Което по същество не е лошо, т.к имат и професионален и жизнен опит, но не знам как ще реагират по-младите, които винаги скачат. А относно командироването - когато останат да работят без командировани, по-малко хора със същия обем работа ще ги питам тогава как ще са...  13. 13
    Андрюша | нерегистриран
    6
    -9

    А онова дискриминационно предложение външните конкурси да са само за ниво Районен съд/прокуратура пак ли го има?

    Като, че ли тези дето са влезли в системата като парашутисти, без конкурси едно време на ниво окръжен и апелативен са много свестни, някои с жълтите книжки даже...

  14. 12
    . | нерегистриран
    8
    0

    Колегиите във ВАС също следва да са законово определени. Така няма постоянно съдии да се литкат от материя в материя и всеки път да започват с нова практика от "А"- "Б", която обърква и хората и съдиите от административните съдилища. Не намирам за нормално огромното количество противоречива практика на ВАС по важни въпроси. Тя създава и условия за корупция /всичко може да бъде решено, зависи от страните и конкретния състав/ и убива вярата в установения ред и правосъдие у хората.

  15. 11
    ! | нерегистриран
    3
    0

    Късно е, либе, за китка.

    Следващият!

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.