Заплата като на върховни съдии, прокурори и следователи за всички магистрати, членове на КАК

Заплата като на върховни съдии, прокурори и следователи за всички магистрати, членове на КАК
Драгомир Кояджиков и Красимир Шекерджиев, колаж: Правен свят

Двама от членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) - Драгомир Кояджиков и Красимир Шекердвиев - предлагат нови вътрешни правила за регламентиране на възнагражденията на действащите магистрати, членове на Комисията по атестиране и конкурси към прокурорската и съдийската колегии на Съвета.

Според техния проект в рамките на мандата им заплащането на всички съдии, прокурори и следователи, членове на Комисията, трябва да е като на върховни магистрати – съдии във Върховния касационен съд (ВКС) или Върховния административен съд (ВАС), прокурори във Върховна касационна прокуратура (ВКП) или Върховна административна прокуратура (ВАП), както и следователи от Националната следствена служба.

"Правен свят" потърси съдебните кадровици Драгомир Кояджиков и Красимир Шекерджиев за подробности около предложението им, както и с въпроси относно законовото основание за такива изменения.

Попитахме двамата членове на ВСС още дали от идеята им може да се направи изводът, че магистрати от по-ниско от върховното ниво (апелативно, окръжно или районно ниво), които са членове на КАК и по право не изпълняват служебните си задължения като съдии, прокурори и следователи, в рамките на мандата си като членове на Комисията, ще получават възнаграждение като действащи върховни магистрати във Върховен касационен съд, например?

Накрая потърсихме отговор и на въпроса - Какво ще се случи след изтичането на мандата им като членове на КАК? Магистратите ще се врърнат да правоприлагат на районно, окръжно или апелативно ниво срещу възнаграждение на върховни магистрати или обратното – срещу възнаграждение спрямо фактическата и правна сложност на дейността си?

Ето и общата позиция на Кояджиков и Шекерджиев по поставените въпроси:

С изменението на чл. 37 от Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 298 от 2016 г.) се създаде постоянна комисия по атестирането и конкурсите (КАК), която да подпомага дейността на съдийската и прокурорската колегии. Съгласно закона броят на членовете, съставът, правомощията и правилата за дейността на КАК се определят от съответната колегия на ВСС. Нормата на чл. 37, ал. 4 и ал. 6 от ЗСВ предвижда в състава на комисията да се включват членове от съответната колегия, както и избрани членове от действащи към момента на избора съдии с ранг или на длъжност съдия във ВКС или във ВАС, съответно прокурори и следователи с ранг или на длъжност прокурор във ВКП, ВАП или следовател в НСлС.

Произнасяйки се по всички въпроси, свързани с функционирането на комисията по атестиране и конкурси пленумът на ВСС е приел, че заплащането на трудовите възнаграждения на членовете ѝ от магистратската квота ще се получава от органите на съдебната власт, където са назначени.

На практика, в момента всички членове на КАК при Прокурорската колегия са магистрати от върховните нива (ВКП, ВАП и НСлС), поради което за тях не стои въпросът за уеднаквяване на трудовите възнаграждения. В състава на Комисията към Съдийската колегия обаче има както съдии от ВКС и ВАС, така и от апелативните и окръжните съдилища. Към момента законодателят не урежда заплащането на труда на членовете на комисиите по атестирането и конкурсите, в това им качество. От друга страна, в закона няма забранителна или ограничителна норма, която да не дава възможност ВСС да уреди този въпрос по справедливост. Включените в състава на КАК, действащи към момента магистрати, в срока на своя мандат имат еднакви компетенции, свързани с провеждане на атестирането на съдии, прокурори и следователи, както и с тези по чл. 38 от ЗСВ - изготвяне на предложения до съответната колегия за броя на съдиите, прокурорите, следователите, както и на административните ръководители и на техните заместници; назначаване, повишаване в ранг или длъжност и освобождаване на магистрати; назначаване и освобождаване на административните ръководители и на заместниците им, придобиване статут на несменяемост. С други думи за времето, през което са членове на тези комисии независимо, че са от различни нива на съдебната власт, упражняват еднаква дейност и би трябвало да получават и еднакво възнаграждение в рамките на мандата на действие на Комисията. Това всъщност е основният аргумент в предложението направено от нас за изравняване на възнаграждението получавано от магистратите – членове на КАК. Според Договора за функционирането на Европейския съюз един от основните принципи е равно заплащане за равен труд. Принцип, който е сред основните и в нашето трудово законодателство.

