Д-р Николай Михайлов:

Истанбулската конвенция е куфар с двойно дъно*

Истанбулската конвенция е куфар с двойно дъно*
Д-р Николай Михайлов

Измислен ли е скандалът за Истанбулската конвенция? Има ли в нея втори план за третия пол, както твърдят противниците й, или параноята взема връх над здравия разум, както твърдят защитниците й?

Истанбулската конвенция е куфар с двойно дъно. Отгоре е безспорното, отдолу са допълнителните разпоредби, задълженията и контрола. Отдолу са НПО и мониториращият орган. А над всичко е идеологията. Тази Конвенция може да бъде тълкувана и по "безопасен" начин, разсъдъчно и филологически. Понятието "джендър" се отнася само до социалните роли на мъжа и жената, уверява г-жа Бриджит О'Лъфлин. Но Конвенцията е написана с понятиен апарат, който поема и "допълнителни" значения.

Думата "джендър" е хамелеон. Асоциациите с идеологията на третия пол и глобалната сексуална революция не са в главите на читателите, а в главите на писателите. Не сме объркани в превода, в клопка сме. Това е накратко впечатлението.

Конвенцията трябва да се възприема, като произведена в духа и практиката на джендърната идеология, програмните следствия и профила на изпълнителите. Хората от НПО са прогресисти. Индоктринирани и финансирани. Какъв мотив имат хората от ЛГБТ да обикалят наоколо, освен за да промотират собствен дневен ред? Специалисти по хомофобия в детските градини, училищата и старческите домове. Повсеместен хомофобски ужас.

Нашите братя и сестри с артистичната ориентация са напълно гарантирани, никой няма да им стори зло. Но не бива да разчитат на възхита. Не е реалистично. В края на краищтата, гей парадите са грозна гледка. Има нещо прекалено, агресивно публикувано.

В началото е "джендър". Тази дума съдържа повече от "соцпол", тя е революционен знак, призив за борба. "Джендър" еротизира "дискурса", думата е снобска, знак за принадлежност към либерален авангард. Тази стара феминистка парола освобождава от тегобата на "класическия" пол и отменя стоическата, а по-късно и християнска  идея за природен закон (lex naturae). За естественото, за човешката природа и човешкия род. Мъжки род и женски род. Оттук и напрегнатата дихотомия "джендър-пол", смисловите колебания, неяснотите. Проблемът не е в превода, а в идеологията.

Теорията на радикалната еманципация от биологично фиксиран пол е трудно интелектуално упражнение, поради подривния характер и екстравагантността на идеята. Езикът на това антропологично "пророчество" е преднамерено неясен, двусмислен и дори конспиративен. Същественото се открива в интерпретациите и в асоциативното поле. На терен нещата се проясняват.

Там програмата е ясна: релативизация на  опозицията мъж – жена, полът е личен избор, хомофобията е първостепенно социално зло. Децата трябва да бъдат подготвяни за събитието на тяхната полова идентификация, чрез запознаване с "възможностите", в дух на творческа свобода и внимателно саморазпитване. Изборът на пол е вход в зрялост. Инициация в любовната тайна.

Джудит Бътлър, която има култов статут в "джендърните среди", нарича биологичния пол – фантазма. Полът не е анатомия, а дискурсивно произведена телесност. Радикалните еманципатори твърдят, че полът никога не е окончателен, а е флуидно състояние, перманентна възможност. Полът не е основан в природа, а в инвенция. За подобни идеи, близки до безумството, тази жена получава наградата "Адорно", връчена в църквата "Св. Павел" във Франкфурт. Нищо случайно в избора на място. В Римляни 1гл :18–32  апостол Павел описва сексуалната  перверзия като метафизически бунт и антропологическа катастрофа. Не могат да му простят .

Защо Истанбулската конвенция е важен приоритет на европейския политически елит? Министърът на правосъдието Цецка Цачева каза, че това е основен въпрос за членството ни в ЕС.

