Галя Георгиева, член на ВСС и председател на Комисията по дисциплинарни производства:

Най-често наказваме магистратите за забавени дела*

Най-често наказваме магистратите за забавени дела*
Галя Георгиева е член на Висшия съдебен съвет и председател на Комисията по дисциплинарни производства. Кариерата ѝ започва като младши съдия през 1984 г. в Окръжен съд-Пловдив. По-късно правораздава и в Районния съд. През 2006 г. става съдия в Апелативни

- Г-жо Георгиева, как ще коментирате решението на ВСС за увеличение на магистратските заплати и писмото на финансовия министър Владислав Горанов, в което ви казва да го преразгледате?

- Увеличението на заплатите има няколко аспекта. Първо, ВСС не е нарушил Закона за съдебната власт. Напротив – спазил го е, макар и с известно закъснение. Съгласно закона най-ниската магистратска заплата – говорим за най-ниското ниво – младши съдии и прокурори, е в размер на удвоената средномесечна заплата на заетите в бюджетната сфера, съгласно статистиката на НСИ. И второ – увеличението на заплатите е антикорупционна мярка. Обществото трябва да знае, че магистратите не могат да упражняват никаква друга дейност или професия и в този смисъл разчитат изцяло на заплатите си. Не намирам място за спорове и коментари. Съдебната власт е независима и би следвало тази независимост да обхваща и бюджета. Увеличението на възнагражденията на магистратите е гаранция за успеха на реформата.

- Какво свърши досега ръководената от вас комисия във ВСС? Има ли много прегрешили магистрати?

- До момента не е имало друг Висш съдебен съвет, извършил толкова обемна дисциплинарна дейност. Този състав на ВСС е образувал 106 дисциплинарни производства, което е почти два пъти повече от започнатите от предходния. Изключително сме прецизни в подхода си при проверките и аргументиране при внасянето им за гласуване на заседание на Висшия съдебен съвет. Смятам, че като членове на съвета трябва да проявяваме строгост и изключителна взискателност към работата на магистратите. Дължим това не само на обществото, но и на голямата част от съдиите, прокурорите и следователите, които са потърпевши от негативното отношение към съдебната система.

- За какво най-често се наказват магистратите?

- Прегледът на дисциплинарната практика сочи, че най-често разглежданите казуси – повече от три пъти, са свързани със системно неспазване от магистрати на сроковете, предвидени в процесуалните закони за разглеждане и решаване на делата и преписките. На следващо място - за действия или бездействия, които неоправдано забавят производството или съставляват друго неизпълнение на служебните му задължения. Не е малък делът на дисциплинарните производства, образувани за нарушения на Кодекса за етично поведение на българските магистрати или за действие или бездействие, което накърнява престижа на съдебната власт. Актуален пример е приключилото преди седмица дисциплинарно производство срещу административния ръководител на Специализираната прокуратура Светлозар Костов, който бе освободен от ръководния пост за нарушение на кодекса.

- Какви наказания най-често се налагат от вашата комисия?

- В повечето случаи на магистратите се налагат наказания "забележка", "порицание" или "намаляване на основното трудово възнаграждение" с от 10 до 25%. На фона на общия брой наложени наказания следва да се отбележи, че в 10% от случаите на магистратите е налагано най-тежкото наказание – "дисциплинарно освобождаване от длъжност". За периода от 3 октомври 2012 г. до 24 септември 2015 г. настоящият състав на ВСС е образувал 106 дисциплинарни производства, като 5 от тях са обединени с други дела. От тях 36 дисциплинарни производства са образувани за нарушения на Кодекса за етично поведение на българските магистрати. Дисциплинарно бяха уволнени 8 магистрати, включително и един от изборните членове на съвета, което не е правено никога досега. За сходен период от време предходният състав на ВСС е образувал 63 дисциплинарни производства.

- Какво се случи с проверката за нарушения в Софийския градски съд?

