Заплата като на върховни съдии, прокурори и следователи за всички магистрати, членове на КАК

Заплата като на върховни съдии, прокурори и следователи за всички магистрати, членове на КАК
Драгомир Кояджиков и Красимир Шекерджиев, колаж: Правен свят

Двама от членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) - Драгомир Кояджиков и Красимир Шекердвиев - предлагат нови вътрешни правила за регламентиране на възнагражденията на действащите магистрати, членове на Комисията по атестиране и конкурси към прокурорската и съдийската колегии на Съвета.

Според техния проект в рамките на мандата им заплащането на всички съдии, прокурори и следователи, членове на Комисията, трябва да е като на върховни магистрати – съдии във Върховния касационен съд (ВКС) или Върховния административен съд (ВАС), прокурори във Върховна касационна прокуратура (ВКП) или Върховна административна прокуратура (ВАП), както и следователи от Националната следствена служба.

"Правен свят" потърси съдебните кадровици Драгомир Кояджиков и Красимир Шекерджиев за подробности около предложението им, както и с въпроси относно законовото основание за такива изменения.

Попитахме двамата членове на ВСС още дали от идеята им може да се направи изводът, че магистрати от по-ниско от върховното ниво (апелативно, окръжно или районно ниво), които са членове на КАК и по право не изпълняват служебните си задължения като съдии, прокурори и следователи, в рамките на мандата си като членове на Комисията, ще получават възнаграждение като действащи върховни магистрати във Върховен касационен съд, например?

Накрая потърсихме отговор и на въпроса - Какво ще се случи след изтичането на мандата им като членове на КАК? Магистратите ще се врърнат да правоприлагат на районно, окръжно или апелативно ниво срещу възнаграждение на върховни магистрати или обратното – срещу възнаграждение спрямо фактическата и правна сложност на дейността си?

Ето и общата позиция на Кояджиков и Шекерджиев по поставените въпроси:

С изменението на чл. 37 от Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 298 от 2016 г.) се създаде постоянна комисия по атестирането и конкурсите (КАК), която да подпомага дейността на съдийската и прокурорската колегии. Съгласно закона броят на членовете, съставът, правомощията и правилата за дейността на КАК се определят от съответната колегия на ВСС. Нормата на чл. 37, ал. 4 и ал. 6 от ЗСВ предвижда в състава на комисията да се включват членове от съответната колегия, както и избрани членове от действащи към момента на избора съдии с ранг или на длъжност съдия във ВКС или във ВАС, съответно прокурори и следователи с ранг или на длъжност прокурор във ВКП, ВАП или следовател в НСлС.

Произнасяйки се по всички въпроси, свързани с функционирането на комисията по атестиране и конкурси пленумът на ВСС е приел, че заплащането на трудовите възнаграждения на членовете ѝ от магистратската квота ще се получава от органите на съдебната власт, където са назначени.

На практика, в момента всички членове на КАК при Прокурорската колегия са магистрати от върховните нива (ВКП, ВАП и НСлС), поради което за тях не стои въпросът за уеднаквяване на трудовите възнаграждения. В състава на Комисията към Съдийската колегия обаче има както съдии от ВКС и ВАС, така и от апелативните и окръжните съдилища. Към момента законодателят не урежда заплащането на труда на членовете на комисиите по атестирането и конкурсите, в това им качество. От друга страна, в закона няма забранителна или ограничителна норма, която да не дава възможност ВСС да уреди този въпрос по справедливост. Включените в състава на КАК, действащи към момента магистрати, в срока на своя мандат имат еднакви компетенции, свързани с провеждане на атестирането на съдии, прокурори и следователи, както и с тези по чл. 38 от ЗСВ - изготвяне на предложения до съответната колегия за броя на съдиите, прокурорите, следователите, както и на административните ръководители и на техните заместници; назначаване, повишаване в ранг или длъжност и освобождаване на магистрати; назначаване и освобождаване на административните ръководители и на заместниците им, придобиване статут на несменяемост. С други думи за времето, през което са членове на тези комисии независимо, че са от различни нива на съдебната власт, упражняват еднаква дейност и би трябвало да получават и еднакво възнаграждение в рамките на мандата на действие на Комисията. Това всъщност е основният аргумент в предложението направено от нас за изравняване на възнаграждението получавано от магистратите – членове на КАК. Според Договора за функционирането на Европейския съюз един от основните принципи е равно заплащане за равен труд. Принцип, който е сред основните и в нашето трудово законодателство.

Допълнителен аргумент в подкрепа на предложението ни може да се извлече и от разпоредбата на чл. 37, ал. 4 и ал. 6 от ЗСВ, според която действащите магистрати, включени в състава на КАК, следва да са с ранг или на длъжност съдия във ВКС или във ВАС, съответно прокурор във ВКП, ВАП или в НСлС.

Според нас, при липсата на изрична законова забрана за това, няма пречка Пленумът да уреди възможността за изравняване трудовите възнаграждения на членовете на КАК от квотата на действащите магистрати, с вътрешен акт.

Това, което предложихме като идея е допълване на Правилата за определяне месечното възнаграждение на членовете на ВСС, приети с решение на Пленума по протокол № 20/12.05.206 г. Ние предлагаме в чл. 7 да се създаде нови ал. 2 и ал. 3, които да регламентират основно месечно възнаграждение на членовете на КАК, в рамките на мандата им, от квотата на действащите магистрати, равно на възнаграждението на съдия във ВКС или ВАС, съответно на прокурор във ВКП, ВАП или НСлС. В случай на достигнато по-високо възнаграждение предлагаме то да се запази.

В заключение следва да се уточни, че това ни предложение не представлява кариерен бонус за членовете на КАК. Те се избират по реда на чл. 37, ал. 5 и ал. 7 от ЗСВ с мандат е за една година, с възможност за повторно избиране, като след приключване на мандата им тези магистрати се връщат в органа, от който са били командировани, на предходната длъжност и при съответното за нея възнаграждение.

Още по темата

Израелската полиция поиска обвиняването в корупция на премиера Бенямин Нетаняху

Предишна новина

Оправдателна присъда за обвиняемите за покушението срещу Кирил Киров - Японеца

Следваща новина

Коментари

17 Коментара

 1. 2
  кроки | нерегистриран
  41
  -2

  Оправиха заплатите на редовите магистрати, че започнаха и на КАК. За долните етажи дисциплинарки и миражи!

 2. 1
  Марко | нерегистриран
  42
  -1

  А, пъра от къде?!  Според мен е несправедливо бюджета за заплати да се разпределя по подобен начин и де що има чиновник или т.нар."висш магистрат" да взема по 7000-10000лв. на месец ,а хората от низовите звена да вършат 95% от цялата работа и да мизерстват...  Уж, сме за справедливост и почтеност,но като гледам е само на приказки. :)

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.