Аргументите на Ясен Тодоров са голословни, противоречиви и несъстоятелни

Аргументите на Ясен Тодоров са голословни, противоречиви и несъстоятелни

Липса на мотиви, нарушение на принципа за последователност и предвидимост, както и решение, което не е взето от обективен и безпристрастен орган и в нарушение на целта на закона за прозрачен и обективен избор.

Това са основните аргументи на съдия Нели Куцкова, която атакува пред Върховния административен съд (ВАС) решението на Висшия съдебен съвет (ВСС), с което не бе избрана за председател на Софийския апелативен съд. На заседанието на съвета на 30 април, при дебатите след изслушването на съдия Куцкова, имаше 9 положителни изказвания и нито едно отрицателно, въпреки това, едва 9 от кадровиците на Темида гласуваха в подкрепа на съдия Куцкова. Чак след вота Ясен Тодоров каза, че не е гласувал за нея, защото била политически обвързана и защото нейният избор щял да доведе до по-голямо разединение в съда.

В жалбата си съдия Куцкова изтъква, че две комиси на ВСС са излезли със становища, че тя притежава професионални и нравствени качества за длъжността, за която кандидатства. По време на дебатите никой не е изразил резерви по отношение на нейните качества. "ВСС следва да има също така ясни мотиви защо приема, че кандидатът не е подходящ за длъжността. Такива обаче няма. След като са били изложени единствено становища за пълно съответствие на изискванията за длъжността с професионалните ми, управленски и нравствени качества, а след това избор не е проведен, то тогава е несъмнено, че актът на ВСС е постановен при съществено нарушение на материалната законосъобразност. Изводът за липса на последователност и предвидимост на атакуваното от мен решение се основава и на факта, че гласовете в подкрепа на кандидатурата ми (9) са с 2 по-малко от изразените становища в подкрепа преди гласуването (11). Това води до еднозначния извод, че водещи при вземане на решението не са критериите по чл. 16 от Правилата", изтъква съдия Куцкова.

И добавя че след като не са съобразени при постановяването на акта предварително обявените критерии, то очевидно решението не е най-благоприятното за държавата и обществото.

Съдия Куцкова изтъква още, че изборът трябва да се основава на сравняване на качествата на кандидатите по предварително обявените критерии. Аналитичната дейност по тази съпоставка, основаваща се на обективни факти и обстоятелства, представлява процесуална предпоставка за законността на избора. "Анализът би трябвало да се основава на изследване на обективните факти и обстоятелства, разкриващи действителните професионални и нравствени качества на кандидатите, а не на съображения от субективен характер. След като липсва анализ за непригодността на качествата ми за длъжността, тъй като такъв не е направен от нито един член на колективния орган, то тогава несъмнено липсват и мотиви по смисъла на чл. 34, ал. 3 от ЗСВ", казва още магистратът.

По отношение на липсата на мотиви за отрицателния вот, тя напомня, че Правилата за избор на административни ръководители, които изискват решението да се взема въз основа на обявените критерии и анализираните съобразно тях качества на конкретния кандидат, са създадени с оглед  препоръките на Консултативния съвет на Европейските съдии (КСЕС) относно подбора, назначаването и повишаването на съдиите, залегнали в Становище № 10 на Консултативния съвет.

Съдия Куцкова добавя, че няма спор, че при осъществяване на избора ВСС действа при условията на "оперативна самостоятелност". ""Оперативната самостоятелност" обаче не е чувство или усещане, харесване или прищявка.  "Оперативната самостоятелност" е "правно регулирана дейност", задължението е "правно и се обезпечава с правни средства".

"Оперативната самостоятелност" не освобождава административния орган от задължението да мотивира акта си и да съобрази решението си с материалноправните и процесуалноправни  изисквания. А съобразяването с тях следва да е отразено в мотивите към акта. Мотивите към административния акт следва да съдържат обсъждане на всички установени факти – логично и изчерпателно. Липсата на мотиви е особено съществено нарушение, тъй като прави невъзможна преценката за законосъобразност на акта – липсва анализ на фактите, не са изложени действителните причини за вземане на решението и е неясна неговата логика. Следователно – не може да се направи и извод за съответствието на решението с условията на конкретна материална норма и да се провери нейната приложимост", изтъква Нели Куцкова.

