Лозан Панов свиква извънредно съдийската колегия

Лозан Панов свиква извънредно съдийската колегия

След като миналия вторник заседанието на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) на практика се провали заради липсата на кворум, председателстващият я Лозан Панов е свикал извънредно заседание за идната седмица, съобщиха от ВСС.

Въпреки че на практика миналата седмица повече от 50 кадрови въпроса останаха нерешени, поради преждевременно взетата ваканция от 50% от съдебните кадровици, в дневния ред на извънредното заседание, насрочено за 31 юли, фигурират само 3 точки, които касаят образуването на дисциплинарни производства. И трите казуса бяха отложени на последното заседание на Колегията.

Съдебните кадровици ще трябва да решат дали да уважат предложението на Инспектората към Висшия съдебен съвет за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Мирослав Тодоров Петров, Николай Белев Василев и Бисерка Василева Памукова – съдии в Софийския районен съд.

Остава да се разбере дали този път съдебните кадровици ще дойдат на работа в 9:30 ч., както регламентът изисква.

Още по темата

Отново протести в Полша заради спорната съдебна реформа

Предишна новина

Заподозреният за убийството в Благоевград се е самоубил

Следваща новина

Коментари

6 Коментара

 1. 6
  ЗА ФЕНОМЕНА ТОПЛОФИКАЦИЯ | нерегистриран
  0
  -4

  ЧЕТЕТЕ СЛЕДВАЩИТЕ ТЕКСТОВЕ, като съм дописвал мои обяснения по текстовете, което е лесно различимо:  ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

  За да бъде всеки собственик и титуляр на вещно право на ползване в сграда - етажна собственост клиент на услугата топлинна енергия, трябва да са изпълнени изискванията за отношенията на „Етажната собственост“ с „Доставчик“ на ТЕ съгласно ЗЕ и Наредба 16-334/2007г (издадена на основание ЗЕ) - актове с по-висока степен от Общите условия.

  За да е в сила чл. 153(1), трябва да е изпълнен текста на чл. 133(2). КС в Решение № 5 от 22.04.2010 г. казва, че чл. 133(2) е в сила и по заварените случаи. Съдиите тарикатски и с хитруване не обсъждат чл. 133(2), защото не е „удобен“ за Топлофикация )))  Чл. 133. (2) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Присъединяването на инсталациите на клиентите в сграда - етажна собственост, се извършва с писмено съгласие на собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата - етажна собственост.  Само след изпълнение на чл. 133(2) ЗЕ, влиза в сила чл 153(1). С;едете какво е присъединяване от чл. 133(2).  Чл. 153. ( 1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Всички собственици и титуляри на вещно право на ползване в сграда - етажна собственост, присъединени към абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение, са клиенти на топлинна енергия и са длъжни да монтират средства за дялово разпределение по чл. 140, ал. 1, т. 2 на отоплителните тела в имотите си и да заплащат цена за топлинна енергия при условията и по реда, определени в съответната наредба по чл. 36, ал. 3.  За да възникнат Търговски взаимоотношения (облигационни), след изпълнение на чл. 133(2), трябва да е изпълнена и волята на чл. 149(1):  Чл. 149. (1) Продажбата на топлинна енергия се извършва на основата на писмени договори при общи условия, сключени между:

  6. (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) доставчик на топлинна енергия и клиентите в сграда - етажна собственост.  Съдът няма правно основание да изземва правата на етажната собственост създадени по силата на закона от чл. 155 ЗЕ:  Чл. 155. (1) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Клиентите на топлинна енергия в сграда - етажна собственост, заплащат консумираната топлинна енергия по един от следните избрани от тях начини:

  1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) на 10 равни месечни вноски и две изравнителни вноски;

  2. на месечни вноски, определени по прогнозна консумация за сградата, и една изравнителна вноска;

  3. по реална месечна консумация.  ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

  Когато не са изпълнени изискванията на чл. 133(2) и чл. 149(1) от ЗЕ, ползваната услуга (топлинна енергия) не се заплаща на долното основание:  Чл. 62. (1) Доставката на стоки или предоставянето на услуги на потребителя срещу заплащане без изрично и предварително искане от негова страна е забранено.

  (2) Когато потребителят получи стока или услуга, за които не е отправил изрично и предварително искане, той не е длъжен да възстанови стоката и не дължи заплащане на стоката или услугата на този, който я е изпратил или предоставил.

  (3) Липсата на отговор от страна на потребителя не означава съгласие от негова страна.  ДОПЪЛНИТЕЛНО УТОЧНЕНИЕ;

  При действащия закон на основание чл. 149а ЗЕ и друго лице (освен Топлофикация София ЕАД) може да доставя/ продава на ЕС ТЕ при изпълнението на чл. 133(2)ЗЕ и чл. 149(1) ЗЕ. Така сме в хипотеза, че Топлофикация София ЕАД прикрива друг доставчик, но дали е само хипотеза за гражданите са важни изпълненията на чл. 133(2) и чл. 149(1) от ЗЕ.

  Чл. 149а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Клиентите на топлинна енергия в сграда - етажна собственост, могат да купуват топлинна енергия от доставчик, избран с писмено съгласие на собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата - етажна собственост.

  (2) Доставчици на топлинна енергия са юридически лица, регистрирани като търговци по българското законодателство, които отговарят на условията за финансово гарантиране на сключваните от тях сделки с оплопреносното предприятие.

 2. 5
  | нерегистриран
  2
  0  Тая началничка не я оставят на мира :)))  развалят и почивката

 3. 4
  До ББ | нерегистриран
  3
  -1

  Алооо, нали всичко е стабилно !

 4. 3
  Антоанета Димитрова Чернева | нерегистриран
  0
  -2

  До:правен свят:Доколкото ми е известно,опити с хора са забранени.Опитите стигнаха дотам, че синът ми Йоан Венцесл.Александров е в неизвестност.Моля да бъде открит, чрез сьдействието Ви, тъй като родителските права,както Ви,е известно не са дадени на бащата и институциите, нямат право да спомагат,за отчуждаване на дете.

 5. 2
  до 1 | нерегистриран
  9
  -5

  Дори и да е само за това, тези наглеци от ВСС заслужават да се разкарат още веднъж, а ако пак няма кворум си е за скандал. Не стига, че взимат по 7 бона, а и формално присъствие не отчитат.

 6. 1
  ??? | нерегистриран
  25
  -6

  И кое му е толкоз спешното? Цялата работа изглежда за да провокира липса на кворум и скандал за преди лятото.Този човечец е изтъкан от злонамереност.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.