Военното правораздаване – липса на капацитет за решаване на дела и занижени стандарти

Военното правораздаване – липса на капацитет за решаване на дела и занижени стандарти

Унищожителни критики към качеството на военното правораздаване отправя Върховният касационен съд в доклад от проверка на работата на магистратите под пагон, обхващаща периода 2014-2015 година. Констатациите в доклада, публикуван на сайта на ВКС, са толкова сериозни, че идват да покажат необходими ли са въобще военните съдилища, защото ефективността им сериозно е поставена под съмнение.

Липсва капацитет за решаване на дела, които не са от фактическа и правна сложност. Многократно връщане на делата на прокуратурата без основания, което води до драстични забавяния, понякога с над 10 години, на съдебните производства. Обезпокоително голям процент на отменени и изменени актове (една трета за 2014 г.), което е лош атестат за ефективността на дейността на военните съдилища. "Помпане" на статистиката, за да изглеждат делата повече на брой и др. Това са само част от изводите на ВКС. И всичко това на фона на най-слабата натовареност в страната сред окръжните съдилища.

Макар върховните съдии да не го казват в прав текст, от доклада прозира и гореща препоръка – военните магистрати да преминат през задължителна професионална квалификация с по-голяма практическа насоченост, защото занижените стандарти на правораздаването е много тревожен сигнал.

За да не изглеждат изводите голословни, в доклада на ВКС има изобилие от конкретни примери.

В него място е намерил случай, придобил и медиен интерес. Става дума за делото за въоръжение грабеж в дома на семейство Анчови в Чепинци. 18 години след деянието, извършителите бяха осъдени на по 10 години, след като делото многократно "се разхождаше" между инстанциите, като военните магистрати не изпълняваха указанията на ВКС. Процесът за трети път се озова на трета инстанция и окончателно бе решен от върховните съдии.

"По делото е установено, че Софийският военен съд е сезиран през 2007 г., а последното въззивно решение е постановено през 2014 г., т.е. седем години процесът се е развивал преимуществено в процедури, непосредствено свързани с дискрецията на военните съдилища - срок, който силно впечатлява предвид установената бързина на правораздаване в тези структури. Заедно с предходните периоди на разследване и разглеждане на делото, от момента на деянието до постановяване на окончателния съдебен акт изминали осемнадесет години", пише в доклада.

Друг случай, който отново за трети път се озовал във ВКС, особено впечатлил върховните съдии. "Процесът е продължил в съдебна фаза повече от три години, три пъти се е произнасял първостепенен съд и четири пъти - въззивен. Обвинението е за кражба на акумулаторна батерия "Искра" на стойност 57.50 лева. Касационният съдебен състав заключил, че "процесуалното развитие на делото в съдебната фаза, с оглед вида на повдигнатото обвинение и предмета на вмененото във вина престъпление, по никакъв начин не би могло да се приеме, най-меко казано, че представлява атестат за проявен професионализъм при разглеждането и решаването му"", изтъкват проверяващите.

И още примери. През 2007 г. в СВС е внесен обвинителен акт за деяние, извършено през 2004 г. През следващите седем години – до 2014 г. делото е било многократно връщано на прокуратурата, като в един от случаите СВС дал указания в обвинителния акт да се посочи на кой лист се намират доказателствата и делото да се прономерова.

Този случай все още не е приключил. През тази година ВКС е отменил въззивното решение от 2015 г. и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на Военноапелативния съд.

"Описаното развитие на наказателното производство е показателно за практиката на многократно връщане на делото на прокурора от съдията-докладчик, както и двукратно връщане на досъдебното производство с решението на въззивната инстанция", констатират от ВКС.

Следващият пример е също толкова драстичен, макар в друга насока. СВС оправдава бивш редник по обвинение за отказ да изпълни задълженията си по военна служба. ВоАС изменил присъдата само по отношение на основанието – приел, че случаят е маловажен. ВКС върнал делото, защото деянието не попада в обхвата на чл. 9, ал. 2 от НК. Военноапелативният съд обаче отново приложил този текст, ВКС отново върнал делото. Накрая ВоАС изпълнил указанията на върховните магистрати, а тяхното решение било оставено в сила.

"Това производство е показателно за липса на капацитет на съда за решаване на дело, което не представлява фактическа и правна сложност", констатират върховните съдии.

И отбелязват, че след всяко връщане на дело за ново разглеждане, то получава нов номер и се включва в статистиката като новопостъпило. В производствата, образувани като ч.н.д., са включени актове за съдебен контрол в досъдебното производство и разрешение за специални разузнавателни средства, изтъкват върховните съдии.

Отбелязано е, че военните съдии изключително рядко прибягват към съкратените съдебни процедури: "Няма спор, че диференцираните процедури са насочени към ускоряване на съдебното производство и облекчаване на процеса на доказване, но тяхното прилагане е в зависимост както от съдебния състав и най-вече от професионалните умения на съдията-докладчик, така и от волята на страните. Поради това, не може да се направи категоричен извод какви са причините двете диференцирани процедури на съкратено съдебно следствие да не се използват в практиката на военните съдилища. В разговор с председателя на Софийския военен съд той изрази мнение, че съдиите се въздържат от иницииране на съкратени съдебни следствия, тъй като това води до неблагоприятни изводи за тяхната натовареност предвид въведената от ВСС точкова система за определянето й."

Установен е и голям брой дела, които Военноапелативният съд връща директно на прокуратурата. "Очевидно практиката на съдилищата, както и отговорното отношение на съдиите-докладчици към процедурата по подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно заседание, се нуждаят от сериозно осмисляне, тъй като връщането на делото на прокурора от втората инстанция е един от най-неприемливите варианти за развитие на наказателното производство. Липсата на мотиви в различните констатирани варианти - непълни или противоречиви, на фона на малката натовареност на първоинстанционните съдилища, също така е тревожен сигнал за занижени стандарти на правораздаване", твърдят от ВКС.

