Ясен Тодоров, председател на Етичната комисия на ВСС:

Новият правилник на ВСС ще е готов до Великден*

Новият правилник на ВСС ще е готов до Великден*
Завършил "Висш институт за подготовка на офицери и за научноизследователска дейност на МВР", със специалност "Право". Бил е следовател и ръководител на отделение в Столична следствена служба. Инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Следовател в

- Г-н Тодоров, изненада ли ви ,че разделянето на Висшия съдебен съвет на две колегии – съдийска и прокурорска, стана толкова бързо, единодушно и за един ден?

- За мен не е изненада. Дори преди няколко дни споделих пред медиите, че не очаквам някаква особена драма при разделянето. Факт е, че миналата седмица беше извършено едно публично подгряване на обществото от определен кръг медии, които съзряха някакъв сценарий. Появи се дори една статия в Медиапул с автор бившия министър на правосъдието. Сигурен съм, че ще продължават провокации както към пленума на Съвета, така и към отделните колегии, особено прокурорската за в бъдеще.

- Каква е била целта на тази провокативна според вас статия?

-Не могат да се използват термини като диктат на мнозинството, когато става въпрос за вземане на решения с мнозинство. Това е най-демократичният начин. Винаги съм казвал, че въпреки различията, които има между отделни членове на Съвета, което е нещо нормално в един колективен орган, все пак става дума за разумни хора с богат житейски и професионален опит. Това, че някои решения на Съвета не се харесват на определени кръгове и се преекспонират по определен начин в определени медии, е отделен въпрос.

-Изкуствено ли беше създадено това напрежение за страха за членство в прокурорската колегия?

- Виждате, че това започна да се прокарва от определен кръг медии още от миналата седмица. Видях дори във Фейсбук да се сформира протест на 20 април. Става дума за група, която да дойде да протестира пред ВСС срещу главния прокурор. Общо взето 20-ти беше дата, в която се очакваше напрежението да стигне своя пик. За мен това е най-непонятното, че се саботира работата на един орган, очерня се в най-голяма степен . Но тезата за влиянието на прокурорите при вземането на решенията на Съвета, днес тотално рухна. Видя се, че в крайна сметка прокурорите и следователите сме 7 души, а съдиите са били 16. Как 7 души ще наложат волята си над тях? Тези, които са били съдии, нормално си поискаха да са в съдийската колегия. Получи се така, че в прокурорската колегия ще има външни лица, хора, които никога не са работили това. Г-н Петров, например, някога е бил прокурор, но повече от 30 години има адвокатска практика. Така че външен поглед към работата на прокуратурата ще има. При съдийската, за съжаление, няма да е така. Добре е народните представители да се съобразят при избора при следващия ВСС в съответните колегии да има представители на гражданското общество. И Венецианската комисия има препоръка, че органите не бива да се капсулират.

-Внезапно ли беше решението за критерия и самото разделение да е в един ден?

-Имахме работно заседание, където обсъдихме тези неща. Преценихме, че след като се обединим около някакъв критерий, няма пречка да направим разделението веднага. Ако го бяхме забавили с една седмица, щяхме да забавим работата на колегите и сформирането на комисиите. Ние наистина искаме да работим и на практика два дена след влизането на закона, ние се разделихме. Сигурно пак ще има критици, но в крайна сметка се случи това, което повечето разумни хора желаеха.

- И все пак разделянето е факт.

- Факт е, че за шест места в съдийската колегия на практика имаше осем кандидати, всеки с богат съдийски опит или опит в гражданско-правната материя. Трябваше да се стъпи на някакъв критерий, за да стане това разделяне. Не е справедлив по отношение на г-жа Незабравка Стоева и г-жа Юлияна Колева, защото и двете са бивши съдийки. Но не може да се приеме, че участието в прокурорската колегия е някакво наказание, напротив. Това беше и една от целите на реформата – прокуратурата да стане по-прозрачна и отворена и това се случва в прокурорската колегия. Имаме трима души, които за последно не са били прокурори при избора им от Народното събрание. Двама от тях не са се занимавали с прокурорска работа въобще и така ще осъществяват един вид граждански контрол върху работата на органа, който ще администрира работата на прокуратурата – кадровата и дисциплинарната дейност. Докато за бъдещата съдийска колегия това не може да се каже, защото всички 12 човека са само съдии. Кой ще осъществява гражданския надзор, не мога да кажа. Аз се пошегувах, че искам също да отида в съдийската колегия. Видяхте,че всички подходиха разумно и предварително лансираните тези за диктат на прокуратурата върху съда и т.н увиснаха във въздуха.

- Какво трябва да се направи още, за да отговаря ВСС на законовите изисквания?

- Сега в настоящия има някои технически пропуски. Според мен се получава един вакуум в работата на етичната комисия, защото тя ще работи на практика от 12 април само по висящите казуси. Органът, който ще трябва да се занимава с новите казуси - инспекторатът и неговите правомощия, не са разписани в закона. Така че ако сега се случи някакъв скандал в съдебната система, не дай, Боже, етичната комисия няма правомощията да се занимава с него. Защото чл.39а от Закона за съдебната власт, който регламентираше нейната дейност, е отменен. Ще има проблем и с налагането на дисциплинарни наказания, защото законът е казал, че административните ръководители могат да налагат най-леките наказания : забележки и порицания, а най-тежките – като освобождаване и понижаване в длъжност, може да налага ВСС. Но кой налага понижаване в ранг и намаляване на заплатата, законът не е казал. А тези наказания съществуват.

-Кога очаквате да е готов правилникът?

-Надявам се до 27 април да бъде изготвен.

-Как ще изглеждат новите комисии?

