Д-р Борислав Цеков, основател на ИМП:

Истанбулската конвенция противоречи на Конституцията*

Истанбулската конвенция противоречи на Конституцията*
д-р Борислав Цеков, снимка: Агенция "Фокус"

През март т.г. Конституционният съд с определение покани Института за модерна политика (ИМП) да представи становище за съответствието на Истанбулската конвенция с Конституцията. ИМП вече внесе становище по делото.

Д-р Цеков, как се стигна до участието на Института за модерна политика по делото срещу Истанбулската конвенция?

Българският Конституционен съд има една много добра практика – да привлича компетентни организации – браншови, работодателски, синдикални, аналитични центрове, правозащитни – да представят свои становища и аргументи по различни конституционни дела. От известно време покани се отправят и до физически лица – нашите професори от юридическите факултети. Дълбокото ми убеждение е, че така се разширява не просто експертизата, но и обществения фундамент, на който се обляга конституционното правосъдие. Що се отнася до нашия аналитичен център – Института за модерна политика, ние сме били привличани досега по повече от 30 конституционни дела през последните години, което за нас е едновременно признание, но и отговорност. Често аргументите ни са били възприемани от конституционните съдии.

Какво гласи становището ви по Истанбулската конвенция?

Гласи, че тази конвенция противоречи на Конституцията. Подчертавам, че по нея може да има много критики и ние сме ги аргументирали в хода на обществената дискусия. По делото пред Конституционния съд обаче значение имат само онези моменти от Истанбулската конвенция, които пряко противоречат на конкретни конституционни норми и принципи. Такъв е предметът на всяко конституционно дело – не всички възможни критики и противоречия в един закон или международен договор, а само онези, които засягат конституцията.

В какво се състоят несъответствията с конституцията, които аргументирате?

На първо място, нарушава се принципът на правната сигурност, който е същностен елемент на конституционния принцип на правовата държава. Този принцип повелява, че правните норми трябва да са ясни по съдържание, точно формулирани и недвусмислени, за да имат възможност субектите на правото да предвиждат техните правни последици. Това е изяснено и в практиката на нашия Конституционен съд, и в юриспруденцията на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, и на Съда на ЕС. В случая с Истанбулската конвенция този принцип е нарушен. В нея се употребяват термините "джендър" и "джендърна идентичност", по чието съдържание няма научен консенсус, то не е ясно, точно и недвусмислено. Различните държави ги интерпретират различно. Това води до различни закони и политики в зависимост от това кой възглед получи политическо представителство. Има държави, в които са приели, че джендърът не зависи от генетиката, може да е различен от биологичния пол, и че има десетки видове джендъри според личния избор. Например в Канада въведоха "трети пол" в паспортите, във Великобритания говорят за "родител 1" и "родител 2" вместо за майка и баща или пък за "бременен човек" вместо за бременна жена, за да не се засягали чувствата на различните видове джендъри, които се увеличават лавинообразно. В повечето държави обаче се приема научното разбиране, че биологичният пол предопределя джендъра като социална надстройка. Полът е генетично кодиран от мига на зачеването до смъртта и хирургическа операция на външните полови белези и хормонална терапия не го променят. Истанбулската конвенция не изяснява точното съдържание, което влага в тези термини. От една страна говори за джендъра като за "присъщите роли на жените и мъжете", но от друга вмъква термина "джендърна идентичност", който произтича от идеята, че биологичния пол и джендъра са независими едни от други. С тези неясноти се нарушава принципа на правна сигурност, който е съществен елемент на правовата държава. Неясното им съдържание създава предпоставки органът по Истанбулската конвенция – GREVIO, също да ги тълкува по свое усмотрение и така да заобикаля суверенната роля на държавите.

А относно "стереотипните роли на пола", които Истанбулската конвенция иска да бъдат изкоренявани?