Според върховните съдии посочените примери показват неподготвеността на магистратите под пагон и от двете инстанции да решават различни по сложност от фактическа и правна страна казуси. Причините: "Генезисът на тяхното формиране е в комплекс от фактори, сред които се откроява дългогодишната ограничена по обем съдебна практика, която не стимулира индивидуалната компетентност и служебно усърдие. При констатации, че в рамките на едно производство няколко състава не стигат до стабилен съдебен акт, а казусите не предпоставят дискусия по правото извън доказателствения контекст, се налага извод за необходимост от решително обогатяване на уменията на съдиите в реална работна среда."

Докладът бе приет за сведение единодушно от членовете на съдийската колегия на днешното заседание. Същевременно възложи на комисията за съдебната карта да изготви предложения на база анализа на ВКС.

Още по темата

Членове на ВСС се опитаха да ревизират и бламират дейността на ВКС

Предишна новина

С прехвърлянето на делата за корупция в спецсъда се заобикаля СГС

Следваща новина

Коментари

28 Коментара

 1. 13
  | нерегистриран
  17
  -2

  На ВКС следваше да е известно че във ВСИЧКИ СЪДИЛИЩА след връщане на делото на прокурора то получава нов номер при обратно постъпваме.

 2. 12
  колега | нерегистриран
  14
  -19

  Считам, че е недопустимо колегите, изготвили доклада на ВКС, да квалифицират магистрат от който и да е съд по този обиден и унизителен за професионалната гилдия начин. Този доклад звучи тенденциозно и преднамерено и представлява ярък пример за уронване престижа на съдебната власт отвътре.

 3. 11
  | нерегистриран
  12
  -3

  Имало нов конкурс за военни прокурори?! Ужас!!!

 4. 10
  Нов конКУРс | нерегистриран
  10
  -3

  За сметка на качеството и количеството работа пък има открит нов конкурс за военни прокурори.

 5. 9
  доналд тръмп | нерегистриран
  8
  -5

  ни мой да бъди, долни клевети за тия добри и кадърни военни люде

 6. 8
  Лизан П. | нерегистриран
  6
  -6

  Абсолютно поръчков доклад с посочване на изолирани случаи като масова практика.Защо ВКС не се вгледа в собствената си ПОРЪЧКОВА практика:изключително неграмотното решение по случая"ЧОРАТА",делото на Максим Стависки,делата на "невинния"Цветанов и т.н.Май те трябва да бъдат пратени на обучение.

 7. 7
  | нерегистриран
  1
  -4

  СИНЕКУРИ, СИНЕКУРИ, СИНЕКУРИ, ШИРОКО ЗЕЛЕНО ПОЛЕ! СРЕД НЕГО СЕДИ И СЕ ПУЛИ ЕДНО ВЪЗХИТЕНО БЪЛГАРСКО НАРОДЧЕ!

 8. 6
  кукиш, | нерегистриран
  12
  -2

  страшно много си прав!И с областните управи, с общинските съвети - същото, да се премахнат!

 9. 5
  | нерегистриран
  11
  -14
  До коментар #3 от " | нерегистриран":
  Атестации наред с оценка незадоволителна, после пак...

  И със следствените оттдели така трябва да се прави.

 10. 4
  Фен на ВСС | нерегистриран
  12
  -12
  До коментар #1 от "Кукиша | нерегистриран":
  От мен няколко съвета към ВСС-то :

  Закриване на всички военни съдилища и създаване на военни отделения във София,Пловдив и Варна.

  Закриване на всички адм.съдилища и създаване на адм.отделения към ОС по места.

  Преструктуриране на СРС и създаване на 4-5 бр.отделни РС на територията на София град.

  Пенсиониране на всички навършили пенсионна възраст служители и магистрати в провинцията и в столицата съз закриване на щатовете им в ниско натоварените съдилища и прокуратури.  Така ще имате средства и работа за всички останали без увеличения на бюджета на съдебната власт.

  Теб пък никой не те е питал!

 11. 3
  | нерегистриран
  5
  -2

  Атестации наред с оценка незадоволителна, после пак...

 12. 2
  potresen | нерегистриран
  4
  -7

  Sadilishtata pod pagon sa mnogo s mnogo magistrati i iskat zakrivane ,a prokuraturite sakrashtenia ,v Plovdiv v prokuraturata, v sekretna sekcia rabotqt tri vrazkarki pri lipsa na rabota daje za edna ,da ne govorim za prizovkarite s po tri prizovki na sedmica ,cistaci s po 4 casa raboten den i to ne efektiven no s zaplati za 8,shofiori deto po cql den se motaqt is zgradata i kvartala ,i magistrati s placheven metod ,znanie i nacin na rabota ! Mislq che pri civilnite ,prosto trqbva da ima dva sastava s pagoni koito da gledat i tehnite dela !

 13. 1
  Кукиша | нерегистриран
  36
  -9

  От мен няколко съвета към ВСС-то :

  Закриване на всички военни съдилища и създаване на военни отделения във София,Пловдив и Варна.

  Закриване на всички адм.съдилища и създаване на адм.отделения към ОС по места.

  Преструктуриране на СРС и създаване на 4-5 бр.отделни РС на територията на София град.

  Пенсиониране на всички навършили пенсионна възраст служители и магистрати в провинцията и в столицата съз закриване на щатовете им в ниско натоварените съдилища и прокуратури.  Така ще имате средства и работа за всички останали без увеличения на бюджета на съдебната власт.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.