Лозан Панов е вторият кандидат за председател на ВКС

Лозан Панов е вторият кандидат за председател на ВКС

Съдия Лозан Панов е съавтор с Ралица Илкова на труда "Процесът по ЗАНН", издаден през 2009 г. от издателство "Сиела".

"Процесът по ЗАНН" представлява актуално изследване върху въпросите на административнонаказателното производство. Акцентът в изложението е поставен върху основните дискусионни в практиката въпроси по приложението на някои най-важни процесуални институти, като е предложена гледната точка на авторите по тях, а там, където това е възможно и би допринесло за подобряване работата на администрацията и контролиращите съдебни инстанции, са направени и предложения за осъвременяване и усъвършенстване уредбата на административнонаказателния процес.
Изданието е предназначено за практикуващите юристи – съдии, прокурори, адвокати, юрисконсулти, които вземат участие в разглеждане на административно-наказателните дела пред съдилищата и за заетите в администрацията.

 

Съдия Лозан Панов от Върховния административен съд е вторият кандидат за председател на Върховния касационен съд, съобщи "Преса". Изненадващата номинация е била направена от петима членове на съвета, сред които Светла Петкова, Милка Итова и Мария Кузманова, твърди изданието.

Така за поста ще се състезават съдиите Лозан Панов и Павлина Панова, заместник-председател на ВКС и ръководител на Наказателната колегия, не се очаква трети претендент, съобщи още "Преса".

Изборът на председател на Върховния касационен съд е насрочен за 29 януари, а до 10 декември двамата кандидати трябва да представят своите концепции.

Лозан Панов е добре известен в юридическата гилдия, а и извън нея.

Тази година той беше докладчик по едно от най-коментираните тълкувателни решения на ВАС - за мобилните камери на КАТ. С него бе прекратена практиката да се издават електронни фишове за нарушения на пътя, заснети от мобилните камери. В решението, написано от Панов, подробно и аргументирано се обяснява защо правата на участниците в движението не са защитени, когато се издава фиш само въз основа на заснетото от патрулката. Колегите му във ВАС единодушно гласуваха предложеното от Панов решение.

"Решението не толерира пътните хулигани, а защитава съвестните шофьори от евентуална злоупотреба. Целта му е да се преодолее противоречивата практика, да има ясни правила, защото законност и ред се създават с ясни законови норми", заяви Панов на 10 март в интервю за БНР. Той е сред малкото върховни съдии, които разясняват актовете си пред широката общественост.

В момента Панов е съдокладчик по първото от 60 години насам съвместно тълкувателно решение на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Тълкувателно дело №1/2014 г. на ВАС и ВКС е по два проблема по приложението на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Общите и административните съдилища имат различни становища за характера на сроковете по чл. 34 от ЗАНН. По-голямата част от районните съдилища приемат, че сроковете в разпоредбата, която предвижда, че "не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението" са давностни. Административните съдилища са на мнение, че са преклузивни. Съвместното тълкувателно решение ще трябва да отговори и на въпроса дали при административнонаказателно преследване е приложим институтът на абсолютната погасителна давност. 

Панов е млад, но не и неопитен. Той е роден на 28 март 1971 г. Завършил е юридическото си образование в СУ "Св. Климент Охридски" през 1995 г. Започнал е работа като съдебен кандидат в Софийския окръжен съд през 1995 г. На следващата година става юрисконсулт в Дирекция "Застрахователен надзор" към Министерство на финансите. През 1998 г. вече е главен юрисконсулт. През 1999 г. се връща в съдебната система като младши съдия в Софийския градски съд, а по-късно и като съдия в Софийския районен съд. През декември 2004 г. е повишен в Софийския градски съд.

През 2006 г. с решение на Висшия съдебен съвет е избран за председател на Административен съд София-град и встъпва в длъжност на 3 януари 2007 г. Като административен ръководител работи до края на 2011 г. Тогава, след като се представя отлично на конкурса за повишаване в длъжност, Лозан Панов е назначен за съдия във Върховния административен съд.

Съдия Панов е специализирал европейско право в Института за Дунавския регион и Средна Европа в австрийския град Кремс и административно право и управление на съдебната система в Австрия и Германия.

Участва като лектор по административно право в семинари, организирани от Националния институт на правосъдието и Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", както и в работата на Българската асоциация за европейско право и Асоциацията на българските административни съдии.