- Имам преки впечатления от ситуацията в Софийския градски съд, защото като председател на Комисията по дисциплинарните производства при Висшия съдебен съвет аз ръководех и временната комисия за проверка там. Тази комисия се състоеше от всички съдии от професионалната и от парламентарната квота – членове на ВСС. Беше мое предложението за създаване на такава комисия и в този й състав. Проверката в Софийския градски съд бе във връзка със съдържащите се твърдения в постъпили във ВСС писма и декларация за нарушения в дейността на административното ръководство, липса на управленски капацитет и организационни проблеми във всички отделения на съда. Резултатите от извършената проверка са отразени в доклад, който бе приет с решение на ВСС. Изводът на Временната комисия е, че административното ръководство на СГС не е успяло да се справи в пълен обем със задълженията си и да осъществи ефективно и пълноценно управление на работата на най-големия и най-значим предвид тежестта и вида на делата орган на съдебната власт в държавата на окръжно ниво, какъвто е СГС. Във връзка с тези констатации на Временната комисия по предложение на председателя на Върховния касационен съд са образувани три дисциплинарни производства срещу предишното ръководство на СГС (Владимира Янева, Богдана Желявска, Петя Крънчева). Към настоящия момент производствата не са приключени.

- Само в ръководството на Софийския градски съд ли беше проблемът според вас?

- Като последица от осъществения контрол в Софийския градски съд се наложиха проверки на работата на конкретни съдии като съдия Румяна Ченалова и др. Резултатът от тях е видим – членове на ВСС излязоха с две предложения и министърът на правосъдието също направи едно предложение за образуване на дисциплинарно производство. Всички те са обединени в едно дисциплинарно производство, което приключи пред дисциплинарния състав и предстои да бъде докладвано решението на Висшия съдебен съвет. Статистиката за нашата дейност показва, че ВСС в този му състав отблизо следи работата на магистратите и осъществява своите функции във връзка с дисциплинарната отговорност на магистратите в рамките на Закона за съдебната власт много стриктно.

- Защо обществото не вярва в българската Темида?

- В последните години обществото е настройвано непрекъснато против магистратите и съдебната власт. Като че ли всички се опитват да оправдаят несполуките си с работата на съдебната система, което е признак на голяма некомпетентност и непознаване на същността на работата на съдиите, прокурорите и следователите. Правят се опити да се сравнява българската съдебна система с тези от други съседни държави, но в негативен план. В българската съдебна система работят около 4100 магистрати и пропуските на 100 от тях не определят облика на останалите, нито на системата като цяло. Съдебната система не е нито малко непослушно дете, на което политиците да размахват пръст, нито необходим виновник за всички техни неудачи в управлението на държавата. В нея работят юристи и съдебни служители, които не са случайно подбрани, а отговарят на високи изисквания за професионализъм и морал.

- Какъв очаквате да бъде следващият доклад на ЕК?

- Вярвам, че и представителите на ЕК ще оценят по достойнство българската съдебна система и усилията на настоящия ВСС за положителни промени. Ще констатират най-после напредък и изпълнение на препоръките от доклада на ЕК от януари 2015 г.

- Неотдавна извършихте проверка на дейността на военните съдилища. Какво показа тя?

- Знаете, че съществуването на военните съдилища е регламентирано в конституцията. В правомощията на ВСС е само да определи броя на военните съдилища. Натовареността драстично е намаляла в тези органи на съдебната власт, което доведе до нашето решение да закрием военните съдилища в Плевен и Варна. В последните години Българската армия беше редуцирана като числен състав и нейното драстично намаление е една от причините за това натовареността на военните магистрати да бъде толкова ниска. Промяната на подсъдността на престъпленията, извършени от полицаи и служители на МВР, е друга причина за това работата на военните съдилища да намалее. Темата за натовареността е предмет на задълбочена работа и изследване на ресорната комисия на съвета. За момента в страната има три военни съдилища в София, Пловдив и Сливен и един военно-апелативен съд в София. Моето лично мнение като член на ВСС е, че военен съд трябва да има там, където има "жива армия", защото хората извършват престъпления и такъв подход е логичен.

- Какво е мнението ви за специализираните прокуратури и съд? Ефективна ли е тяхната работа?