Тя напомня, че едва след като ВСС е гласувал, Ясен Тодоров е споделил мотивите си и именно заради това не може да се приеме за аргумент за отрицателния вот.

И още: "Изказването на г-н Тодоров е доказателство, че в основата на взетото решение не са фактите и обстоятелствата по чл. 16 от Правилата, с което той демонстрира своята необективност и пристрастност, която е несъвместима с изискването на чл. 10 от АПК и чл. 35 от ЗСВ. Нещо повече – Комисията, председателствана от г-н Тодоров, е дала положително становище за моята почтеност и съдийска независимост. Никакви факти или оценки, които оспорват професионалните или моралните ми качества, не се съдържат и в становището на Комисията по предложенията и атестирането."

Независимо че е направено след гласуването, изказването на Ясен Тодоров е и несъстоятелно, смята магистратът.

"Обстоятелството, че преди повече от 20 години съм участвала за кратко в изпълнителната власт не означава, че съм политически обвързана. Недопустимо е член на кадровия орган да прави доводи за дисквалифициране на кандидат за административна длъжност в съдебната власт, които противоречат на закона. Била съм заместник-министър на правосъдието на законно основание и също така на законно основание (чл. 195, ал.3 от ЗСВ), след това съм възстановена като съдия на заеманата преди назначавеното ми в МП съдийска длъжност. Това означава, че законодателят приема участието на съдии и прокурори в изпълнителната власт като общественополезно с оглед на експертния им капацитет. Законът за съдебната власт предвижда техните места да се пазят до завръщането им, когато те започват отново да изпълняват професията си. Очевидно е, че законодателят не счита, че длъжността "заместник-министър на правосъдието" изключва възможността лицето, което я е упражнявало, да продължи да работи в съдебната система, защото това не поставя под съмнения неговия професионален капацитет. Очевидно г-н Ясен Тодоров счита, че има право да влиза в спор със законодателя.

Същевременно обаче, огласените доводи от г-н Ясен Тодоров са и вътрешно противоречиви, поради което са и неубедителни и внасят съмнение, че изразяват действителните му мотиви да не подкрепи кандидатурата ми. Защото, ако той действително беше убеден в моята политическа обвързаност, то тогава не би следвало да се примири и с произтичащата от този факт несъвместимост за мен като съдия и би следвало да предприеме съответните действия. От председателите на съдилища, натоварени с административни функции се изисква те да бъдат политически независими, защото те са длъжни да гарантират и политическата необвързаност и безпристрастност на съдиите, които решават делата в съответния съд, тъй като те са същинската съдебна власт", пише съдия Куцкова.

По отношение на другия мотив на Тодоров – че изборът й би довел до разединение в съдийската гилдия, съдия Куцкова изтъква, че това е не само голословно и неподкрепено с факти, но е и в пълно противоречие с обективната действителност, защото кандидатурата й е била подкрепена от 2/3 от състава на САС (от 40 от общо 58 съдии).

Съдия Куцкова изтъква и още един аргумент – целта на Закона за съдебната власт, както и на Правилата за избор на административни ръководители е, въз основа на установените конкретни критерии и показатели да се вземе мотивирано, убедително и прозрачно решение. В случая целта на закона не е постигната, тъй като едно от най-важните съдилища в страната остава без административен ръководител, казва тя.

"След като решението е взето без публично обявяване на действителните му мотиви и без да бъдат спазени изискванията на Правилата, очевидно административният акт не отговаря на целта на закона. Оперативната самостоятелност не е безконтролна. Колективният орган е длъжен да изпълнява правомощията си по разумен начин, добросъвестно и справедливо, като гарантира спазването на  правата на участниците.

ВСС е действал и при превратно упражняване на власт, тъй като е упражнил дискреционната си власт в противоречие с изискването за добросъвестност и справедливост и след като сам е приел и оповестил критерии за оценка и съпоставка на качествата на кандидатите, е постановил акта си без да се съобразява с тези критерии", изтъква още съдия Куцкова.

