Още три номинации на съдии за членове на ВСС

Още три номинации на съдии за членове на ВСС

Очаквано пловдивски магистрати номинираха заместник-председателя на Апелативния съд в града Станислав Георгиев за член на Висшия съдебен съвет.

Под предложението стоят подписите на 55 магистрати, като почти цялото ръководство и на трите органа в града - апелативен, окръжен и районен съд, са сред тях. Липсва само името на зам.-шефката на ПОС Антония Роглева. Прави впечатление, че председателката на ПАС Магдалина Иванова, заместничката ѝ Вера Иванова и Елена Арнаучкова, зам.-шеф на ПОС, са посочили дори и длъжностите си, докато Веселин Хаджиев, Иван Калибацев и останалите от екипите им са отбелязали само, че са съдии в съответните органи, което всъщност е качеството, в което участват в тази процедура.

Още от миналата година в Пловдивския район се обсъжда името на Станислав Георгиев като кандидат за член на ВСС. От отговор на Магдалина Иванова до "Правен свят" стана ясно, че е имало срещи на председателите на съдилища с идеята съдиите от района да имат единна кандидатура и евентуално тя да бъде именно Станислав Георгиев.

В предложението колегите му казват, че е "изключително добре подготвен съдия-цивилист, чиято работа показва отлично познаване на материалния и процесуалния закон".

"Натрупал е значителен административен опит и познава детайлно всички административни аспекти в работата на съдилищата, включително механизмите на управление на делата, на кадрите, на материалните ресурси, на съдебните сгради. Познава изключително добре всички минали и настоящи проблеми в административната работа в съдилищата. Има виждане за оперативното и стратегическото развитие на съдилищата. Има изключителни организационни умения. Работи добре в екип и успява да мотивира колегите си. Умее да води диалог и да оценява различните гледни точки", изтъкват още съдиите от Пловдив.

Добавят, че Станислав Георгиев има отлични професионални и лични качества, както и високи нравствени качества като човек и като съдия. "Уважаван е от хората, с които е работил и работи заради своята почтеност. Има способността открито да поставя проблемите, да ги осмисля задълбочено, да прави критичен анализ, включително и на собствената си позиция, да излага аргументирани становища, да слуша и да обмисля чуждите доводи. Умее да взима добре премерени решения и е много отговорен и взискателен при изпълнението на всички свои служебни задачи. Успешно съчетава работата в екип с отстояването на своите решения", мотивират се колегите му.

Официално бяха внесени кандидатурите и на двама съдии от Върховния касационен съд – Красимир Шекерджиев и Цветинка Пашкунова.

Номинацията на Пашкунова е направена от колежката й Капка Костова. Тя е мотивирана с изключителната работоспособност, експедитивност и прецизност в работата на Цветинка Пашкунова по делата са забележителни и общоизвестни. "Обширните и задълбочени знания за правото, каквито притежава, й позволяват да отстоява становища и позиции по правни въпроси, но също и да изслушва и приема различни мнения и виждания по тях. Спорът по правото при нея никога не е самоцел и това напълно се вписва в поначало екипния характер на работата във ВКС", казва още Капка Костова.

Добавя, че съдия Пашкунова винаги е проявявала остра чувствителност и критичност към случаите на проявена несправедливост, некомпетентност или несвършена работа в съдебната система, взискателна е към останалите, каквато проявява и към самата себе си.

Отбелязано е, че през лятото на 2016 г. Цветинка Пашкунова бе избрана от Пленума на ВКС за член на Комисията за атестиране и конкурси към СК на ВСС заради нейната ангажираност с проблемите на съдебната система.

"Натрупаният професионален опит и личните качества на съдия Пашкунова я определят като човек със силен характер, здрав морал и неоспорима почтеност, а това я прави неподатлива на нерегламентирани влияния и безпринципни внушения - все качества, необходими за работата във ВСС", заключава Капка Костова.