Една от целите, които конвенцията поставя пред държавите е да изкореняват културни и социални модели, които се основават на идеята "за малоценност на жените". Без съмнение това е легитимна и оправдана цел. Но заедно с това, конвенцията поставя и втора самостоятелна цел в името на която да бъдат изкоренявани съществуващите социални и културни модели и практики – тези, които са основани на "стереотипни роли на пола". При това, забележете, конвенцията не изисква тези роли да са свързани с насилие или други противоправни посегателствва над личността. Искат безусловно "стереотипните роли на пола" да бъдат изкоренявани. Това е недопустимо и веднага ще ви дам най-широко разпространения пример за стереотипни роли на жените и мъжете. Жената е майка и се грижи за отглеждането на децата и на дома, а мъжът се грижи за прехраната и за сигурността. Милиарди семейства и двойки по света живеят в сговор, любов и съгласие, следвайки именно този основен стереотип за ролята на жената и на мъжа. И това не е свързано с насилие или други противоправни посегателства. Те живеят така, защото това повелява тяхната ценностна система. Това е техен свободен избор как да уреждат своя личен живот. И държавата няма право да се намесва в този избор с регулации и политики. В същото време Истанбулската конвенция на общо основание задължава държавите да "изкореняват" този начин на живот. Откъде накъде? Това противоречи на конституционните норми, които гаранитират неприкосновеността на личния живот, достойнството на личността и правата и отговорностите на родителите за възпитанието на децата.

А за "нестереотипните роли на пола"?

Истанбулската конвенция иска държавите да насърчават индоктринирането чрез образователната система на "нестереотипни роли на пола". Това буди сериозни възражения. Нарушават се установените от Конституцията и международните актове права и отговорности на родителите да осигуряват възпитанието на децата. Позволено е държавата да подпомага тяхното осъществяване, но не и да ги изземва.

В становището ви се изразява несъгласие с фокусирането на Истанбулската конвенция само върху жените-жертви. Защо смятате така?

Има два възгледа за противоправното явление "домашно насилие" или "насилие срещу интимния партньор". Политически доминиращият е, че жертвите на такова насилие са предимно жените и мерките за защита са насочени главно към тях. В изследванията, особено в Европа, се игнорира проучването на мащабите на насилието, когато жертвите са мъже. Този подход е обозначаван в научната литература като "джендър-специфичен" или "феминистки" и е заложен във философията на Истанбулската конвенция. Вторият възглед настоява за симетричен или "неджендърен" подход и за фокусиране върху същината на проблема – насилието, независимо дали жертвите са жени или мъже. В САЩ редица изследвания през последните години установяват, че мъжете са жертва на различни форми на насилие в семейството или от итнимната партньорка, в мащаби, които са сравними с тези на жените-жертви. ИМП се застъпва именно за втория подход, защото първият стигматизира мъжете като насилници по правило и обявява жените за жертви по правило, и така нарушава принципа на равенство и равно третиране на жените и мъжете.

Къде може да се прочете в пълен вид становището на Института за модерна политика?

Пълният текст на Становището на Института за модерна политика по к.д. 3/2018 е публикуван на официалния интернет сайт на организацията –www.modernpolitics.org. Съгласно установената практика, вярвам, че ще бъде публикувано и на сайта на Конституционния съд.

*Интервюто препечатваме от агенция "Фокус"

Още по темата

Разговарях с европосланици, те се изумиха от питането на СГС до СЕС*

Предишна новина

15 000 лв. санкция за пернишката "Топлофикация"

Следваща новина

Коментари

11 Коментара

 1. 11
  Добро мнение | нерегистриран
  0
  0

  Добро мнение.  Тази конвенция оправадва вече изхарчени грантове и декларира, че грантополучателите трябва да получат държавен бюджет. Тя е индулгеньия за бъдещо насилие срещу хората.  Налага се наддържавен орган с права, по големи от правата на българските граждани.  Всичко е за пари. Домогателстават до децата с цел контрол над бъдещото поколение.  Дори за правото на еднополов съюз, договор, брак, както щете го наречете, тя е по-скоро унизителна...  Нима което и да е право трябва да се вкарва по такъв начин, със собствен наднационален орган?  Остана получилите правото да имат ритуали пред офисите на НПО-тата, за това че са ги спасили....  Това е въобще някаква процедура по преброяване на верните на фондация АОК, Норвежкия финансов механизъм и т/п/ (Тръст не знам си какво си , чужди правителства и т.н.)  След валутния борд ни се налага ГРЕВВИО борд и после пак някой борд.  Ами то нищо не остана. Сорос модела за държавни НПО-та изземващи правото на гражданите на мнение, защото уж само НПО са компетенетни е подмяна на държавното устроиство, лишаване от право на мнение на хората.  Това е диктатура.