- Законово уредени за пленарния състав ще бъдат бюджетна комисия и комисия по управление на собствеността. Не се казва какъв е броят на членовете на тези комисии, но е упоменато, че трябва да бъдат по равно представени двете колегии. Вероятно обща ще остане и комисията по правни въпроси. Важна комисия– като комисията по предложенията и атестирането , ще бъде преструктурирана в две отделни комисии към съответните колегии и те ще се казват комисии по атестиране и конкурсите. Но според закона те ще се състоят от членове на съвета и магистрати, избрани от съответната общност, но без да се посочва броят и състава на тези комисии. Всяка колегия ще трябва да определи колко членове на ВСС и колко командировани магистрати ще участват. Законът предвижда 3-месечен срок за сформирането на тези комисии. Предвижда се и такъв срок за създаването на етични комисии към двете колегии, но те ще бъдат с много намалени правомощия – ще изготвят само становища за участниците за различните видове конкурси. Те няма да разследват казуси, това ще се прави само от инспектората.

- Но той не е сформиран още.

-Така е, но чл. 39а от ЗСВ е отменен. Етичните комисии ще се сформират по-лесно, защото те ще бъдат само от членове на съвета, без командировани магистрати. Ще трябва според мен да има и дисциплинарни комисии към отделните колегии, които да преценяват допустимостта на внесените предложения за налагане на дисциплинарни наказания. А заварените дисциплинарни производства ще се внасят от дисциплинарния състав в съответната колегия, която го разглежда. Няма значение какъв е съставът. От закона обаче не става ясно например може ли членове от съдийската колегия да присъстват на заседания на прокурорската и обратно. Но някои неща явно са оставени с цел да бъдат уредени с правилника.

- А сегашните случаи на етичната комисия кога може да приключат?

- Има около 50-60 висящи проверки, с различна степен на интерес от страна на обществото. На 18 април ще бъде изслушан Калоян Топалов и ръководителят на търговското отделение на градски съд Радостина Арнаудова. На 25 април съм предвидил в комисията, ако съществува в този й вид, да бъдат докладвани резултатите към момента от проверката по твърденията на Бойко Атанасов за т.нар. "шпицкоманда". Това са двата интересни и висящи казуса. Твърде вероятно е те да бъдат приключени в съответните етични комисии към колегиите. Интересен е и казусът с КТБ, защото досега нямаме никаква полезна информация от органите, от които сме поискали такава. Синдиците ни отговориха, че са си публикували каквото трябва и не могат нищо да ни предоставят нищо допълнително. От НАП нямаме отговор. Обърнахме към се и към Сметната палата за отговор дали са извършили проверки за несъответствие. Но понеже бяха споменати имена и на прокурори, следователи и съдии, е интересно в коя колегия ще отиде тази проверка. Може казусът да се раздели на две или пък евентуално да заседават съвместно двете етични комисии. Това може би ще бъде уредено с правилника. Моето лично становище е, че е по-добре такъв казус да не се дели на две и да се гледа общо от двете комисии.

- Вие очаквахте ли такъв отговор от синдиците?

-Нямат законово задължение да дават допълнително информация. Но нашата работа е изключително затруднена. Ние не сме  финансови и икономически специалисти, за да дешифрираме това, което е изнесено като информация в публичното пространство. Може да се окаже, че един магистрат съвсем законно да си има 1 милион лева, че има доказан произход на средствата. А може някой с 20 000 лева да няма произход на тези средства. Много внимателно трябва да се борави с тази тема, защото това са имена, авторитети на хора, всеки от тях си има семейство. Възможно е тези средства да са от абсолютно законна дейност.

- Всяка седмица ли ще има пленум?

-Няма да се налага, но предполагам, че всяка седмица ще има заседания на колегиите. Защото пленумът ще заседава само по общи въпроси. Ще трябва да се определят дати, понеже законът е предвидил заседанията на отделните колегии да се излъчват онлайн, това означава, че заседанията трябва да се провеждат в тази зала, в която има техника. Трябва заседанията на двете колегии и на пленума да се разминават времево, да има график за работа на колегии и пленума, на отделните комисии.

- Може ли нещо ново да ни кажете около мерките по доклада?

-Трябваше представители на ЕК да дойдат на 22 април, но тази среща се отлага. Не знаем причините.

*Интервюто е препечатано от в. "Монитор"

11 години затвор за бивша банкова касиерка, присвоила над 270 000 лева

Предишна новина

Гласуването ще е задължителен граждански дълг

Следваща новина

Коментари

4 Коментара

 1. 4
  Повръща ми се | нерегистриран
  7
  -2

  Пародия. Пародия на всичко - на образование "юрист", на поведение, съответстващо на длъжността, на човешко поведение с оглед постъпките. Какво ли не прави интересът, седемхилядната заплата и дадените обещания. Надявам се на по-добро обозримо бъдеще, изчистено от боклучиви елементи.

 2. 3
  | нерегистриран
  3
  -2
  До коментар #1 от "Това значи пак, че „с умен човек да ти е драго да поговориш“, а? | нерегистриран":
  Братя Карамазови  Другарю Тудороff, ако не си разбрал ... "предателите винаги свършват зле" ... със заплата от 7000 лв.  Ще имаме нова външнополитическа доктрина - НАСТЪПАТЕЛНА:[[_52325_]]

  Това го кажи на Лизан Пънофф!!!

 3. 2
  **** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 4. 1
  Това значи пак, че „с умен човек да ти е драго да поговориш“, а? | нерегистриран
  11
  -1

  Братя Карамазови  Другарю Тудороff, ако не си разбрал ... "предателите винаги свършват зле" ... със заплата от 7000 лв.  Ще имаме нова външнополитическа доктрина - НАСТЪПАТЕЛНА:[[_52325_]]

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.