От устата на простодушните излита истина. Права е г-жа Цачева. Европейският политически елит има административна и жреческа власт. Брюксел е синедрион, окончателна инстанция по въпросите на вярата, управлението и дисциплината. Брюксел е колективен папа. Истанбулската конвенция е приета без гласуване от Европейския съвет, по обикновена административна процедура. Конвенцията е езотеричен акт, решение на посветени. 

Още веднъж: Конвенцията е в текста, паратекста и подтекста. В "аурата" на документа. В патоса на глобалната революционна перспектива. В либералния утопизъм и моралната самоувереност. В утопията на незавършената антропогенеза. Във враждата срещу човешката телесност. В амбицията за заличаване на унаследените стойности. С други думи, в изходните идеологически предпоставки. И накрая, но не на последно място, в платоничната ненавист към християнската традиция. Никакво преувеличение няма в тази констатация. 

Неотдавна група европейски интелектуалци, между които Реми Браг, Роджър Скрутън и Ришар Легутко, публикуваха манифест, озаглавен "Европа, в която можем да вярваме". В него призовават за секуларизация на Европейския съюз, сиреч за "отделяне на църквата от държавата". Коя църква? Либералната. Гражданската сфера трябва да бъде свободна от идеологическа опека.

Демокрацията е рационален дебат, разноезичие и спор, а не директива. Това изискване звучи странно в страната на победилия либерализъм, но убеждението на подписалите манифеста е, че в Европа или в "псевдо Европа" , както предпочитат да се изразяват, е в ход тотална идеологизация на обществения живот, силно наподобяваща съветската система. Тази либерална демокрация не е либерална, казват те, а конфесионална. Квазирелигиозна. "Меко" тоталитарна (Легутко). 

Натискът от ЕС срещу корупцията в България изглежда доста по-слаб и формален от натиска за приемането на Истанбулската конвенция?

Националният суверенитет върху елитарната корупция е практически гарантиран, при условие на отказ от суверенитет и безусловна лоялност. Корупцията е за вас, послушанието е за нас. Такава е сделката.

Истанбулската конвенция е политически документ, отказът да бъде ратифициран оспорва власт. Но в Европа нараства съпротивата срещу тази власт. На този етап България няма големи възможности за самозащита, но съпротивата е дълг. Резултатът от евентуален плебисцит е ясен: ще захвърлят документа в Перловската река и ще отрежат достъпа на НПО до децата.

Но кой ги пита хората. Клиентелизираната публичност ще бъде вдигната на крак за "защита на европейското ни членство". Европа очаква отговорно поведение. Долу Путин. 

Насилието над жените и противодействието срещу него е въпрос от фундаментално значение за Европа и част от основните европейски ценности. Нима това не е вярно?

Вярно е. Но е за предпочитане да не изкореняват традициите, както се заканват. В българското училище, от Рада Госпожина насам, не се е чуло да учат момчетата да бият момичетата. Какво ще изкореняват? Рада Госпожина? Вазов? Шекспир? Чуват се гласове, засега "екстремистки", за политкоректна редакция на класически литературни произведения. Звучат в дисонанс с догматиката на либералния метатекст. Звучат еретично.

Да не бяха скрили насилието над жените в Кьолн, щом ги боли за насилието над жени. Обвиниха късите поли на момичетата. Нагонът на пришелците бил виновен, те били невинни. Либидото било под налягане и не можело да не избухне. Това разясняваше кметът на Кьолн. Дама, впрочем...  Нима не е знаела за Истанбулската конвенция?

В миналото хомосексуализмът се е приемал за болест. Сега се приема за норма и въпрос на личен и свободен избор. На какво се дължи това?

Когато следвах медицина, хомосексуализмът се преподаваше като нагонно разстройство, в рубрика "перверзии". Джендърната версия беше ненаучна и, така да се каже, неприлична. 