Допълнителен аргумент в подкрепа на предложението ни може да се извлече и от разпоредбата на чл. 37, ал. 4 и ал. 6 от ЗСВ, според която действащите магистрати, включени в състава на КАК, следва да са с ранг или на длъжност съдия във ВКС или във ВАС, съответно прокурор във ВКП, ВАП или в НСлС.

Според нас, при липсата на изрична законова забрана за това, няма пречка Пленумът да уреди възможността за изравняване трудовите възнаграждения на членовете на КАК от квотата на действащите магистрати, с вътрешен акт.

Това, което предложихме като идея е допълване на Правилата за определяне месечното възнаграждение на членовете на ВСС, приети с решение на Пленума по протокол № 20/12.05.206 г. Ние предлагаме в чл. 7 да се създаде нови ал. 2 и ал. 3, които да регламентират основно месечно възнаграждение на членовете на КАК, в рамките на мандата им, от квотата на действащите магистрати, равно на възнаграждението на съдия във ВКС или ВАС, съответно на прокурор във ВКП, ВАП или НСлС. В случай на достигнато по-високо възнаграждение предлагаме то да се запази.

В заключение следва да се уточни, че това ни предложение не представлява кариерен бонус за членовете на КАК. Те се избират по реда на чл. 37, ал. 5 и ал. 7 от ЗСВ с мандат е за една година, с възможност за повторно избиране, като след приключване на мандата им тези магистрати се връщат в органа, от който са били командировани, на предходната длъжност и при съответното за нея възнаграждение.

Още по темата

Израелската полиция поиска обвиняването в корупция на премиера Бенямин Нетаняху

Предишна новина

Оправдателна присъда за обвиняемите за покушението срещу Кирил Киров - Японеца

Следваща новина

Коментари

17 Коментара

 1. 18
  Юриспундентския анархо-комунизъм | нерегистриран
  12
  0

  Какъв е тоя анархо-комунизъм във ВСС-Мешерето, бе другари?!

  Защо чиновниците от ВСС-Мешерето ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННО ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТ (НОРМОТВОРЯТ), и то в тяхна си лична меркантилна полза за сметка на данъкопладците?!

  Какво значи това съдийско-прокурорско-адвокатско-.... САМОУПРАВЛЕНИЕ - юриспундентски анархо-комунизъм, ли?! Да получават от обществото толкова, колкото поискат, а да му сервират само безнаказано заобикаляне, неспазване и нарушаване на законите и правото, гарнирано с всякакви оперетни сплетни, партийни, олигархични, сексуални надупования с опрасквания, порочна шуро-баджанащина и кумовско-сватовщина, рушветчийтво във всичките му варианти, ....

  Защо държавният орган (ВСС) по административните, организационни, кадрови, финсови и технически въпроси във съдебната система се сътои не от специалисти в областите си на действие и отговорности (от управленци, предприемачи в производство, педагози, психолози, лекари, финансисти-счетоводители, компютърни инженери, строителни инженери, ....), а от юристи (съдии, прокурори, партийни чиновник-магистрати), чиято специалност и работа е да ПРИЛАГАТ законите, да следят и защитават спазването на законите, да наказват неспазващите законите - т.е. дейности които нямат нищо общо с администриране, организация, кадрови политики, финанси, компютърно-информационни системи и строително-архитектурни дейности?!