През 2001-2002 г. е бил хоноруван асистент по наказателно право в СУ "Св. Климент Охридски".

През 2009 г., със заповед на тогавашния министър на правосъдието, е бил определен за член на работната група за изготвяне на проекти за изменение на Закона за администрацията и Административнопроцесуалния кодекс.

Със заповед на министъра на правосъдието от 8 март 2011 г. е определен за член на Комисията по провеждане на избор за кандидат за съдия в Общия съд – Люксембург.

Преди три години Панов призна в интервю за "24 часа", че е отказал да стане заместник-министър на правосъдието в екипа на Диана Ковачева.

"Мястото на един съдия е в залата, сред колеги и дела", посочи Панов като основен мотив за решението си. Тогава той, като шеф на Административния съд на София-град, сподели и принципните си различия и лични резерви по закона за конфискацията на незаконно придобито имущество и създаването на специализирани съдилища. Панов каза, че не оспорва самата идея за гражданска конфискация, но е твърдо убеден, че отнемане на имущество, без влязла в сила присъда, ще създаде несигурност и ще накърни чувството за справедливост.

През лятото на 2011 г. съдия Панов коментира пред "Класа" поредния доклад на Брюксел, в който се отправяха критики към българската съдебна система, че съсредоточава вниманието си предимно върху процедурата, а не върху взимането на решение. Според Панов, ако съдиите се вглеждат повече в процедурата и формализират правото, това несъмнено вреди на правораздаването. По думите му самите процесуални норми са достатъчно формални, за да доразвиваме допълнително формалността.

Той изрази несъгласие и с констатацията, че наказанията за забавени дела са леки. Съдия Панов е категоричен, че те трябва да имат по-скоро превантивно значение, отколкото демонстративно.

"По-добре е едно дело да бъде забавено с няколко месеца, извън едномесечния срок за решаване, но пък да се напише хубаво решение, отколкото бързо, припряно, неправилно решение. Освен това и колегите са различни. Някои са по-аналитични и им трябва повече време, други - сравнително бързо решават", е мнението на Панов. Той даде пример и със себе си като председател на съд и добави, че едва на третата година от съществуването на Административния съд на София е наказал съдия с най-лекото наказание, но то е имало ефект.

Още по темата

ВСС търси пари за коледни премии на магистратите

Предишна новина

Съдия Райковска достойно напусна надпреварата за председател на ВКС

Следваща новина

Коментари

66 Коментара

 1. 66
  Фриц Клингенберг | нерегистриран
  8
  -2

  Статуквото срещу Панов?  В такъв случай аналитично - какво е Панов, понеже статията относително добре го представя, но без някои шармантни подробности!  За да те изберат за председател на АССГ във време когато Венета Марковска колеше и бесеше, извинете, обаче, но ... не е сериозно да се позоваваш на случайността.  За накажеш съдия чак на третата година, при положение, че това е новообразуван съд и вече на третата година имаше забавени решения с по три години е безобразие, а и освен това - липса на топки! Не става въпрос за възпитание, понеже то е друго. Да, няма лошо от целуване на ръце на дамите, дори в някои случаи е очарователно, обаче когато дамите заслужават изхвърляне от съдебната система - ко праим?  И последно - какво значи да приемеш номинация от тотално компромитирани членове на ВСС. Ако толко си заслужава да си камикадзе - в името на какво, и къде е дежурното разграничение след подобна задна и долна подкрепа!  И въобще в името на какво се е съгласил? В името на една тотално дискредитирана не от Брюксел, а от суверена, съдебна система, която във всички случаи няма да избере председател на ВКС от което следва въпросът на Исая - ЗА КАКВО СТЕ МИ?  А всичко е толкоз просто и ясно, статуквото е не нетърпимо - то е самоизяждащо се, т.е. достигната е последната саморазрушителна фаза - канибализма! Да, ВСС, а и въобще по-голяма част от магистратите мислят за оцеляването си, а не за провосъдието което следва да въздават. Има и сместни, несъмнено, но те КАК ДА ГО ВЪЗДАВАТ?  ТОТАЛНА ПРОМЯНА, ТОТАЛНА, ЧИСТО И ПРОСТО НОВ РЕД И СЪДЕБНА СИСТЕМА! 2. 65
  Е нема що? | нерегистриран
  8
  -5

  Само като видох, че са го издигнали:  1. Кравата Милка

  2. Незабравка в буквалния и преносен смисъл

  3. Неотразимия милиционер Колев  По-добре от сега да се отказва, а и като знам, че за да бъде избран за председател на АССГ го е лансирала Марковска - СРАМ И ПОЗОР!