Нататък, под натиска на хомосексуалното лоби в Американската психиатрична асоциация, науката по въпроса беше отменена и разстройството беше изведено от списъка на болестите. Френският постструктурализъм, Фуко, Маркузе и другите, предоставиха освобождаващата идеология.

Сега се работи по отмяна на инцестното табу и педофилията. Делото на свободата не е завършено. Предстоят чудеса. Вместо майка и баща - родител първи и родител втори. Бременен човек. Наказателно преследване за неподчинение. Безкрайност от полови идентичности. Феерично човешко същество...

Предразсъдъците и стереотипите. Какво мислите за тях?

От позицията на либералния релативизъм, разгадаването на това кое е предразсъдък и кое не, е невъзможно. Безсмислено е предразсъдък да обсъжда предразсъдък, освен ако арбитражът не e някаква заинтересована власт. Тогава тя решава. Властта на суверена, или просто властта, произвежда конвенционални "истини" , според доминиращия идеологически предразсъдък, съставен по културна инерция, латентен интерес или под натиска на "просветени" малцинства. Наивното съзнание преживява тези "истини" като очевидности. Старият либерализъм обещаваше толерантност към всички "истини", новият  либерализъм е склонен да санкционира несъгласията. Много информативно: Ришар Легутко, философ и деец от нелегалния период на "Солидарност", е озаглавил последната си книга: "Демонът на демокрацията: тоталитарни изкушения в свободните общества" (2016).  

Какво мислите за вълната от обвинения в сексуални насилия, която обзе Холивуд. Има ли връзка с предмета на нашия разговор?

Има и леко комична страна. Дамското население на Содом обявява гражданско неподчинение. Да се готви Гомор. Но генерализацията е недопустима. Сексуалното насилие над жена е травма, често с незаличими щети. Не ни е дадено да съдим, какво е ставало в акция и какво е преживяно. И какви са последствията. Продуцентът Харви Уайнстийн е клиничен пример на невъздържан нагон, хищник на неотложното наслаждение. Нарцистична бестия. Същият, като Доминик Строс-Кан, който щеше да стане президент на Франция. Сексуално разтормозеният примитив е бедствие. Да не се забравя, че Ерос и Танатос са един и същи бог. 

Бедата на тази Конвенция, която адресира глобална драма на насилие, е, че сама съдържа латентно идеологическо насилие. Натрапват идеология дискретно и под морален шантаж. Маневрата е прикрита, но и разгадана. Съпротивата не идва по линията на мъжкия шовинизъм или дефицит на чувствителност към човешкото страдание, както твърдят, а по линия на страха за детето и отвращението от перверзното. Това е същината на скандала.

Идеята да въвличат детето в ролеви игри за релативизиране на половите граници и за да му предлагат дрешки за джендърно преобличане, каквото се случва в демократичния свят, е за "простия" човек кощунствено посегателство срещу свещеното. Тези  "педагози" са мисионери на бог Ерос в детска среда. И нека не възразяват, че това е преувеличение, фалшива новина или паническа представа, която изпреварва събития. Не е. Информирайте се какво се толерира в свободния свят и каква е тенденцията. Гугъл, лични свидетелства.

Може ли да се каже, че Истанбулската конвенция отново раздели българите на умни и красиви и глупави, неприятни и назадничави. На чия страна е истината?

Разделиха се на Сорос и Путин. Конвенцията идва от Запад, следователно – да. Несъгласните са путинисти. Това ще е така изглежда до края на българския свят. По този въпрос съм терапевтичен нихилист. Стеснено съзнание с клиентелен интерес не се лекува.

Но този път е и по-сложно. Мнозина се възмутиха безкористно. За или против. Но несъгласните са повече. 80%. Кой ги пита, обаче...

И накрая, какво трябва да се прави, според вас във връзка с Истанбулската конвенция? 

Трябва да се пазят децата. Фанатично. 

Конвенцията има сила, защото открива фронт срещу зло. Но идеологията е опасна. НПО не внушават доверие, защото го загубиха. Най-лошото, което може да се случи, е да приемат документа с козметични поправки и да го забравят. И после следва  мониторинг и просвещение. Както си знаят. 