- Тези структури бяха създадени през 2011 г. За мен те бяха политическо решение на управляващите, наложено под натиска на Европа. Преди създаването им наказателните отделения на съответните окръжни съдилища успешно разглеждаха същите тези дела, касаещи престъпленията на организирани престъпни групи и приключваха по-бързо. Имам известни резерви за необходимостта от такива структури . Мисля, че все пак трябва да им се даде поне 5-годишен "изпитателен срок" за преценка на ефективността от работата им. Разбира се, трябва да се отчита спецификата на делата, които разглеждат тези съдилища с оглед броя на подсъдимите, свидетелите, обема на доказателствения материал. Ако обаче тези структури не покажат очакваната ефективност, моето лично мнение е, че отговорност трябва да поемат тези, които ги създадоха с изменението на ЗСВ.

*Интервюто е препечатано от в. "Монитор"

Търсят се адвокати за съвременните роби*

Предишна новина

Затвор заради 10 лева подкуп на полицаи

Следваща новина

Коментари

13 Коментара

 1. 13
  | нерегистриран
  7
  -4

  Оставка на цялото прогнило ВСС !

 2. 12
  ужас | нерегистриран
  7
  -3

  тази хич не е от мафията. само като се види кариерното развитие - местата на които е работила е ясно. главите на мафията си стоят в пловдив, пращат си обслужващ персонал във всс, защото самите те толкова са омазани... това са ненормални садисти, не съдии. абсолзтно безсъвестни театрали

 3. 11
  | нерегистриран
  6
  -1

  Госпожа Костова я боли г... за нас ! Нали варненското три - буквие и корабите на съпруга работят за нея, поради което забравете, че е възможно тя да работи за нас !

 4. 10
  А кога ? | нерегистриран
  14
  -3

  Кога ще започнат да се наказват магистрати за незаконосъобразни , нагли, глупави(нарочно) решения??? Този момент го чакам с нетърпение !!

 5. 9
  | нерегистриран
  3
  -13

  a полицаите работят ли втора работа бе, ???

  на тях какво им увеличиха?

  трябва да ви ги орежат с 80%

 6. 8
  daaaaaa | нерегистриран
  10
  -1

  Nakazvate opredeleni magistrati ,neudobnite , zashtoto mnogo ot oniq deto otdavna trqbvashe da sa izgoneni vse oshte si deribeystvat i nikoi ne gi pritesnqva . Vzemete i si pterazgledayte jalbite ot 5-6 godini nazad ,vijte si chadarite tam i togava se izhvarlqite kolko ste principni. Ako ne vie shte iskame sledvashtite da gi prerazgledat !

 7. 7
  | нерегистриран
  16
  -5
  До коментар #4 от "ВСС - оставка! Веднага оставка! | нерегистриран":
  ВСС не може да осигури спазването на Закона за съдебната власт спрямо магистратите в продължение на няколко години! Това означава, че ВСС е крайно некомпетентен в задължението си да спазва разпоредбите на Закона за съдебната власт! Следователно правилния изход е ВСС да си подаде оставката веднага! Ако има членове на ВСС, които се считат за компетентни, но по някакви причини са възпрепятствани да спазят разпоредбите на Закона за съдебната власт, те - и особено съдии като господин Калпакчиев и господин Иванов, следва задължително да изразят становището си за това драстично няколкогодишно нарушаване на Закона за съдебната власт, както го направиха в предишния ВСС госпожа Захарова и госпожа Костова, и да се върнат на работните си места в знак на солидарност с работещите си колеги и да се разграничат по този начин от продажните подлоги на мафията!

  Божеее , блажени са вярващите!!! Калпакчиев и групичката около него ще си подаде оставката , ама друг път!Седят и чакат да видят какво ще стане с "реформата" им , дали въобще ще мине през КС и се молят да не мине , че да си изкарат мандата , че втори път със сигурност няма да ги огрее!

 8. 6
  **** | нерегистриран
  23
  -4

  Галя Георгиева от ДПС дава интервю пред официалния вестник на ДПС. И нито един въпрос за Горанов от ДПС или за 70те бона на Петьо Еврото (и той от ДПС)  в този ред на мисли - какво стана с дициплинарките срещу Иван Ванчев и Емил Христов?

