Висшия адвокатски съвет подготвя Кодекс за поведение относно защитата на личните данни

Висшия адвокатски съвет подготвя Кодекс за поведение относно защитата на личните данни

Специален Кодекс за поведение, във връзка с предстоящото прилагане в българското законодателство на Регламент (ЕС) 2016/679, относно защитата на личните данни, подготвят от Висшия адвокатски съвет (ВАдвС), става ясно от съобщение на съсловната организация.

Най-общо Кодексът ще регламентира дейността на адвокатите; дейността на адвокатските съдружия и адвокатските дружества; дейността на всички органи на адвокатурата, вкл. адвокатски колегии, адвокатски съвети, контролни съвети и дисциплинарни съдилища; дейността на висшите органи на адвокатурата; дейността на Центъра за обучение на адвокати.

За целта адвокатурата е ангажирала специалисти по защитата на лични данни за изработването на проект на Кодекса, който по-късно ще се предостави за одобрение на надзорния орган – КЗЛД.

"Целта на изработването на този кодекс е да се улесни ефективното прилагане на Регламента от адвокатите, като се вземат предвид особеностите на обработването на данни в адвокатската професия и специфичните потребности на администраторите", твърди адвокатурата.

Ето и пълният текст на съобщението на Висшия адвокатски съвет:

Уважаеми колеги,

От 25 май тази година започва да се прилага Общият регламент относно защитата на данните - Регламент (ЕС) 2016/679.

С Решение № 894, 895 и 896 от 04.04.2018 г., Висшият адвокатски съвет реши да възложи на специалисти по защитата на лични данни изработването на проект на Кодекс за поведение по чл. 40 от Регламент 2016/679, уреждащ прилагането на регламента в сферата на адвокатската дейност, който да регламентира:

- дейността на адвокатите;

- дейността на адвокатските съдружия и адвокатските дружества;

- дейността на всички органи на адвокатурата, вкл. адвокатски колегии, адвокатски съвети, контролни съвети и дисциплинарни съдилища;

- дейността на висшите органи на адвокатурата;

- дейността на Центъра за обучение на адвокати.

Целта на изработването на този кодекс е да се улесни ефективното прилагане на Регламента от адвокатите, като се вземат предвид особеностите на обработването на данни в адвокатската професия и специфичните потребности на администраторите/обработващите. В кодекса ще се установят параметрите на задълженията на администраторите и обработващите лични данни, като се вземе предвид риска, който е вероятно да произтече от обработването на данни за правата и свободите на физическите лица, като ще бъдат изработени и проекти на образци на регистри и другите необходими документи.

Проектът на кодекса ще се предостави за одобрение на надзорния орган - КЗЛД, който следва да се произнесе по съответствието му с Регламента и да го одобри след като установи, че осигурява достатъчно подходящи гаранции.

В Кодекса за поведение ще бъде предвидена процедура за присъединяване към него от всеки адвокат, адвокатско съдружие/дружество или орган на адвокатурата.

Може да се информирате за фазите по изработването на Кодекса за поведение на официалния сайт на ВАдвС, в раздел "Актуално", подраздел "Общ регламент за защита на данните (GDPR)".

Изработването на кодекса за поведение и одобряването му предполага да бъдат приети и измененията в Закона за защита на личните данни, поради което изготвянето на проекта на Кодекс за поведение ще продължи по-дълго от очакваното.

Поради това Висшия адвокатски съвет преди одобряване на Кодекса за поведение от КЗЛД препоръчва:

1. Да се запознаете с пълния текст на Общия регламент относно защитата на данните - Регламент (ЕС) 2016/679 може да намерите тук.

2. Да се запознаете с ДЕСЕТ ПРАКТИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ, изготвени от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) по повод новите моменти в материята, както и с някои практически въпроси на защитата на личните данни след 25 май 2018 г., които може да намерите тук.

3. Да се запознаете и с Насоки на Европейската комисия относно предстоящите нови правила за защита на данните.

4. Да обърнете специално внимание на следните разпоредби от Регламента, които засягат адвокатската професия.

    Принципи, свързани с обработването на лични данни – чл. 5

    Основания за обработване на личните данни - чл. 6 "Законосъобразност на обработването" и чл. 9 "Обработване на специални категории лични данни"

    Обработване на лични данни, свързани с присъди и нарушения – чл. 10

    Прозрачна информация, комуникация и условия за упражняването на правата на субекта на данните – чл. 12 и следващи

    Регистър на дейностите по обработване на лични данни – чл. 30

    Длъжностно лице по защита на данните – Раздел 4, чл.37 – чл.39.

5. Да се запознаете със статии, публикации и други материали по темата за Регламент 2016/679, които със съгласието на авторите им са публикувани от Висшия адвокатски съвет на сайта, в раздел "Актуално", подраздел "Общ регламент за защита на данните (GDPR)".

Междувременно на 30.04.2018 г. на Портала за обществени консултации /strategy.bg/ е публикуван за обществено обсъждане проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, като срокът на обществената консултация е до 14.05.2018 г. Висшият адвокатски съвет ще изрази становище по законопроекта, като всеки адвокат самостоятелно може да направи това на сайта strategy.bg в срока за консултация.

Приемат документи на кандидатите за първоначално назначаване в районните съдилища

Предишна новина

Обхватът на т.нар. гражданска конфискация ще се разшири, ако промените в НК се приемат

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

 1. 1
  | нерегистриран
  0
  0

  А аз предлагам съсловната монополна адвокатска организация като напълно излишна да бъде закрита, и лице да може да бъде адвокат, без задължително вписване в съсловна монополна организация.  В частност господарските органи в адвокатурата-съвети, висши съвети са ненужни и излишни.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.