 2. 10
  papata | нерегистриран
  0
  0

  виж ти, а другите двама члена на организацията му - Кичашки и жена му са първа писта на гей парадите

 3. 9
  | нерегистриран
  1
  -1
  До коментар #7 от "червени, зелени, сини | нерегистриран":
  само примитива реагира на цветове )))  Разбирам мъката ви, но с прискърбие ще ви осведомя, че ИК няма да бъде ратифицирана в България... моите съболезнования на вас и на банковата ви осиротяла НПО сметчица :D

  Голяма случайност, че баш червен депутат и червени тролове са против ИК. А дали няма да бъде ратифицирана - това не зависи от цъканията на щатните 26 трола (от които май 14 в момента са в отпуска).  Предполагам, че тъй като само примитива реагира на цветове си успял да схванеш само цветовата част от коментара? Все пак трябва да се държи за умствените способности на червените тролове, защото иначе изобщо не схващат за какво им се говори поради умствената си ограниченост.  Само хора с техния ограничен умствен капацитет може да си мислят, че няколко по същество анонимни кухи похвали могат да въздействат на умен и знаещ човек.  Та очевидно, че научното развитие в България е право пропорционално на развитието в редиците на партията. Познанията в съответната научна област нямат никакво значение. Важното е да се изпълняват партийните поръчения, пък дори изобщо да не може да става дума за качество.  А статията няма никаква юридическа и научна стойност! Туй са си махленски приказки, чути от бабичките в някой паратиен клуб на БСП.

 4. 8
  Адв. ТОДОРОВА | нерегистриран
  11
  -2

  Впечатляващо, ерудирано и задълбочено статовище на екипа на д-р Цеков.

 5. 7
  червени, зелени, сини | нерегистриран
  10
  -2
  До коментар #6 от " | нерегистриран":
  Съдейки по поредицата от безсмислени коментари с кухи похвали - ще да са от червени тролове.

  След като има такава висока активност на червени тролове, значи авторът в момента е от БСП.  Иначе като юридическо съчинение е пълна боза:  "Искат безусловно "стереотипните роли на пола" да бъдат изкоренявани. Това е недопустимо и веднага ще ви дам най-широко разпространения пример за стереотипни роли на жените и мъжете."  В конституцията пише, че всички са равни, а не пише, че половете имат стериотипни роли.  Уставът на БСП не е Конституцията на България!

  само примитива реагира на цветове )))  Разбирам мъката ви, но с прискърбие ще ви осведомя, че ИК няма да бъде ратифицирана в България... моите съболезнования на вас и на банковата ви осиротяла НПО сметчица :D

 6. 6
  | нерегистриран
  4
  -11
  До коментар #2 от "До 1 | нерегистриран":
  Опитваш се да изопачиш казаното и да вкарваш елементи, които нямат нищо общо с темата - не ти се получава.  Съдейки по поредицата от безсмислени коментари с кухи похвали - ще да са от червени тролове.

  След като има такава висока активност на червени тролове, значи авторът в момента е от БСП.  Иначе като юридическо съчинение е пълна боза:  "Искат безусловно "стереотипните роли на пола" да бъдат изкоренявани. Това е недопустимо и веднага ще ви дам най-широко разпространения пример за стереотипни роли на жените и мъжете."  В конституцията пише, че всички са равни, а не пише, че половете имат стериотипни роли.  Уставът на БСП не е Конституцията на България!

 7. 5
  Браво! | нерегистриран
  12
  -4

  Без излишно шикалкавене... свалям ви шапка!!!

 8. 4
  христина | нерегистриран
  12
  -4

  убедително и солидно. браво цеков!

 9. 3
  Иван Тошев | нерегистриран
  13
  -4

  Перфектен конституционен юридически анализ и становище на Института за модерна политика и на д-р Борислав Цеков. Прочетох и пълният текст на становището. Поздравления, колеги!

 10. 2
  До 1 | нерегистриран
  16
  -2

  Опитваш се да изопачиш казаното и да вкарваш елементи, които нямат нищо общо с темата - не ти се получава. 11. 1
  | нерегистриран
  3
  -19

  Този момък от коя партия е сега - от НДСВ или от БСП?  Иначе явно момъкът бърка българската конституция със новоприетия руски закон, даващ право на съпругът да бие с възпитателна цел половинката си.  Иначе самата българска конституция изобщо не съдържа конституционното право на съпругът да бие съпругата си, та една конвенция срещу домашното насилие да е в разрез с нея!  Още малко информация за автора на статията:  Сайтчето на Борислав Цеков взе 270 000 лв. от бюджета за референдума

  http://www.mignews.info/sajtcheto-na-borislav-tsekov-vze-270-000-lv-ot-byudzheta-za-referenduma/

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.