Изключително добро впечатление правят мотивите на съдия Лада Паунова да номинира колегата си Красимир Шекерджиев. Те съществено се различават от аргументите във вече получените предложения. Съдия Паунова казва какви проблеми в съдебната система вижда и, водейки се от тях, е изградила своите очаквания от следващия ВСС, а на база тези очаквания пък е очертала профила на бъдещите членове на съвета. Красимир Шекерджиев напълно отговаря на него, става ясно от предложението на съдия Паунова.

Проблемите, които трябва да бъдат решени, са: изключително ниското обществено доверие в работата на съдебната система и публични подозрения за корупционни практики, включително и генериране на скандали от самия ВСС; съществуващите проблеми с неравномерната натовареност на отделните органи на съдебната власт; липсата на мотивация и на перспектива у редовите магистрати.

Съдия Паунова посочва и какви трябва да бъдат членовете на следващия състав на ВСС и какви да бъдат техните приоритети: "Бих искала участващите в този орган да работят в "един отбор", като запазят комуникацията си с органите на съдебната власт, и конструктивно да решават проблемите на функционирането й - нейното структуриране, финансиране и правилно администриране. В работата си във ВСС да не дават повод за подозрения за обвързаности и задкулисни игри, като аргументират и правят широко достояние основанията за своите решения - кадрови, финансови, дисциплинарни. Важно е изработването на добре обмислена стратегия за промяна на съдебната карта и за въвеждане на разумни критерии за натовареност и за качество на работа на магистрата. Разумните и широко обсъдени решения във връзка с атестиране, кариерно израстване и избор на административни ръководители, би следвало да възвърнат доверието на магистратите в представляващия ги орган, както и мотивацията им".

Качествата, които трябва да притежават членовете на ВСС са: почтеност, разбирана като високи морално етични критерии и поведение, независимост и открито отстояване на позиция; работоспособност - възможности и желание за посвещаване на време, способности и усилия в решаване на множеството проблеми пред и в съдебната власт; професионализъм - не само високо ниво на специализирани познания, а и многопластовост на подготовката и знанията, разностранен опит, организация и способност за екипна работа.

Добавя, че има много достойни кандидати, но тя се спира на Красимир Шекерджиев, не само защото ще се справи с тежката задача, но и защото той е осмислил кандидатирането си като кауза и се е съгласил да бъде кандидат за член на ВСС.

Почтеността на съдия Шекерджиев никога не е била поставяна под съмнение, ползва се с авторите не само сред колегите му от ВКС, но и в други съдилища, изтъква Лада Паунова. И още: "Уважението на магистратите съдия Шекерджиев е извоювал не само с високото професионално ниво на работата си, но и с откритата си и винаги аргументирана позиция както по професионални въпроси, така и по всякакви по рода си проблеми. Изразява и отстоява собствено мнение и позиция в конфликтни ситуации, като е способен да изслуша чуждото мнение и да възприеме различните аргументи и гледни точки, но същевременно не допуска компромиси с разбирането си за моралните правила".

Работоспособността му и неговата организираност са известни негови качества. Съдебните му актове се отличават със завидно професионално ниво. Съдия Шекерджиев участва в множество различни форми на обучение в рамките на НИП и на международно ниво, желан и търсен преподавател е в редица области на материалното и процесуално право и винаги е оценяван високо от аудиторията поради полезния ефект на презентациите си, казва още съдия Паунова.

Отбелязва, че Красимир Шекерджиев е висок професионалист, ползва се с името на компетентен съдия, с отлични познания и капацитет, спазващ моралните императиви на независимост и безпристрастност.

Срокът за внасяне на предложения на кандидатури за членове на ВСС от съдийската квота изтича в понеделник - 10 април.