Да му мислят родителите. Авантюристите на този век. 

*Препечатваме интервюто от сайта "Гласове". Заглавията са на "Правен свят".

Още по темата

Доживотен затвор грози двамата американци, изтезавали 13-те си деца в продължение на години

Предишна новина

Арестувани са трима измамници, събирали пари от името на заместник-министър и депутат

Следваща новина

Коментари

10 Коментара

 1. 10
  Гост | нерегистриран
  6
  0

  Прекрасен коментатор, мислител, философ. За мен е наслада да чета статии и размисли от този човек. Най - хубавото, най - доброто, това което ми харесва в него, че не налага своите убеждения грубо и говори някак неутрално с поглед от всички страни , рядко използва по остри думи , не обича езика на омразата. Малко хора в България биха написали горното с такава яснота, точност, прецизност и уважение към всички хора , независимо какви и за ситуацията такава каквато е без да дава оценка. Примерно няма оценка за елита който "управлява от Брюксел". Оценките са само за това което ни засяга нас лично , основно за парадирането и скритата сделка относно корупцията.

 2. 9
  Добрият чичко адвокат | нерегистриран
  4
  -1

  "Да му мислят родителите. Авантюристите на този век. " Това ми хареса. За съжаление в България се намират все по-малко авантюристи. Бай Ганьо освен простак, се оказа, че не иска да ражда и деца.

 3. 8
  Дръндорков | нерегистриран
  10
  0

  На площада при дебатите по ратификацията, на протест и тези, които ни пробутват поредното лайно в целофан да се махат, стига толкова...

 4. 7
  Поглед | нерегистриран
  9
  -2

  Истанбулската конвенция няма нищо общо с ЕС. Брюксел няма думата. Тази конвенция е международен акт и като такъв подлежи на допълнително приемане от националния законодателен орган. Ако е част от правото на ЕС,нормите щяха да имат директен ефект и нямаше изобщо да бъдат обсъждани, а директно прилагани. Ето защо ЛЪЖА е.че Брюксел ни натискал, натискат ни парите на Сорос и банда!

