Прокурорка забранила на катаджия да спира сина ѝ на пътя

Прокурорка забранила на катаджия да спира сина ѝ на пътя

Главният прокурор Сотир Цацаров поиска уволнението на Райна Банчева от Районната прокуратура в Благоевград, която опитала да принуди пътен полицай да отмени фиш на сина ѝ. И след това му наредила повече никога да не го спира за проверка.

Днес Цацаров е внесъл предложение до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за образуване на дисциплинарно производство срещу прокурор Бачева, а от държавното обвинение съобщиха, че ще поиска да ѝ бъде наложено най-тежкото наказание - освобождаване от длъжност. В предложението се посочва, че тя е нарушила Кодекса за етично поведение на българските магистрати и е накърнила сериозно престижа на съдебната власт.

То се основава на резултати от проверка на прокурори от инспектората във Върховната касационна прокуратура. Тя е образувана по сигнал на директора на ОД на МВР - Благоевград за недопустимо поведение на прокурор Бачева.

Проверката на ВКП е установила следното: На 18 октомври около полунощ двама пътни полицаи спрели за проверка автомобил, който се движел с включени халогенни светлини, което е нарушение на Закона за движение по пътищата. Колата карал синът на прокурор Райна Бачева. Катаджиите му съставили фиш за нарушението.

Още сутринта на мобилния телефон на единия от полицаите позвънила прокурор Бачева и му разпоредила до края на работния ден да се яви в кабинета ѝ. В 16.30 ч. Бачева отново и настоятелно разпоредила на полицейския служител да дойде в кабинета ѝ. И той се явил около 17 ч.

Прокурор Бачева му показала снимка на фиша, обяснила му, че санкционираният шофьор е неин син и му заявила, че нарушението е незначително, а синът ѝ въобще не е следвало да бъде санкциониран. Полицаят обяснил на прокурорката, че съставяйки фиша с колегата му са изпълнили служебните си задължения, но тя продължила да настоява, че синът ѝ бил санкциониран неправилно. Бачева разяснила на полицейския служител, че проблемът не е във фиша, а че синът е бил спрян за проверка. Три пъти повторила на полицая регистрационния номер на автомобила, управляван от сина ѝ и му разпоредила повече да не бъде спиран на пътя.

"Изисквайки привилегировано отношение към себе си и към сина си, прокурор Бачева е нарушила стандартите за етично поведение, които забраняват на магистратите да се възползват от служебното си положение с цел извличане на лична облага и въвеждат задължение магистратите да се въздържат от всякакви действия, които биха могли да компрометират честта му в професията и обществото. Тези действия представляват дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, ал.3, т.3 от Закона за съдебната власт", посочва Сотир Цацаров в искането си срещу Бачева да започне дисциплинарно производство.

Още по темата

Измамени подписвали записи на заповед вместо договори за кабелна телевизия

Предишна новина

Парламентът да каже дали Димитър Узунов има морални качества за член на ВСС

Следваща новина

Коментари

19 Коментара

 1. 20
  Ванко 2 | нерегистриран
  2
  0
  До коментар #9 от "Vanko | нерегистриран":
  Цаца,на кого си обещал мястото на Банчева ?

  На Ванко 1 го е обещал![[_56782_]]

 2. 18
  наоблюдател | нерегистриран
  4
  0
  До коментар #14 от " | нерегистриран":
  Много лошо гледа този главен прокурор, бей !

  Ще си остане само с гледането, айде половината му мандат остана в миналото и с нищо не се запомни, освен с безумните УКАЗАНИЯ!!!! и ПЕСЕН ЩЕ ЗАПЕЕМ ПО СЛУЧАЯ.

 3. 17
  От системата | нерегистриран
  7
  0

  някои колеги прокурори се самозабравиха и се държат като башибозуци.

 4. 16
  пътен полицай | нерегистриран
  9
  0

  преди два месеца син на служител от данс ст.загора беше заловен в казанлък да управлява мпс без сключена гр.отговорнст и му е било простено по настояване на таткото.

 5. 15
  Фен на съдебната система на РБ | нерегистриран
  9
  -1
  До коментар #14 от " | нерегистриран":
  Много лошо гледа този главен прокурор, бей !  Страх ли ви е, а?

 6. 14
  | нерегистриран
  6
  -2

  Много лошо гледа този главен прокурор, бей !

 7. 13
  | нерегистриран
  11
  -7
  До коментар #3 от "А за пепи еврото | нерегистриран":
  Цацаров на КОЙ прокурор забрани да му образува наказателно дело след решението на Върховния съд , гласящо че любимият му е извършил престъпление...? Хайде Цацаров ти си герой?

  Айде измисли нещо ново бе соропитек!Това вече втръсна повече и от двете каки.Знаем , че "мисленето" не ви е силата , но с напъване може да "родите" нещо в тоалетната , тука явно шанса е нулев!!!

  п.п.в Бълхария Върховен съд отдавна няма има т.н.Върховен касационен съд , който прилича на съд , колкото публичния дом на църква , а е Върховен защото е пълен със "смелчаци" на хранилка!!!