Още по темата

Прокуратурата се съгласи, че няма виновни за аферата "Костинброд"

Предишна новина

ВСС командирова Богдана Желявска в Брюксел

Следваща новина

Коментари

43 Коментара

 1. 43
  Типична седерастка | нерегистриран
  7
  -2

  Нели Петрова Куцкова бе кандидат за вицепрезидент на Петър Стоянов на изборите 2001, зам.-министър на правосъдието с министър Лучников, заместник-министър на правосъдието в служебния кабинет, оглавяван от Стефан Софиянски (министър на правосъдието бе Хараламби Анчев), а Евдокия Манева я предложи за седерастки кандидат-кмет на София...

 2. 42
  ******************************************************* | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 41
  съдия от САС | нерегистриран
  10
  -3

  Жалбата на Куцкова е добър ход. Не че ще успее, това е пределно ясно, а защото размъти тежко пъзела на ДПС, което смяташе през месец юли да направи още един опит да наложи своя нечистоплътен кандидат Ст.Гроздев. Сега вече е ясно, че председател на САС ще бъде избран от следващия ВСС /и то само от съдиите в него!/, а не от настоящата клика. В условията на подобен избор Гроздев е неизбираем, а след това за него приключва всякакво професионално бъдеще. Честито, корумпета!

 4. 40
  законодателна инициатива | нерегистриран
  10
  -7

  Крайно време е да бъде иницииран един законопроект за вещиците! Такива с метли да не могат да препускат на воля из медиите и да бунят стадото! Не другари и другарки, ВСС Е ДЛЪЖЕН ДА ГИ ИЗБЕРЕ, ПОНЕЖЕ ОТ ТЯХ НЯМА ПО-ДОСТОЙНИ, ПО-ЗАСЛУЖИЛИ, ПО-УМНИ И ПО-КРАСИВИ! С любезното съдействие на фондация "Америка за България".

 5. 39
  SD6 | нерегистриран
  16
  -8

  Властолюбието на колежката Куцкова е ноторно известен факт. Както охкаше и ахкаше, че едва ли не за благото на съда се е кандидатирала, така след това изрази удовлетворението си, че на нейните години добре, че не я избрали и най-вероятно нямало да обжалва и изведнъж... ДРЪЖ!

  Вълкът козината си мени, но нрава никога. А от нрави като Нелините, нямаме никаква нужда. Защото, нужда от това да се замени едно задкулисие с друго, не съществува, освен за няколко избрани и приближени на съответната лобистка прослойка. Е, питам аз - това ли искате ?!?

 6. 38
  Edin | нерегистриран
  13
  -16

  Звучен професионален шамар за ВСС от един добър съдия....

 7. 37
  13 | нерегистриран
  17
  -8

  Няма да мине.Доводите са неоснователни ,не се сочат съществени нарушения при самото гласуване. Закона е спазен.

 8. 36
  Deja vecu | нерегистриран
  15
  -13

  До коментар [#35] от "": Айде, айде, другари и другарки! Изгубихте не само играта, загубихте голямата игра. Идва 9-ти, а след него ... 10-ти! 10 май 1940 г. е знаменателна дата. Залезът на Запада, а сега и на ... "Америка за България". Изтеглихте Черния Петър и сега не можете да си намерите място от злоба! Никой не е вечен, особено административния ръководител на СОС, зам-министъра на МП, главния секретар на МС и кандидата за вицепрезидент! АМАН. Злобата ви е безгранична и фрустира и в това безумно и неиздържано юридически обжалване! Имате това право и ви пожелавам успех в търсенето на истината! 9. 35
  | нерегистриран
  11
  -14

  Хайде ВСС да отнесе още едно решение на ВАС за невероятната си способност да произвежда дефектна продукция.

 10. 34
  1 | нерегистриран
  14
  -5

  "Аргументите" са присъщи на същества, развиващи мисловна дейност. Но на главните герои от "Фермата" на Оруел определено не са! Толкова по "явлението Ясен Тодоров"

 11. 33
  имаш грешка | нерегистриран
  7
  -13

  До коментар [#9] от "Менетекел":

  Политическа е фигурата на министъра. От историята на заместника му можеш да разбере дали и доколко се е обвързал политически. В този ред на мисли следовател да стане заместник министър държавната политика при бедствия и аварии поражда неминуемо въпроси, отговорът на които еднозначно се налага от последвалата политическа кариера на Пеевски. Съдийското поприще замени с политическо битие и доказа обвързаността си и Антон Станков, който след връщането си на длъжността сам разбра, че това не е за него.