 2. 16
  ? | нерегистриран
  5
  0
  До коментар #3 от "Борн | нерегистриран":
  Редовите магистрати също участват в безброй комисии/спуснати от ВСС/,но не получават и стотинка за това.Нямаме нужда от ВСС,инспекторат,нип и др.чиновнически бюрократични структури с огромни заплати за нищоправене.Поне 100 000 000лв.ще се спестят ,които би трябвало да отидат за увеличение на доходите на реално работещите магистрати.  А реално работещите магистрати всъщност не се ли самоиздържат реално? Не само тези двама членове на ВСС, но и никой от останалите членове на ВСС никога няма да повдигне този въпрос, май? Защото в бюджета на Съдебната власт за разходи на съдилищата са предвидени 94 милиона лева, а съдилищата внасят приход в бюджета на Съдебната власт в размер на 116 милиона лева, т.е. съдилищата не само се самоиздържат, но и внасят в бюджета на Съдебната власт 22 милиона лева над компенсираните си служебни разходи, май за издръжка точно на нищо правещите в Съдебната власт? Не е ли това Въпросът, май? Защо тези двама членове на ВСС не обяснят Кой и Как харчи останалите над 600 милиона лева от бюджета на Съдебната валст? А останалите съдии от ВСС защо не обяснят как стотици щатове бюрократична сган във ВСС, в ИВСС, в НИП се заемат от нищо правещи чиновници със съдийски заплати, а в съдилищата няма пари за хартия и тонери? А министъра на Правосъдието ще обясни ли защо на ВСС са необходими десетки дирекции, отдели и служби и стотици експертчета, които заливат съдилищата с искания за какви ли не справки и доклади? А министъра на Правосъдието ще обясни ли защо на Инспектората са необходими стотици чиновничета, които освен да сравняват декларациите на магистратите, ги няма никакви да окажат съдействие и помощ при конкретна належаща нужда? А Кой ще каже колко милиона се източват за обучение в точно определени хотели? А заплатите на назначените тук и там бармани, сервитьори и камериерки индексират ли се редовно? От Шекерджиев ли да чакаме отговор? Или от останалите членове на ВСС? Може, ама друг път – преди следващия избор за членове на ВСС, може би?

 3. 15
  ехо | нерегистриран
  9
  0

  Аз като съдия от районен съд, всяка година участвам в комисия по атестирането на служителите, в комисия по веществени доказателства, по подбор на банка, която да обслужва и т.н. и т.н. без никой да ми е дал 1 лев за това. Вместо да се занимават със заплатите на членовете на КАК, от ВСС да вземат да актуализират заплатите на всички магистрати, така както следва по закон. От парламента вече го направиха.

 4. 14
  Калин Калпакчиев | нерегистриран
  6
  -1

  На кое правно основание ще стъпите, колеги, за да промените заплатата на кръг лица, чието възнаграждение е посочено в закона???

  Как това решение ще мине?

  Ще стане скандал!

 5. 13
  възмутен | нерегистриран
  5
  -4

  Наглостта Ви няма граници,господа съдии,прокурори и следователи.Реалната Ви заплата трябва да бъде намалена на половина.Вижте целокупния български народ как живее.Наглеци!

 6. 12
  Съдия | нерегистриран
  8
  0

  Вие съвсем изтрещяхте от нищоправене.

 7. 11
  БАЦЕ..... | нерегистриран
  13
  -1

  Ми как ,после на изпроводяк нали и те ще си искат 20 заплати накуп като старите и част от все още настоящите наглеци ....! Едно е да вземещ 140 000 лв.,друго е 70 000 , едно е за целия мандат да вземаш месечно 7000 лв. друго е 3000-4000лв.,и това без премии и други допълнителни ,а колко и каква работа ще свършат ние си знаем !

 8. 10
  ************************* | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 9. 9
  Наполеон | нерегистриран
  24
  -1

  Пари, пари и пак пари.  Какво беше това правосъдие и има ли то почва у нас?  Между другото, откъде му е на Кояджиков кетапа, от "Позитано" 20 ли?

