Цацаров атакува в КС отпадането на давността за престъпления на комунизма

Цацаров атакува в КС отпадането на давността за престъпления на комунизма

Прикачени файлове

Атакуваните текстове 

 

§ 2. В чл. 79 ал. 2 се изменя така:

„(2) Не се изключват по давност наказателното преследване и изпълнението на наказанието по отношение на:

1. престъпления против мира и човечеството;

2. тежки престъпления по глава втора, раздел І, раздел ІІ, раздел ІV и раздел V; глава трета, раздел І, раздел ІІ и раздел ІІІ; глава единадесета, раздел ІІІ от особената част на Наказателния кодекс, извършени в периода от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г. от членове на ръководни органи на Българската комунистическа партия, както и от трети лица, на които са възложени ръководни длъжностни или партийни функции.“

§ 35. Параграф 2 се прилага и по отношение на престъпленията, за които давностните срокове вече са изтекли.

§ 36. Наказателните дела за престъпления по § 2, които са прекратени поради изтекла давност, се възобновяват с влизането в сила на този закон.

Премахването на давността за преследването някои престъпления, извършени от висши функционери на БКП от 1944 г. до 1989 г., с изменения в Наказателния кодекс (НК) в сила от края на септември, погазва основни конституционни принципи. Това заявява главният прокурор Сотир Цацаров до Конституционния съд (КС) и настоява за отмяната на три параграфа от последния ЗИД на НК.

С атакуваните от Цацаров норми (виж карето) освен, че отпада давността, се регламентира, че новото правило се прилага за престъпления, за които тя вече е изтекла. Нещо повече – предвижда се делата, които са прекратени, заради изтекла давност, да бъдат възобновени с влизането в сила на новите разпоредби, които бяха публикувани в Държавен вестник на 26 септември 2015 г.

В искането си главният прокурор изрежда серия от проблеми, които предизвикват новите текстове. От него става ясно, че освен, че се погазват права и се стига до дискриминация, при прилагането им измененията ще предизвикат пълен хаос.

Главният прокурор първо се спира на противоречието им с чл. 31 от Конституцията, който предвижда, че всеки обвинен в престъпление следва да бъде предаден на съдебната власт в законно определения срок. И подчертава, че основният закон предвижда, че по давност не се погасяват преследването и наказването само на престъпления против мира и човечеството.

"Всяка законова разпоредба, с която дадено престъпление, различно от престъпленията против мира и човечеството, престане да бъде обвързано с какъвто и да е давностен срок за реализиране на наказателна отговорност, се явява противоконституционна", заявява Цацаров. И обяснява, че законодателят е можел да увеличи давността, но не и да я премахва.

В искането се изтъква и противоречие с прогласения в чл. 4 от Конституцията принцип на правовата държава. Той изисква законодателят да бъде последователен и предвидим и да не се допуска създаването на взаимоизключваща се правна уредба. Според главния прокурор обаче с трите параграфа от последния ЗИД на НК се е случило точно това.

Той подробно разяснява основни принципи относно давността. Първо се спира на този, че отказът от нея може да направи само лицето, обект на наказателно преследване. А сега се предвижда вече прекратени дела да бъдат възобновени по силата на закона. "Това създава опасност за доверието в българското право и стабилността на законовата уредба у нас", твърди Цацаров.

След това посочва, че новите текстове влизат в противоречие с чл. 2 от НК и правилото за приложението на по-благоприятния за дееца закон. "Разпоредбата на чл. 2 НК е приложима за посочените в §2 престъпления ЗИДНК. Неограничената с изрична норма възможност да се извърши позоваване на принципа на действие на стария по-благоприятен закон, който вече е довел до предпоставките по чл. 24 ал. 1, изр. 1, пр.2 НПК, вр. с чл. 80 НК, би предизвикала блокиране на прилагането на §35 и §36 ПЗРИДНК. Следователно, налице са взаимоизключващи се разпоредби в един и същ нормативен акт, което е ярко противоречие с принципа на правовата държава", заявява главният прокурор.

Освен това, според него, кръгът от субектите, спрямо които ще се прилага правилото за изключена давност, не е ясно определен. Първо не е ясно какво значи "членове на ръководни органи на Българската комунистическа партия, както и от трети лица, на които са възложени ръководни длъжностни или партийни функции". Освен това възниква проблем и от факта, че е записано, че тези ръководни кадри на БКП са извършили престъпленията от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г., а Българската работническа партия (комунисти) се прекръства на БКП чак през 1948 г.

Според Цацаров в противоречие с принципа на правната сигурност в НК се въвеждат процесуални норми. Към това се добавя и пълната неразбория от процесуална гледна точка, при приложението на новите норми, която той обрисува в искането - кой и по какъв ред ще извърши възобновяването.

Главният прокурор посочва още, че с атакуваните от него параграфи в ЗИД на НК се стига до дискриминация на политически принцип, която е забранена от Конституцията. В искането си той обяснява, че извършителите на едно и също престъпление ще се третират по различен начин само въз основа на това дали са членове на ръководни органи на БКП или не.

Позовавайки се на чл. 5 ал. 3 от Конституцията, на Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП) и на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (КЗПЧОС) главният прокурор посочва, че е недопустимо обратно действие на закон, с който се установява състав на престъпление или се увеличават наказанието и другите санкционни последици.

"Конституционният съд последователно е приемал, че не е допустимо да се придава обратно действие на какъвто и да е закон, с който се отнемат придобити права и е излагал принципни съображения, че не може да се влошава положението на наказателноотговорните лица и че правилото за неретроактивност на правните норми трябва да се прилага във всички случаи, когато се цели с нови норми засягане на права или създаване на задължения за минало време", пише в искането. 

КС образува дело по искането на Цацаров, а за докладчик е посочена Мариана Карагьозова. 

Двете колегии на ВСС да бъдат запълнени с нови членове, избрани по новите правила

Предишна новина

Бивш земеделски шеф във Видин продавал земи на безценица

Следваща новина

Коментари

16 Коментара

  1. 1
    с една дума - парампарчъ | нерегистриран
    24
    -5

    ейййййййй голяма офанзива на Цацаров преди празниците!

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.