 8. 12
  до 11 | нерегистриран
  13
  0

  Прав си. Точно по темата. Да добавим и въпроса-а защо в щатите бият негрите?

 9. 11
  не се обсъжда от компетентния орган | нерегистриран
  5
  -7

  Прокурорка забранила на катаджия да спира сина ѝ на пътя, а как промениха депутатите Изборния кодекс 10 дни преди изборите - ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ Глава трета.

  ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ (ОТМ., НОВА - ДВ, БР. 46 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

  Чл. 26. (Отм., нов - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) Изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

  (2) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) В процеса по изработване на проект на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица.

  (3) (Предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието по чл. 20. Когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването се извършва на Портала за обществени консултации, а когато е орган на местното самоуправление - на интернет страницата на съответната община и/или общински съвет.

  (4) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.

  (5) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) След приключването на обществената консултация по ал. 3 и преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта публикува на интернет страницата на съответната институция справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения. Когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването на справката се извършва едновременно и на Портала за обществени консултации.

  Чл. 27. (Отм., нов - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) Министърът - вносител на проект на нормативен акт, който подлежи на разглеждане от Министерския съвет, го изпраща заедно с предварителната оценка на въздействието по чл. 20 за съгласуване на органите, чиито правомощия са свързани с предмета на регулиране на предлагания акт или които са задължени да го прилагат, както и на Националното сдружение на общините в Република България, ако проектът е свързан с правомощия на общините.

  (2) Становищата на органите по ал. 1 се изготвят в 14-дневен срок.

  Чл. 28. (Отм., нов - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) Проектът на нормативен акт заедно с мотивите, съответно доклада към него и предварителната оценка на въздействието по чл. 20, се внася за обсъждане и приемане от компетентния орган.

  (2) Мотивите, съответно докладът, съдържат:

  1. причините, които налагат приемането;

  2. целите, които се поставят;

  3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба;

  4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива;

  5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

  (3) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) Проектът на закон или кодекс, който подлежи на разглеждане от Министерския съвет, се придружава и от справка за съответствието с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека, която се изготвя от Министерството на правосъдието.

  (4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) Проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по ал. 2 и предварителна оценка на въздействието съгласно глава втора, а за проект на закон или кодекс - и справка по ал. 3, не се обсъжда от компетентния орган.

 10. 10
  112 | нерегистриран
  14
  -2
  До коментар #5 от " | нерегистриран":
  Като чета, малко на заяждане отива. 99% от младежите карат с такива фарове. Интересно на всички ли има глоби ?

  Проблемът не е с глобата - щом хлапето е подписало фиш, значи е съгласно със санкцията, иначе щеше да е акт. Възражението "ама и другите така правят" за последно го чух в детската градина, но е напълно възможно някои навици да не умират... някои начини на мислене - също. Ако наистина по такъв "мишкарски" случай си е позволила подобни указания (а може да се мисли и за Особената част на НК), мога само да гадая какво се случва по досъдебните й производства и по преписките. Дано се окаже постановка или да не е отразено неправилно в медиите...

 11. 9
  Vanko | нерегистриран
  12
  -11

  Цаца,на кого си обещал мястото на Банчева ?

 12. 8
  | нерегистриран
  13
  -1

  А вече сте видяли и другата статия-прокурор заплашва свидетел, после свидетелят умира при странен пътен инцидент(случайност, нали?), прокурорчето пък си носи заглушители, пишови и -цитирим статията-"боеприпаси"?! http://legalworld.bg/56717.prokuror-otiva-na-syd-za-prinuda-na-svidetel-da-lyje-po-deloto-oktopod.html

  Допреди време мислех,че прокуратурата е организация по съветски образец. Не, грешка-прокуратурата е организация по неаполитано-сицилиански образец.

 13. 7
  льольо | нерегистриран
  9
  -3
  До коментар #2 от "наблюдател | нерегистриран":
  Браво, Цацаров! А когато полицаите идват с подобни молби в Прокуратурата, какво да правим! Да ги изпращаме на началниците им, за да ги наказват!!!! Такова безочие не съм предполагал!

  стана ми интересно - какви "подобни молби" имат полицаите?

 14. 6
  | нерегистриран
  13
  -5

  Прокуратурата е организирана група-още от бай Тошево време, и се вижда как се уреждат нещата.

  Нищо различно.

  Миналата години си раздаваха казусите на изпитите.

  Моите наблюдения са-от колрежки от випуска ,че прокурори стават предимно лица с физически или психически проблеми. Компенсират, един вид проблема си с властта.

  А по случая-предвид топлата връзка между прокуратура и и милиция, по принцип милицията май се отзовават на подобни молби? От коментар номер две се вижда,че се правят и обратните услуги-прокурори се отзовават на молби от милиционери(не ми се иска да предполагам за какви молби става дума...).

  Та един вид, сега, дали прокурорите от региона ще си го върнат, като дойде време милиционер да моли за услуга-за синче, за приятел, съсед и тн?

  А случая май надхвърля дисциплинарното нарушение?

 15. 5
  | нерегистриран
  6
  -17

  Като чета, малко на заяждане отива. 99% от младежите карат с такива фарове. Интересно на всички ли има глоби ?

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.