 5. 6
  | нерегистриран
  4
  -2

  Поредното разминаване в управляващата коалиция този път не е по повод на  плажове и лифтове, нито е само между партньорите в нея. И то показа обаче отчайващото политическо, културно и юридическо безхаберие на властта. Добре, че беше реакцията на ВМРО и на десетки граждански организации, за да се чуе за безумната Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, популярна като Истанбулската конвенция. Последвалата акция за прикриване на семейната свада отпуши дебат за евентуална ратификация на конвенцията от Народното събрание съгласно предложението на кабинета. И тук абсурдът стана пълен, защото в този дебат дори не се споменава същината на проблема с този противоправен акт.   Темата стана медийна след декларацията на ВМРО срещу конвенцията - с основния аргумент, че тя осигурява възможност за признаване на "трети пол". Освен че реакцията е закъсняла, тя се хваща за детайла, за да пропусне  основното. България направи основната стъпка за присъединяване към конвенцията на тъмно през април 2016 г., когато тогавашният правосъден министър и сегашен вицепремиер Екатерина Захариева я подписа внезапно на тържествена церемония в присъствието на генералния секретар на Съвета на Европа Торбьорн Ягланд. Актът беше съпроводен с обичайните медийни изяви на няколкото дежурни по темата и платени с външни и вътрешни бюджетни средства НПО-манипулатори, като никой не разбра за какъв правен и житейски абсурд става въпрос.  Цялата пропагандна кампания в полза на конвенцията мълчи за третия пол, но пък тъне в лъжи и манипулации за масово насилие над жените от страна на мъжете, каквото никой в Европа реално не забелязва. Според данните от конвенцията всяка трета жена от ЕС е жертва на физическо и/или сексуално насилие на 15-годишна и в по-ранна детска възраст, а една на всеки 20 е била изнасилена. Отделно повече от половината жени били подложени на сексуален тормоз, но само около 30% от тях съобщавали за това на съответните органи, понеже ги е срам. Икономическите измерения на насилието пък възлизали на 226 млрд. евро заради затруднения достъп на жените до работни места.  Подобни стъкмистики и бомбастики нямат, разбира се, нищо общо с истината. Те целят единствено противопоставяне между половете, представяйки брака и семейството като форма на узаконено и неизбежно насилие от страна на мъжете над жените и децата. За измеренията на тази унищожителна пропаганда у нас е излишно да се говори - семейства не се създават, създадените се разпадат, а деца не се раждат. Истината е, че реалният и масов тормоз е всъщност не физически, а психически и точно в обратната посока - от страна на жените над мъжете, които са притискани да задоволяват несъответни на доходите им претенции на другия пол. Това води до влошаване на качеството на живот и преждевременна смъртност на мъжете, статистиката за което е безпощадна.  В опит да приспи недоволството Захариева не се посвени откровено да лъже. Вицепремиерът увери, че ратифицирането на Истанбулската конвенция нямало да доведе до изменение на конституцията, а щяла само да "разчупи от най-ранна възраст стереотипите за мъжете и жените". Разбрали се с Патриотите - "ако трябва, Истанбулската конвенция да се придружи с обяснителна декларация, която ясно да казва, че тя не води до промяна на конституцията". Процедурите по ратифицирането били дълги точно за да бъде направен анализ за съответствието на конвенцията с основния закон на всяка страна. Дали е правен такъв анализ не стана ясно, но смятали, че няма такъв проблем, и затова я предложили  за одобрение от Народното събрание.  Приемането на тази конвенция е обаче безсмислено, ако налудничавите й текстове не бъдат възприети и във  вътрешното законодателство. А станат ли част от него, ще е налице грубо погазване на основополагащи конституционни, вътрешни и международноправни норми. Сами по себе си обърканите обяснения на министри, че конвенцията не била задължителна за прилагане издава единствено страх и невежество. Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.  С присъединяването си към конвенцията България "се задължава да вземе мерки за предотвратяване и справяне с всички форми на насилие, породено от неравенството между половете, за защита на пострадалите и за ефективно съдебно преследване на извършителите, както и за събиране на информация и повишаване на осведомеността на обществото по проблема с домашното насилие". И управляващите вече признаха, че с ратифицирането на конвенцията ще се наложат законодателни промени не само в областта на защитата на жертвите от домашно насилие, но и на отделни състави на престъпления, свързани с насилие, основано на пола. Едва сега узнахме, че се подготвят корекции в гражданскоправното и наказателноправното законодателство, а темата била "приоритетно досие" за България по време на европредседателството.  