Още по темата

Калина Илиева назначава обвинения бивш шеф на фонд "Земеделие"

Предишна новина

Интересът на ВСС дали съдия е член на ССБ е дискриминация

Следваща новина

Коментари

55 Коментара

 1. 55
  | нерегистриран
  9
  -2
  До коментар #53 от " | нерегистриран":
  Вредят призивите "не гласувате за никого от Пловдвив". Може някои недоразбрали или млади колеги да възприемат тези приказки на инат и напротив, да гласуват за пловдивската едина кандидатура. Тези лозунги изместват центъра на проблема. А проблемът е, че Ст.Георгиев е изключително неподходяща кандидатура предимно поради особеностите на личността си. Той е силно недиалогичен, неемпатичен, човек, който ни най-малко не уважава чуждата гледна точка и ненормален в стремежа си за власт, за задоволяването на който вероятно ще направи компромиси със съвестта си и въобще жертви (да слуша Цацаров е само началото). Точно тези му големи недостатъци особено ясно личаха по време на злополучното управление на районния съд. Надавям се при дискусиите по повод кандидатурата му да му се задават много въпроси за онзи период и най вече - защо не изкара пълния си мандат.

  Да, така е!И това за добрата подготовка...Извинете-ама във ВСС няма да решават дела, а съдби!!!!

 2. 54
  Постановление N: 1 от 13.VII.1953 г., Пленум на ВС | нерегистриран
  11
  -5
  До коментар #52 от "Аха | нерегистриран":
  Съдия Пашкунова не я знам що за човек е обаче съдебните и решения са толкова трудно разбираеми, че ми е чудно дали тя си разбира какво пише. Ще кажете прост съм не разбирам превъзвишени юридически текстове. Може и да е така, но съдебните решения трябва да ся ясни и кратки, а не по-трудни и по-неясни за разбиране от тезисите на ЦК на БКП на 13 конгрес на партията.

  Много си прав. Напоследък се навъдиха всякакви извратеняци, пишещи десетки страници в префърцунен псевдоюридически стил - възпитаници на НИП, американски фондации и прочие измислени организации. И най-вероятно си вярват, че някой им чете глупостите... Та специално за тях - големите "професионалисти", които уж творят "перфектни" присъди и решения и затова си позволяват да просрочват делата си, ще цитирам горепосоченото постановление, пък дано вдянат, че при съдебните актове размерът на мотивите няма голямо значение /важно е съдържанието им/, за разлика от някои други видове актове, осъществявани в живота от нормалните човешки индивиди:

  За формата и съдържанието на решението и присъдата.

  Чл. 186 и сл. ГПК

  I. Относно решението на първоинстанционния съд

  1. След като делото бъде разяснено, съдът в тайно съвещание без участието на каквито и да било други лица постановява по гражданските дела решение. Решението трябва да бъде изработено колективно от всички съдии, участвали при разглеждане на делото, и да бъде подписано от тях.

  Съдът е длъжен да обяви решението заедно с мотивите в същото съдебно заседание, в което е завършено разглеждането на делото. Само по сложни граждански дела съдът може да отложи обявяването на решението до седем дни.

  2. Обявяването на решението (по ГПК) става само в открито съдебно заседание.

  Седемдневният срок за обжалване на решението тече от обявяването и от съобщението, че решението е обявено, за страната, която не присъства (чл. 197 ГПК).

  3. Всяко решение трябва да бъде мотивирано.

  Мотивите трябва да бъдат кратки, точни, ясни и убедителни.

  Мотивите трябва да съдържат:

  а) най-кратко указание за спора;

  б) какво приема съдът за установено относно фактическите положения, като посочи след обсъждане и преценката на кои доказателства той идва до тази фактическа обстановка.

  Когато има разноречиви доказателства, съдът трябва да посочи кои възприема и кои отхвърля, а също и да обясни защо приема едните, а отхвърля другите;

  в) преценката на установените факти и приложението на закона към тях.

  4. Решението трябва да бъде съставено в следната форма:

  а) решение, дата и място, "В името на народа", състав на съда, прокурор, секретар, номер на делото;

  б) мотивировка (т. 3, б. "б" и "в");

  в) диспозитив;

  г) подписите на съдиите, участвали в състава на съда, който е разгледал делото и постановил решението.