 10. 8
  | нерегистриран
  23
  -1

  Да, ама пък така ще бъдат ощетени върховните съдии, защото всички ще взимат по-голяма заплата, само те, а ще правят кастинг за върховни съдии. Затуй когато са в КАК върховните да взимат колкото президента, а останалите колкото върховни.

  Явно е, че каквото се прави, се прави за наши хора. В КАК няма как да попадне случаен човек!  А за редовия състав - на тях нито се плаща нощен труд, нито дежурство, нито за участие в комисии!

  Ама то нали в съдебната система има два вида - родени началници и оперативен състав дето бачка на тръстиката.

 11. 7
  А, пъра от къде?! Захарий Стоянов е отговорил : | нерегистриран
  23
  0
  До коментар #1 от "Марко | нерегистриран":
  А, пъра от къде?!  Според мен е несправедливо бюджета за заплати да се разпределя по подобен начин и де що има чиновник или т.нар."висш магистрат" да взема по 7000-10000лв. на месец ,а хората от низовите звена да вършат 95% от цялата работа и да мизерстват...  Уж, сме за справедливост и почтеност,но като гледам е само на приказки. :)

  Историята е доказала, че у нас има пара за всякаква простотия, само за нещо свястно няма. Простотията, глупостта и са като плевели, дето никнат във всяка почва.

  Нали знаете, за репликите по вестниците едно време...Димитър Благоев като написал "Що е социализъм и има ли почва у нас", Джендо Стоянов Джедев му отговорил : "Има, Димитре! То у нас за всякаква простотия има почва, само за нещо свястно няма." Та у нас за всякаква простотия има почва и пара, дори и за простотията заплащането на всички съдии, прокурори и следователи, участващи в Комисията да е като на върховни магистрати – съдии във Върховния касационен съд (ВКС) или Върховния административен съд (ВАС), прокурори във Върховна касационна прокуратура (ВКП) или Върховна административна прокуратура (ВАП), както и следователи от Националната следствена служба. Само за нещо свястно няма нито почва, нито пара..

 12. 6
  Матей | нерегистриран
  16
  -1

  Освен почтеност Марко, трябва и отчетност. Смешната палата отговоря за последната.

 13. 5
  КАК | нерегистриран
  11
  -1

  се уреждаме в живота, а Будалите чакат правосъдие. Септември е град, има кмет и ще бъде... май.

 14. 4
  ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАГИСТРАТИ | нерегистриран
  11
  -3

  Заплата като на върховни съдии, прокурори и следователи за всички магистрати, независимо, че са от различни нива на съдебната власт, магистратите упражняват еднаква дейност и би трябвало да получават и еднакво възнаграждение,

  Съдия е - душа дава

  за спазване на закона, за справедливостта;

  но не свойта душа, братя,

  а душата на народа!

  И секиму монополист добро струва,

  само, знайте, за парата,

  като човек - що да прави?

  продава си и душата.

  И е добър съдия:

  не пропуща дело;

  но и в съдът за туй ходи,

  че и в съдът е търговия!

  И секиму бандит добро струва,

  само, знайте, за парата,

  като човек - що да прави?

  залага си и жената.

  И е съдия с добро сърце:

  забавя си делата;

  но не той вас, братя, храни,

  а вий него със трудът си!

  И секиму властник добро струва,

  само, знайте, за парата,

  като човек - що да прави?

  изяда си и месата.

 15. 3
  Борн | нерегистриран
  42
  0

  Редовите магистрати също участват в безброй комисии/спуснати от ВСС/,но не получават и стотинка за това.Нямаме нужда от ВСС,инспекторат,нип и др.чиновнически бюрократични структури с огромни заплати за нищоправене.Поне 100 000 000лв.ще се спестят ,които би трябвало да отидат за увеличение на доходите на реално работещите магистрати.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.