Факт е, че конвенцията въвежда определение за пол и полова идентичност като нещо различно от биологичния пол на човека. Според него полът означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и мъжете, независимо дали реално са мъже, или жени. Конституцията  и законите ни не познават друг пол освен мъжкия и женския, а Законът за защита от дискриминацията борави единствено с понятието "лица с различна сексуална ориентация".  Истанбулската конвенция въвежда обаче умишлено разлика между медицинското и юридическото определение за пол с цел правото да последва едно ненаучна доктрина. И затова сегашният правосъден министър Цецка Цачева признава, че България възнамерява да пристъпи към употребата на дефиницията "полова идентичност", или т.нар. социален пол (gender), но няма да регламентира еднополовите бракове. Няма обаче и да ги спре, ако двама души от един и същ пол решат, че са с различни социални полове и полова идентичност. И въпреки това очевадно лансиране на хомосексуалните ценности, проблемът със зле прикритото узаконяване на "третия пол" са само част от този за противопоставяне на "традиционните".  В тази връзка Патриотите мълчат незнайно защо за целия спектър на препоръчваните от конвенцията агресивни, неадекватни и противоконституционни мерки срещу мъжете. Проблемът е не само и не толкова във въпросните два-три текста за въвеждане на понятието за социалния пол, а в цялата конвенция, която обявява единия пол като насилнически по дефиниция. Независимо от богатия арсенал от международни и вътрешни правни средства за борба срещу насилието Истанбулската конвенция въвежда за пръв път и крайно арогантно тезата, че жертва на насилие са само жените. На практика авторите на този  пасквил заявяват, че независимо от фактите и правните гаранции за равнопоставеност на половете такова нещо няма, понеже единият неспирно бие и тормози другия. Тезата, която съдилищата ни претворяват в абсолютно престъпна практика на брачни дела във връзка с родителските права.  Никой не споменава сега, че в разгара на прикритата кампания в полза на конвенцията миналата година по инициатива на кабинета беше приет Закон за равнопоставеност на жените и мъжете. Той, разбира се, не работи, защото е напълно безпредметен - тази равнопоставеност е отдавна гарантирана на международноправно и конституционно равнище, а Наказателният и Наказателнопроцесуалният кодекс, както и Законът за защита от домашното насилие регламентират конкретните прояви и механизми за защита - без оглед на пола. И понеже предвидената от конвенцията интензивна наказателноправна защита в полза само на единия пол е явно дискириминационна по отношение на другия, авторите са се отсрамили с уговорката, че тя не следва да бъде разглеждана като... дискриминационна.  Авторите на това юридическо извращение безцеремонно се хвалят, че конвенцията въвежда "съвкупност от революционни дефиниции на престъпления като осакатяване на женски гениталии, насилствен брак, преследване, насилствен аборт, насилствена стерилизация". Всичко това ще трябва да бъде въведено като наказателни състави, въпреки че такива  има предостатъчно за подобни деяния - независимо от пола. И едва ли ще се намери европеец, който да знае дори за един такъв случай в живота си извън традиционните маргинални етноси, за чиито права същите манипулатори неспирно грачат. Очевидно за тях осакатяването на мъжки гениталии е напълно допустимо, а мъжете са виновният по презумпция пол, който следва да бъде преследван при всеки опит да се заяви като такъв. Да заповяда третият!  Най-шокиращото е, че вълната от коментари на юристи с претенции на конституционалисти не засяга дори бегло същинския проблем с тази нелепа конвенция. Как никой не видя очевадното погазване на основния закон, чийто чл.6 обявява всички хора по рождение за равни по достойнство и права, както и пред закона?! Същата разпоредба прогласява категорична забрана за ограничаване на тези права или въвеждане на привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, ПОЛ, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.  Какво друго, ако не привилегия по полов признак е разликата в  режимите за гарантиране и защита на тези права?! И какво друго, ако не гигантска престъпна манипулация с необозрими социални поражения е "хуманната" теза, според която единият пол е не създател и стълб на семейството, а насилник и негов рушител по рождение?! При такива правозащитници и политици третият пол ни е гарантиран, а смешният плач за обезлюдяването и катастрофално ниската раждаемост е просто съпровод на изчезването ни като нация.