  Тези безспорни примери изобщо не могат да бъдат сравнени с професионалната история на съдия Куцкова.

  Та фигурата заместник-министър е призвана да върши работа, та да се случва в максимално приемлив вариант политическото решение. Да се минимализират негативите на политически ангажирани решения е сериозно изпитание. Чест им прави на колегите магистрати, които се товарят с това предизвикателство.

  За разлика от друг заместник-министър съдия Куцкова не стана съдия във Върховния касационен съд, а и мястото в Апелативен съд, противно на поддържаното от някои "запознати" и беше признато от състав на ВСС, който открито ненавиждаше осветляването на безпринципната му ПОЛИТИКА включително и от съдия Куцкова като член на ССБ.

  Именно защото изборът не трябва да бъде "за" или "против" човека, а на базата на приети отнапред критерии, с които кандидатурата да бъде съпоставена, доводите в жалбата са не само юридически издържани, но и решението да се обжалва този акт е повече от наложително, за да бъде наложено върховеноство на закона и то не в контекста на неговата буква, а според разума му.

  Поздравления за подхода, колега Куцкова. 12. 32
  колега от съда | нерегистриран
  13
  -22

  Браво, Нели! Безкрайно права си, но няма кой да го разбере. На тези " цървули" като Я.Т. не им обръщай внимание, защото слизаш на тяхното ниво, а те са много ниско, и като име,и като авторитет, и като интелект, и като професионализъм. Аз не съм и никога не съм бил член на ССБ,приятел на ген. Пенгезов съм, но въпреки това мога да ти кажа, че няма кой да обори обективно съображенията ти. Дерзай! В такова гнусно време живеем и въпреки това раздаваме правосъдие справедливо и законосъобразно, нещо което "субекта" Я.Т. никога не е правил. Той, субекта Я.Т. освен да прави политически св....ки, друго не умее. Защо не обясни тоя цървул на обикновените хора как беше избран в ИВСС, как беше след това избран за член на ВСС, защото аз като съдия не съм гласувал за него, как така дъщеря му знаеше казусите и ги даде на гаджето си, на коя партия служи и т.н. Така, че забрави го селския бек и не му обръщай внимание, Нели. Живота не свършва с този опорочен отвсякъде избор. Ти постъпи най-правилно, написа жалба във ВАС и сега ще ми бъде интересно какво ще постанови този " квази" Върховен съд / ВАС/. И докато не се произнесат тези " велики" върховни съдии от ВАС дали ще има нов избор? И дотогава какво ще става в САС? Знае само Ст.Гр. Бъди винаги така позитивна Нели, аз ти симпатизирам. Успех.

 13. 31
  | нерегистриран
  9
  -1

  какво толкова всички сте ревнали за тая КТБ, как никой не прочете закона, за да разбере, че няма какво да му се обжалва на това рещение, дори и началната дата...и стига сте демонизирали колегите от САС, сякаш няма ВКС след това..простата истина е, че някои хора цял живот не искат да кротнат, а хък горките за нищо не ги бива....

 14. 30
  | нерегистриран
  6
  -1

  До коментар [#25] от "":  Административнопроцесуален кодекс

  Съдебен контрол и оперативна самостоятелност

  Чл. 169. При оспорване на административен акт, издаден при оперативна самостоятелност, съдът проверява дали административният орган е разполагал с оперативна самостоятелност и спазил ли е изискването за законосъобразност на административните актове.

  Във връзка с:

  Последователност и предвидимост

  Чл. 13. Административните органи своевременно огласяват публично критериите, вътрешните правила и установената практика при упражняване на своята оперативна самостоятелност по прилагане на закона и постигане на целите му.

  И с чл. 34, ал. 3 от Закона за съдебната власт:

  За мотиви на решение на Висшия съдебен съвет, прието с тайно гласуване, с което не се приема направено предложение, се смятат изказаните от членовете на Висшия съдебен съвет отрицателни становища, ако има такива.

 15. 29
  ******* | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.