 3. 64
  обикновен съдия | нерегистриран
  12
  -5

  Хич не ми го хвалете! След като е предложен от Георги Колев, значи за нищо не става!

 4. 63
  По нашенските ширини | нерегистриран
  8
  -4

  Какво означава да не те изберат веднъж и в същия конкурс пак да се кандидатираш?! Дали е липса на лични качества или конюнктура, но оттеглянето след такъв неуспех е задължително!

 5. 62
  милиционерска кандидатура май | нерегистриран
  15
  -6

  Не познавам колегата Лозан Панов, но щом го излъчва Колев не може да е читав, нещо ми мирише на милиционерско мекере. Язък му за дипломите, езиците, книгите и всички хвалби. Който се съгласи да играе по свирката на милиционери губи кредибилност по условие.

 6. 61
  | нерегистриран
  21
  -6

  До вчера имах добро мнение за Лозан Панов. Да си ОК с това да те номинира Георги Колев е позор...

 7. 60
  до минувач | нерегистриран
  6
  -4

  Прдлагаш да изчакаме и Станков да изгрее на хоризонта,че да плеснем с ръце от радост и да се запрегръщаме по коридорите със сълзи в очите.

 8. 59
  озадачен до #57 | нерегистриран
  8
  -2

  Ти си от хардлайнерите,фен на Христо Иванов,като гледам как го цитираш.Лошото е,че такива като теб ,които не могат да мислят сами без друг да им каже кое е правилното,пречат на системата да се прочисти от боклука и са толкова вредни,колкото и онези,които наричаш мафия.

 9. 58
  Минувач | нерегистриран
  6
  -2

  Предлагам да изчакаме да стане 17 ч. До тогава тече срокът за номинации. Ако има и трети кандидат, много неща ще придобият друго значение.

 10. 57
  вредните компромиси | нерегистриран
  9
  -5

  Когато съдебната мафия има готовност за сближаване значи се чувствува разклатена. Иначе тя не преговоря, а мачка. Оттук нататък ни чака битка с мафията, не компромиси.

 11. 56
  реалист | нерегистриран
  11
  -7

  Очевидно е,че за да има избор е необходимо да се направят компромиси и от двете страни.ССБ очевидно нямат такова намерение,въпреки че можеха да помислят за нов кандидат,тъй като в техните редица има много достойни хора,които не са така крайни и ултимативни като върхушката им.Упорството им обаче няма да доведе до успех.Ловджийте пък според мен с Райковска направиха опит за сближаване ,тъй като тя беше чудесен кандидат и се наложи от ССБ от девет извора вода да носят ,за да я компрометират,но така и не успяха.Сега Ловджийте втвърдиха позицията си и лансираха кандидат,който е протеже на Георги Колев и няма как да спечели гласовете на ССБ в съвета, а мисля и на колебаещите се във ВСС просто ,защото е явна марионетка.Така че ситуацията отново е патова.

 12. 55
  | нерегистриран
  2
  -1

  До коментар [#52] от "10 ноември":  Блажени са верующите...

 13. 54
  обратното мнение | нерегистриран
  18
  -4

  Аз пък смятам, че трябва да се пише срещу върхушката на ВАС по всеки удобен повод. Корените на съдебната мафия бяха пуснати точно там, а до днес дадоха десетките си отровни плодове. Виж кой е председателят и си прави сметките оттам нататък!

 14. 53
  Минувач | нерегистриран
  11
  -8

  Преди да излезе втората номинация, написах си прогнозата в темата за Панова. Който иска, може да провери. Повтарям. Тя самата няма шанс и повторното и кандидатиране е единствено с цел проваляне на процедурата - който и да е конкурентът, да не успее да събере 17 гласа. Глупавите и поддръжници се съсипаха да пишат срещу търговската колегия. Дано да не са чак толкова глупави да пишат сега и срещу ВАС, защото кандидатурата на Панова така или иначе е провалена, поне да не настройват двата съда един срещу друг.

 15. 52
  10 ноември | нерегистриран
  10
  -2

  А така вярвахме, че ще се преборим с номенклатурчиците тогава...

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.