 9. 5
  Стахановец | нерегистриран
  24
  -3

  Разбира се никой не наказва административните ръководители които са допуснали тези магистрати да изпаднат в такова положение, защото административните ръководители са наши хора, а и кой му пука за причините довели до това редовите магистрати да си затлачат работата. Важното е да се лее злоба и омраза, а и разбира се да се отчита някаква свършена работа.

 10. 4
  ВСС - оставка! Веднага оставка! | нерегистриран
  25
  -1

  ВСС не може да осигури спазването на Закона за съдебната власт спрямо магистратите в продължение на няколко години! Това означава, че ВСС е крайно некомпетентен в задължението си да спазва разпоредбите на Закона за съдебната власт! Следователно правилния изход е ВСС да си подаде оставката веднага! Ако има членове на ВСС, които се считат за компетентни, но по някакви причини са възпрепятствани да спазят разпоредбите на Закона за съдебната власт, те - и особено съдии като господин Калпакчиев и господин Иванов, следва задължително да изразят становището си за това драстично няколкогодишно нарушаване на Закона за съдебната власт, както го направиха в предишния ВСС госпожа Захарова и госпожа Костова, и да се върнат на работните си места в знак на солидарност с работещите си колеги и да се разграничат по този начин от продажните подлоги на мафията!

 11. 3
  | нерегистриран
  18
  -1

  ООО, не раздаване на казуси, а раздаване на позиции се разиграва - театрално, на ниво селска вечеринка, при всеки един от осъществените от този и от предходния ВСС конкурси !

  Раздавайте ги, защото това ви е основната работа по К на РБ и ЗСВ, но си вижте критерия, защото той определено не е качество на работата и защита честта на магистратурата. Ние за една издръжка мотивираме съдебни актове, за да обосновем защо и в какъв размер се дължи тя, а вие класирате и избирате без един ред словесен кое качество в повече отличавате, за да изберете един, а не друг, за разлика от адм. ръководители от предходните времена. Адм. ръководител е персонифициран с име, позиция и подпис, което го прави отговорен, защото: "Думите отлитат, а написаното остава !" ВСС е безотговорен, т.нар. Конкурсни комисии са безотговорни, защото първите прикриват и не обективират мнение за кандидатите, които избират за назначение - независимо дали става въпрос за първоначално такова или за повишение, с решението на т.нар. конк. комисии, а те от своя страна определят цифрови изрази за компетентност, в които няма нищо обосновано. Защото са освободени от задължение да обективират обосновката си, защото то за споделяне ли е, че Х е оценен в цифра най-висока,за да се обслужи "човешкия" интерес на ДПС да събере семейството на протежето си в Комисията "Кушлев" или за да обслужи "човешкия" интерес на някой приятел масон.

  И в това отношение, считам, че Г. Георгиева и компания са длъжници на собствената си професионална общност.

  Да не говорим за това, че няма резон едно толкова скъпо струващо на съдебната система мероприятие като квази - конкурсите им да се осъществява за 10-12 месеца - по ориенталски бавен танц, и резултатите от него да се ползват само за случая - за едно, две места, а на следващата година - за други едно, две места, да се започва от начало. При което раздаване на картите много често се случва първите, под чертата от предходния конкурс, да стават последни, изпреварени от много "прочелите" и "научили", но не променили начина си на работа, нови връзкари - щурей, кумици, баджанаци, масони или приближени.

  И така: "Добро утро и Добър ден, България!" Ей ви на поредната доза манипулация, целяща разкриване на прекрасното лице на ВСС и неговите достойни членове - гордост наша, ненагледна !

 12. 2
  Монитор | нерегистриран
  25
  -4

  Разбира се, интервюто е дадено в медия на КОЙ! :-)) Сещайте се каква е дисциплинарната дейност и изобщо за какво става въпрос! От тази групировка не дават интервюта пред други медии.

 13. 1
  | нерегистриран
  19
  -3

  кой? Кой раздаде казусите на прокурорския конкурс? Не ме вълнува кой преписва(това е маловажен въпрос), и защо на другите преписвачи им се размина(това пак е маловажен въпрос), а кой раздаде казусите?  А на прокурорския конкурс от 2006г-кой раздаваше и тогава казусите?  Два пъти са раздавани казусите-доказано, защо да смятаме,че в други години също не е имало раздаване?

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.