 6. 5
  Само с едно не съм съгласен | нерегистриран
  9
  -1

  Д-р. Михайлов казва, но кой го пита народа. Ами питат го на избори за НС на всеки 4 години и народа като си избира такива тикви да го управляват, значи се кефи от това което те правят. Или както казваше П.Р.Славейков не сме народ, а мърша.

 7. 4
  нерегистриран | нерегистриран
  17
  -1

  Браво на д-р Михайлов! Интелигентен коментар на интелигентна личност без политически и еврочиновнически залитания!На целия български народ му писна от "псевдоинтелигенти",наричащи себе си "умни и красиви".На всяка цена трябва да опазим нормалността и децата си.Всеки е свободен да нарича себе си "джендър","гей" или какъвто реши.Но нека не го натрапва на останалите.Хетеросексуалните не го правят,нали...

 8. 3
  | нерегистриран
  14
  -1

  Съгласна съм, че първо - ситуацията е скандална, и второ - същината е по линия на страха за детето и отвращението от перверзното.

  Усещам се грубо и арогантно насилена да приема за норма нещо, което далеч не е норма, но някой много иска да го направи .

  Или, както се казваше в едно минало и не хубаво време - Всяка крива, успоредна на Априлската, е права !

  Инстинктът ми за съпротива е обострен, защото съм родена именно в онова - изкривено, време, но изкривяванията не само, че не се изчерпиха, а придобиха нови висини и смисли. Аз ги намирам за квази....такива, но децата ми/ ни кой манипулира и кой ще пази !?!

  Вероятно Цецка !

 9. 2
  едно интелигентно мнение за ... сигнала от Истанбул | нерегистриран
  4
  0

  Да, винаги в кацата с меда има и лъжица катран от ... Големия Сатана:  На територията на Желязната църква има следните демокрации:  1. На 27 май 1960 г. е извършен почти безкръвен военен

  преврат от офицери и кадети от военни училища в Анкара и

  Истанбул. Лидерите му създават 38-членен Комитет на

  националното единство, а генерал Джемал Гюрсел е обявен

  за председател. Военните изправят на съд 601 души от

  властта, от които 464 са признати за виновни. Екзекутирани

  са трима бивши министри, включително премиера Аднан

  Мендерес.  2. През 1971 година е проведен т.нар. “Преврат на

  меморандума“. Военните изпращат предупреждение до

  правителството да възстанови реда сред месеци на стачки и

  улични боеве между националисти и привърженици на

  левите идеи. Няколко месеца по-късно премиерът Сюлейман

  Демирел подава оставка и на власт идва коалиция от

  консерватори и технократи под контрола над военните. В

  някои провинции е обявено извънредно положение, което се

  премахва напълно едва през 1973 г.  3. Третият преврат е от 12 септември 1980 година, извършен от

  висши офицери, водени от генерал Кенан Еврен, извършват

  преврат. Действията им са провокирани от нарасналото

  напрежение между левичари и националисти. Хунтата

  разпуска парламента, политическите партии и синдикатите,

  арестувани са водещи политици. Петчленен Съвет за

  национална сигурност установява контрол, отменя

  19.01.2018 г. Военните преврати в Турция от 1960 година досега конституцията и въвежда временна такава, която дава почти

  неограничена власт на военните.  4. На 15 юли 2016 г. късно вечерта турски военни обявяват, че армията взема властта в името на демократичния ред. Летище "Ататюрк" е затворено и всички полети са отменени. На входовете му пък има танкове. Местни медии цитират военни, според които правителството е било арестувано, обаче президентът на Турция Реджеп Ердоган е получил от Русия предупреждение за готвен военен преврат няколко часа преди началото му. По данни на агенцията такава информация била предоставена на арабски медии от дипломатически източници от Анкара. Според тях турското разузнаване е било предупредено от своите руски колеги за "неизбежен военен преврат". Москва предупредила Ердоган, че се готви преврат. Това предупреждение се основавало на данни, с които намиращи се в региона руски военни се сдобили, прехващайки в ефир разговори между заговорниците. Ставало дума за подготовка от турската армия на преврат, насочен срещу властите.  Участниците в заговора обсъждали в радиоефира по-специално планове за изпращане на няколко военни хеликоптера към хотела в Мармарис, в който се е намирал Ердоган, със задачата да задържат или убият турския президент.  По какъв точно начин са били прехванати разговорите между пучистите дипломатическите източници не знаят, но според тях това е било направено в базата Хмеймим в Сирия, която разполага с оборудване, позволяващо да се извърши радиопрехващане.

  [[_68288_]]

 10. 1
  Автор на написаното е явно | нерегистриран
  1
  -3

  д-р Михайлов. Чудя се какво прави под заглавието и името на Явор Дачков? Двамата нещо не ми се връзват като единомислещи.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.