  II. Относно решението на второинстанционния съд

  1. Второинстанционният съд се произнася с решение по всички граждански дела, които разглежда като втора инстанция.

  2. При постановяването и обявяването на решението второинстанционният съд е длъжен да спазва укзанията, дадени в отдел I, т.1 на настоящето постановление и п. 2 по делата, които не представляват сложност.

  3. Решението трябва да съдържа кратко изложение на съдържанието на първоинстанционното решение, а така също изложение на доводите, указани в жалбата или протеста.

  Ако обжалваното решение остава в сила, във второинстанционното решение трябва непременно да бъде указано с какви конкретни данни се опровергават доводите на жалбата или протеста, подкрепени от съответните материали по делото.

  Ако решението бъде отменено или изменено, съдът е длъжен да укаже в решението си в какво се състои неправилността на отмененото решение, кои закони са нарушени по делото, в какво именно се изразява това нарушение и от какво са опорочени основните решаващи мотиви на първоинстанционния съд.

  Ако решението се отмени и делото се върне за ново разглеждане, в решението трябва да бъде указано какви обстоятелства не са изяснени по делото, защо и вследствие на какви недостатъци на съдебното дирене е необходимо тяхното изясняване и какви действия трябва да се извършат по делото.

  Изводите на решението трябва непременно да са подкрепени от съответния материален или процесуален закон.

  При необосновано уважаване или отхвърляне на иска вследствие на невнимателно и небрежно отношение към разглеждането на делото второинстанционният съд, отменяйки решението, трябва да даде указание на първоинстанционния съд и ако е необходимо, да направи потребното за възбуждане на дисциплинарно преследване.

  От мотивите на второинстанционния съд трябва да личи, че е извършена цялостна проверка на правилността на решението.

  4. Диспозитивът трябва да съдържа кратко, но точно указание какво е решил второинстанционният съд.

  Когато остава в сила обжалваното или протестираното решение, трябва да се обозначи ясно решението - номер, дата, съдът, който го е постановил и по кое дело е постановено.

  Когато съдът отменява решението и връща делото за ново разглеждане по правило от друг състав на съда, в този случай диспозитивът трябва да съдържа още и указания дали изцяло или само част от решението се отменя; коя част се отменя и коя се оставя в сила; на кой съд и в какъв състав се връща делото за ново разглеждане; от кое действие ще започне новото разглеждане.

  Указания за привличане на други лица да участват в процеса, за попълване на фактическия материал, за неправилността в преценката на същия и по прилагането на закона, когато такива се налагат, могат да се дадат и в мотивировъчната част на решението.

  Когато съдът отменява решението, но го решава сам при условията на чл. 209 и 210 ГПК, постановеното решение трябва да се състои от две части: първа, с която се отменява обжалваното решение, която да е съобразена с указанията в отдел II на настоящето постановление, и втора част, постановена при спазване на разпоредбите в тия текстове и указанията в отдел I на същото.

  5. Относно формата на съдебното решение, постановено от второинстанционния съд, следва да се спазват указанията, дадени в п. 4 на първия отдел на настоящето постановление.

 3. 53
  | нерегистриран
  26
  -2

  Вредят призивите "не гласувате за никого от Пловдвив". Може някои недоразбрали или млади колеги да възприемат тези приказки на инат и напротив, да гласуват за пловдивската едина кандидатура. Тези лозунги изместват центъра на проблема. А проблемът е, че Ст.Георгиев е изключително неподходяща кандидатура предимно поради особеностите на личността си. Той е силно недиалогичен, неемпатичен, човек, който ни най-малко не уважава чуждата гледна точка и ненормален в стремежа си за власт, за задоволяването на който вероятно ще направи компромиси със съвестта си и въобще жертви (да слуша Цацаров е само началото). Точно тези му големи недостатъци особено ясно личаха по време на злополучното управление на районния съд. Надавям се при дискусиите по повод кандидатурата му да му се задават много въпроси за онзи период и най вече - защо не изкара пълния си мандат.

