Пет години от създаването на "Синя стая" отбелязва Комплексът за социални услуги

Пет години от създаването на "Синя стая" ще отбележи екипът на Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) в Пловдив. Началото стартира през 2012 г. с подписването на партньорско споразумение между Община Пловдив, КСУДС и представители на институции с отношение към изслушването на деца, с което страните се съгласяват да работят в най-добрия интерес на детето, участник в правни процедури. Тогава "Синята стая" е пета в страната и единствената, изградена към социална услуга с доставчик община, в рамките на Плана за развитие на услугите в Комплекса.

За 5 години екипът успя да развие експертиза, партньорство и повиши професионалните си компетенции, участвайки в различни обучения и супервизии.
"Синята стая" се утвърди като място, където децата, участници в правни процедури, могат да бъдат изслушани в щадящи детската психика условия, като по този начин се гарантира спазване на техните права. Освен с осигуряването на щадяща среда, екипът на КСУДС вярва в това, че третирането на детето като равноправен участник в процеса, ще доведе и до превенция на проявите на насилието и злоупотребите с деца.

През последните години се подготвят редица законови промени, включващи правата на децата, участници в правни процедури, но те все още не са факт. Опитът показва, че е необходимо да се работи в посока на законово утвърждаване на изслушването в защитена среда; първият разпит да се провежда в "синя стая"; минимализиране на броя разпити; използването на видеозаписа в целия досъдебен и съдебен процес, подкрепа и последваща работа с детето и неговото семейство.
Предстои да бъде даден старт на кампанията "Чуйте ме". Тя има за цел да повиши информираността на децата, семействата и професионалистите за техните права и отговорности, за наличието на екип от професионалисти и място, където могат да получат подкрепа, ако са жертва на насилие.

От създаването досега работата в "синя стая" е обхванала 112 деца, от които жертви на кражба са 5 деца, на физическо насилие – 19 деца, на сексуално насилие – 57 деца, сексуално и физическо насилие – 2 деца; и деца, изслушани при разглеждане на граждански дела /при спор за родителски права/ - 29.
Партньори са Национален алианс за социална отговорност. На срещата, която започва от 11:00 часа в сградата на Център за обществена подкрепа, са поканени представители на Окръжен и Районен съд Пловдив, Окръжна и районна прокуратура, Районни управления "Полиция", Дирекции "Социално подпомагане", доставчици на социални услуги, общини и др.

Модератор на срещата ще бъде доц. д-р Надя Стойкова от Институт за социални дейности и практики - водеща организация в развитието на добри практики и работеща за промяна на законодателството в сферата на детското правосъдие.

Чоков загуби дело срещу опонент за клевета

Предишна новина

Жената, която поръча убийство на брат си, получи 3 години условна присъда

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.