Митко Карушков, съдружник в адвокатско дружество "Камбуров и съдружници":

Патентоването е препоръчителен метод за защита на нови изобретения и технологии

Патентоването е препоръчителен метод за защита на нови изобретения и технологии
Адвокат Митко Карушков

Господин Карушков, как се стигна до ангажирането на български адвокати за защита на изобретения в областта на ядрените технологии пред Европейското патентно ведомство?

България се е присъединила към редица международни договорености в областта на трансграничната защита на изобретения, като например Договора за Патентно коопериране и Европейската патентна организация. Това позволява на български компании или индивидуални изобретатели, както и на адвокати, практикуващи в България, да се възползват от механизмите, правата и предимствата, които предоставят посочените международни договорености.

В конкретния случай, преди няколко години с нас се свърза една от най-големите световни компании, развиващи ядрена енергетика и ядрени технологии. След известни преговори подписахме договор за правно обслужване, по силата на който аз и моят екип представляваме въпросната компания пред Европейското патентно ведомство по повод защита на над десет изобретения в областта на ядрените технологии.

Популярна ли е сред българските адвокати практиката по участие в подобни процедури по защита на различни технологични изобретения?

За нас лично е популярна, тъй като производствата пред Европейското патентно ведомство представляват една от възможностите за ефективна правна и бизнес защита на технологични изобретения и на технологии като цяло. Доколкото ни е известно, други български адвокати или специалисти по интелектуална собственост също предоставят реално подобни услуги пред Европейското патентно ведомство. Държа да подчертая, че и български компании са проявили интерес и ефективно търсят защита на правата си върху различни свои изобретения пред Европейското патентно ведомство.

Споменахте, че това е една от възможностите за защита на технологии. Какви са другите възможности ?

Както правните регулации, така и бизнес практиката показват, че патентоването е препоръчителен метод за защита в някои случаи – това подлежи на индивидуална преценка по ред критерии – стратегически, правни, финансови. За друга група технологии може да се окаже, че подходящият вариант е да се търси защита извън или паралелно с патентоването, тъй като патентоването отнема време. Например, такива други възможности могат да се осъществят чрез различни договорни или корпоративни механизми – отново след индивидуална преценка.

Какво представляват самите ядрени технологии, за чиято защита вие сте ангажирани?

Това, което договорите ни с клиента позволяват да разкрия е, че става въпрос за около 15 технологии, които осъвременяват някои от процесите на обработка на ядрена енергия или подобряване на съществуващи ядрени технологии.

За какво ще бъдат използвани тези технологии?

По същество – за третиране на ядрени отпадъци и други конфигурации на осъвременени ядрени технологии. В географски план – можем да предположим, че тези технологии вероятно ще бъдат внедрени в около 15 страни в Европа.

Как ще се отрази това на България и българската икономика?

Ядрената енергетика има своя история, своя визитка в нашата страна. Наблюдаваме, че е възможно ядрените технологии да имат и свое бъдеще в България. Можем да предположим, че България, която е една от споменатите 15 страни, ще внедри някои от ядрените технологии, чиято правна защита ние осъществяваме.

Какво представлява процедурата по защита, през какви стъпки преминава?

Процедурите по защита на технологии пред Европейското патентно ведомство могат да бъдат различни, целят постигането на един и същ резултат, но посредством различни регулирани механизми. В нашия случай процедурите са започнали извън България на основание Договора за патентно коопериране, а впоследствие преминават в така наречената регионална фаза. В тази фаза, която се развива пред Европейското патентно ведомство, се извършава преценка за способността на дадена технология да получи защита чрез патент. Тази преценка се извършва при съпоставяне на технологията с огромни бази данни, съдържащи информация за други изобретения – на практика от целия свят. След успешното преминаване на тази преценка, предстои сладката част – получаването на Европейски патент и извършването на валидация за някои от страните, за които е поискана защита.

Как и кой извършва процеса на валидация на успешните патенти?

По отношение на някои държави валидацията настъпва автоматично с получаването на Европейски патент. За други, сред които е и България, е необходимо извършването на определени действия пред съответното национално Патентно ведомство. Действията по валидация могат да бъдат извършени директно от притежателя на патента или чрез лицензиран упълномощен представител.

Бихте ли посъветвали българските компании да потърсят подобна защита на свои технологии?

Европейският патент за технологично изобретение има своите предимства – пазарни, репутационни, финансови. Разбира се, има и своите рискове – те са чисто пазарни, а донякъде могат да имат политически характер. Затова преценката за използването на този механизъм за защита е нужно да бъде направена след внимателно проучване. Както стана дума и по-рано – съществуват и други работещи механизми за защита на технологии, особено в контекста на динамичното развитие на технологиите в наши дни.

Митко Карушков е съдружник в адвокатско дружество "Камбуров и съдружници" и е ръководител на отдел "Технологии, Медии и Телекомуникации" в същото дружество. Практикува в областта на използване и защита на нови или традиционни технологии, данни и сделки свързани с тях. Препоръчан експерт в областта на защита на данните от Bloomberg BNA, USA. През 2018 г. е включен в Залата на славата на международната правна класация "Legal 500" ("Legal 500" Hall of Fame),  където биват отличени адвокати за нивото им на работа, установено на базата на обратна връзка от клиенти.

Митко Карушков и неговият екип представляват голяма чуждестранна компания при защита на изобретения в областта на ядрените технологии пред Европейското патентно ведомство.

Ангела​ Меркел под максимален натиск

Предишна новина

Ще подкрепим вота на недоверие

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

  1. 1
    Калайджиев | нерегистриран
    3
    0

    Бре,бре,бре,бре...Има една стара мъдрост :"Кога стана калайджия, кога му почерня задникът...."

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.