 4. 52
  Аха | нерегистриран
  19
  -5

  Съдия Пашкунова не я знам що за човек е обаче съдебните и решения са толкова трудно разбираеми, че ми е чудно дали тя си разбира какво пише. Ще кажете прост съм не разбирам превъзвишени юридически текстове. Може и да е така, но съдебните решения трябва да ся ясни и кратки, а не по-трудни и по-неясни за разбиране от тезисите на ЦК на БКП на 13 конгрес на партията.

 5. 51
  *** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 6. 50
  ************************** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 7. 49
  необикновен писател | нерегистриран
  12
  -5
  До коментар #29 от "обикновен читател | нерегистриран":
  Другари магистрати или каквито и да сте там.Преди да се самооплюете поне се информирайте.Между Роглева и Роглекова има голяма разлика,това са съвсем различни хора и се вижда от сайта на ОС Пловдив.Само някой да има желание да споделя информирано мнение.А ако има какво конкретно да кажете срещу някой като човек или магистрат го напишете или замълчете с общите оплювки.  че са различни лица е ясно, ама по еднакъв начин са се докопали до постчетата си - с много слушкане на цацов и ко...

 8. 48
  * | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 9. 47
  Доктор Шмайхел | нерегистриран
  12
  -7
  До коментар #43 от "Борн | нерегистриран":
  Колеги,за бога НЕ ГЛАСУВАЙТЕ!ВСС е ОРГАН който е напълно излишен,нещо повече -вреден за съдебната система.Кого ще избираме-лапачи със 10 000 лв чиста заплата,която даже не им стига и допълват тази сума с пари от множество проекти,които възлагат да изработваме ние.Ще гласувате за нови калпакчиевци ,които затормозяват цялата система с изготвяне на справки,анализи,попълване на точки за натоварености и т.н.Та ние вече гледаме дела в паузите когато сме свободни от цялата тази бюрокрация.НЕ ГЛАСУВАЙТЕ!Реформата трябва да започне от това-закриване на ВСС.  Бих псувал срещу такава позиция, но не е възпитано, а и ще изтрият коментара.

 10. 46
  | нерегистриран
  17
  -4
  До коментар #43 от "Борн | нерегистриран":
  Колеги,за бога НЕ ГЛАСУВАЙТЕ!ВСС е ОРГАН който е напълно излишен,нещо повече -вреден за съдебната система.Кого ще избираме-лапачи със 10 000 лв чиста заплата,която даже не им стига и допълват тази сума с пари от множество проекти,които възлагат да изработваме ние.Ще гласувате за нови калпакчиевци ,които затормозяват цялата система с изготвяне на справки,анализи,попълване на точки за натоварености и т.н.Та ние вече гледаме дела в паузите когато сме свободни от цялата тази бюрокрация.НЕ ГЛАСУВАЙТЕ!Реформата трябва да започне от това-закриване на ВСС.

  Ние няма да гласуваму, но ТЕ ще си гласуват, а резултатът ще е плачевен.

 11. 45
  Шукар избирател | нерегистриран
  18
  -2
  До коментар #40 от "Георгиев, но не Станислав | нерегистриран":
  Е каква стана тя? Вместо да издигнем Станислав Георгиев, ние го ЗАБИХМЕ. Не това е начина да покажем отношението си към него, колеги / говоря за тези 55 на брой/ с някакви предварителни предложения, а с гласуване. Аз например не съм измежду тези 55 номиниращи, но ще гласувам за него. Толкова ли беше сложно да станеш и сам да предложиш кандидатурата си, без да има 55 подкрепящи предложението. Сигурен съм, че от тези 55 човека, които са се подписали под номинацията на Станислав, за него ще гласуват не повече от 5, останалите са го направили от страх или за подмазване на шефовете. Като дойде време за гласуването ще се скрият като мишки в тъмната стаичка, ще се подсмихват ехидно и ще гласуват за някакви непознати селски беци, дето горят от желание за станат " софиянци в повече" и да се изживяват като шефове. Станислав Георгиев е качествена кандидатура, но мисля, че ние от Пловдив малко го провалихме и вместо да му изпишем веждите, му избодохме очите. Аз му пожелавам късмет. Пак заявявам, че ще гласувам за него, ще си снимам бюлетината и ще я показвам после на 55- тимата. Ще ми бъде интересно дали някой от тях ще го направи това нещо.  Ще снимаш бюлетината за да я показваш на Цацаров, а на другите само за цвят. Лелеееее, какво ни чака само.

 12. 44
  Марко | нерегистриран
  14
  -3

  Поздрав за кандидатите на т.нар."съдебна номенклатура" с пожелание нито един от тях да не стане член на ВСС-формат 2017-2022г.!  Неделя

  https://www.youtube.com/watch?v=zVRUFJtgwYI  Наздраве и дано! :)

 13. 43
  Борн | нерегистриран
  9
  -16

  Колеги,за бога НЕ ГЛАСУВАЙТЕ!ВСС е ОРГАН който е напълно излишен,нещо повече -вреден за съдебната система.Кого ще избираме-лапачи със 10 000 лв чиста заплата,която даже не им стига и допълват тази сума с пари от множество проекти,които възлагат да изработваме ние.Ще гласувате за нови калпакчиевци ,които затормозяват цялата система с изготвяне на справки,анализи,попълване на точки за натоварености и т.н.Та ние вече гледаме дела в паузите когато сме свободни от цялата тази бюрокрация.НЕ ГЛАСУВАЙТЕ!Реформата трябва да започне от това-закриване на ВСС.

 14. 42
  клети ми, клети георгиев /не станислав/ | нерегистриран
  21
  -1
  До коментар #40 от "Георгиев, но не Станислав | нерегистриран":
  Е каква стана тя? Вместо да издигнем Станислав Георгиев, ние го ЗАБИХМЕ. Не това е начина да покажем отношението си към него, колеги / говоря за тези 55 на брой/ с някакви предварителни предложения, а с гласуване. Аз например не съм измежду тези 55 номиниращи, но ще гласувам за него. Толкова ли беше сложно да станеш и сам да предложиш кандидатурата си, без да има 55 подкрепящи предложението. Сигурен съм, че от тези 55 човека, които са се подписали под номинацията на Станислав, за него ще гласуват не повече от 5, останалите са го направили от страх или за подмазване на шефовете. Като дойде време за гласуването ще се скрият като мишки в тъмната стаичка, ще се подсмихват ехидно и ще гласуват за някакви непознати селски беци, дето горят от желание за станат " софиянци в повече" и да се изживяват като шефове. Станислав Георгиев е качествена кандидатура, но мисля, че ние от Пловдив малко го провалихме и вместо да му изпишем веждите, му избодохме очите. Аз му пожелавам късмет. Пак заявявам, че ще гласувам за него, ще си снимам бюлетината и ще я показвам после на 55- тимата. Ще ми бъде интересно дали някой от тях ще го направи това нещо.

  Така ли ще ви контролират? Като си снимате бюлетината. А след това да видим какво очаква тия дето не са я снимали.Колега, не те ли е срам от написаното? Така ли си даваш за проверка и актовете?

 15. 41
  Цепелин | нерегистриран
  20
  -2
  До коментар #38 от " | нерегистриран":
  Когато стане дума за коридорен лъв и се сещам за Шекерджиев.Вечният критик,пълен с идеи и управленски практики,готови решения,недооценения гений,обречен да правораздава сред тъпаци,който се изнизва тихомълком щом дойде време да сподели мнението си публично,това ли е човекът ,който ще се бори срещу статуквото?Не ме разсмивайте,бе хора!  Много точен коментар. Въздух под налягане.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.